Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE GRUJIČIĆ2x2
79B+1S+18P
OLIVERA JOVANOVIĆ2x1
79B+1S+18P

Термини полагања

Dodatni termin popravnog roka

Domaci zadaci

Termini konsultacija - januar

I kolokvijum

VJEŽBE 21.11.2017