Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ2x1
1B
IGOR VUŠANOVIĆ2x1
1B