PRETOVARNA MEHANIZACIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opišu i analiziraju funkcionalne šeme pretovarnih sredstava (lučkih portalnih dizalica, lučkih mobilnih dizalica, pretovarnih mostova, transportera, viljuškara itd). - Opišu i analiziraju mehanizme pretovarnih sredstava (mehanizma za kretanje, okretanje, dizanje i promjenu dohvata strijele). - Razlikuju i uporede uzajamne prednosti i nedostatke pretovarnih sredstava. - Uz pomoć interneta i analiziranja konkretnog pretovarnog sredstva, opišu pismenim i usmenim putem, osobine i način funkcionisanja istog.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO LUČIĆ2x1
5B+5S+6P
SRETEN SIMOVIĆ2x1
5B+5S+6P