PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
7B
UROŠ KARADŽIĆ3x1
7B