DIGITALNI SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA MARTINOVIĆ
ŽARKO ZEČEVIĆ