Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa studenti će moći da: • tumače funkcionalne oblasti menadžmenta tehnologije i razvoja u preduzeću. • projektuju i upravljaju svim fazama inovacionih procesa i inovacionim portfoliom. • implementiraju strategije inovacija u organizacijama, u cilju razlikovanja izvora konkurentske prednosti za procjenu i izbor R&D predloga.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO MUMOVIĆ2x1
3B
ALEKSANDAR VUJOVIĆ2x1
3B