OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
1B+2P
UROŠ KARADŽIĆ.67x1
1B+2P
VLADAN IVANOVIĆ.67x1
1B+2P
ESAD TOMBAREVIĆ.67x1
1B+2P