PRENOS TOPLOTE I MASE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razumije fiziku mehanizama prenošenja toplote; 2. Zna da opiše osnovne i izvedene fizičke veličine, njihove definicije, kojima je opisana fizika prenošenja toplote; 3. Razumije zakone o održanju energije, mehaničke, toplotne, i ukupne, formulisane u integralnom i u diferencijalnom obliku; 4. Pravilno interpretira uzroke i veze između fizičkih veličina koje karakterišu određeni mehanizam prenošenja toplote; 5. Razumije koncept bezdimenzionih brojeva koji opisuju relativni intenzitet određenih fizičkih uticaja kao i okolnosti pod kojima je moguće izvršiti pojednostavljenja problem prenošenja toplote u smislu njegovog matematičkog tretmana; 6. Razumije relevantne pojmove i koncept graničnog sloja kod fizičkog mehanizma prenosa toplote konvekcijom: Njutnov zakon hlađenja, koeficijent prelaza toplote, teorija graničnog sloja, debljina graničnog sloja, viskozni podsloj, odvajanje, koeficijent trenja, i dr; 7. Razumije uticaj turbulencije na mehanizam prenosa toplote konvekcijom i njegove posledice po: debljinu graničnog sloja, raspodjelu temperature i brzine, koeficjent trenja, koeficijent prelaza toplote, pad pritiska, tačku odvajanja, i dr. kao i složenost i teškoće u određivanju intenziteta prenosa toplote turbulentnom prinudnom i slobodnom konvekcijom u opštem slučaju i savremene prilaze za njegovo rješavanje; 8. Razumije fiziku prenošenja toplote u prisustvu promjene faze - ključanja i kondenzacije; 9. Razumije tipove i metodologiju proračuna intenziteta razmjene toplote kod razmjenjivača toplote; 10. Razumije osnove prenosa mase; 11. Razumije fizičke veličine, zakone, i veze koje opisuju fizički mehanizam prenošenja toplote zračenjem; 12. Razumije osnove prenosa toplote zračenjem i prateće fizičke veličine. Razumije klase problema i odgovarajuće matematičke prilaze u proračunu intenziteta prenosa toplote mehanizmom termalnog zračenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠEKULARAC3x1
14B+5P
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
14B+5P