ODRŽIVI RAZVOJ I ŽIVOTNA SREDINA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐURĐICA PEROVIĆ2x1
3B
2x1
3B