Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR JOVANČEVIĆ2x1
28B+4P
VELIBOR DOŠLJAK2x1
28B+4P