SISTEM KVALITETA U TRANSPORTU


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ILIĆ2x1
15B+1S
ALEKSANDAR VUJOVIĆ2x1
15B+1S