OSNOVE BEZBIJEDNOSTI SAOBRAĆAJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ2x1
7B+14S+7P
MILANKO DAMJANOVIĆ2x1
7B+14S+7P