DRUMSKE SAOBRAĆAJNICE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DINKA ŠĆEPANOVIĆ2x1
3B
KATARINA MIRKOVIĆ2x1
3B