Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Analizira tipove i efikasnost organizacionih struktura u realnim uslovima uz poštovanje specifičnosti preduzeća u oblasti saobraćaja, 2. Objasni pojam diferencijacije proizvoda organizacija u oblasti saobraćaja, strategije i politike razvoja tih organizacija, 3. primjenjuje savremene pristupe u organizovanju preduzeća u oblasti saobraćaja sa ciljem povećenja njihove efikasnosti i efektivnosti, 4. analizira pogodnost investiranja u reorganizaciju i analizira opravdanost primjene potencijalnih inovativnih rešenja, 5. analizira nivo poboljšavanja nakon primjene novih rešenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nastava _ Organizacija i menadzment u saobracaju, petak, 15. maj – srijeda, 20. maj 2020, 12 casova

Nastava _ Organizacija i menadzment u saobracaju _ petak, 24. 04. 2020