PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Odrede osnovne radne parametre pumpi, ventilatora i turbokompresora, 2. Definišu dozvoljenu usisnu visinu pumpi, 3. Izvrše proračun sprezanja jedne turbomašine u postrojenju sa razgranatim i nerazgranatim dionicama, 4. Izvrše proračun redne veze pumpe i ventilatora istih i različitih karakteristika, 5. Izvrše proračun paralelne veze pumpe i ventilatora istih i različitih karakteristika, 6. Urade regulaciju rada pumpi, ventilatora i turbokompresora, 7. Urade dimenzionisanje pojedinih komponenti pumpi, ventilatora i turbokompresora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UROŠ KARADŽIĆ3x1
14B+3P
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
14B+3P