EKSPLOATACIONO TEHNIČKA SVOJSTVA DRUMSKIH VOZILA


Semestar: 6
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban da upravlja eksploatacijom vozila, biće upoznat sa eksploataciono-tehničkim svojstvima novih vozila i sa promjenom svojstava kao posljedicom korišćenja vozila, biće u stanju da odredi trenutak nabavke i otpisa vozila, moći će brinuti o zahtjevima za vozilo kao posljedicu korišćenja u uslovima neophodnim za ekonomično funkcionisanje voznog parka, biće informisan o najnovijim propisima koje vozila moraju da ispune da bi bila uključena u javni transport u odnosu na ekološke uslove i u odnosu na ostale tehničke normative

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRETEN SIMOVIĆ2x1
7S+11P
2x1
7S+11P