ENERGIJA I ŽIVOTNA OKOLINA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ESAD TOMBAREVIĆ2x1
6B+10S+4P
2x1
6B+10S+4P