STRUČNA / LABORATORIJSKA PRAKSA - E2


Semestar: 2
ECTS: 2.25
Status: Obavezan
Fond: 0+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ3x1
7S+1P