ENERGIJA I ŽIVOTNA OKOLINA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ESAD TOMBAREVIĆ2x1
5B+12S+6P
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
5B+12S+6P