Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
1B
MILAN ŠEKULARAC3x1
1B