DIJAGNOSTIKA DRUMSKIH VOZILA


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni principe i elemente dijagnostike vozila 2. Opiše etape u procesu dijagnosticiranja stanja vozila 3. Definiše i analizira dijagnostičke parametre vozila i njihovih agregata 4. Razlikuje i prepoznaje greške koje se mogu javiti pri dijagnostici stanja vozila 5. Uporedi normative dijagnostičkih parametara 6. Razvija dijagnostičke algoritme 7. Procijeni tehničko stanje vitalnih dijelova vozila

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRETEN SIMOVIĆ2x1
6S+2P
2x1
6S+2P