OSNOVE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA MIRKOVIĆ2x2
80B+5S+29P
BILJANA IVANOVIĆ2x1
80B+5S+29P