KLIMATIZACIJA,GRIJANJE I PROVJETRAVANJE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ2x1
1B
ESAD TOMBAREVIĆ3x1
1B