TEHNIČKA MEHANIKA I


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE GRUJIČIĆ2x2
80B+14P
OLIVERA JOVANOVIĆ2x1
80B+14P