ENERGETSKA EFIKASNOST U SAOBRAĆAJU I KOM.SISTEMIMA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima energetske efikasnosti u saobraćaju i komunalnim sistemima. Sticanje osnovnih znanja o povezanosti potrošnje energije, goriva i vode sa emisijom CO2. Identifikacija i praćenje indikatora energetske efikasnosti u saobraćaju i komunalnim sistemima. Upoznavanje sa mjerama koje dovode do unapređenja energetske efikasnosti u saobraćaju i komunalnim sistemima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN SEKULIĆ
MILENA OSTOJIĆ
RADOJE VUJADINOVIĆ