MEHATRONIČKI SISTEMI


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će biti sposobni da: 1. Objasne principe razvoja mehatroničkih sistema u skladu sa smjernicama standarda VDI 2206. 2. Analiziraju i modeliraju strukturu jednostavnih mehatroničkih sistema na nivou osnovnih komponenti sistema i protoka energije, materije i informacija. 3. Objasne primjenu geometrijskih transformacija u opisivanju kinematike i primjenu generalisanih koordinata, virtuelnog rada i Lagrange-ovih jednačina u opisivanju dinamike mehaničkih sistema. 4. Riješe direktni i inverzni kinematički i dinamički problem jednostavnih mehaničkih sistema. 5. Objasne principe funkcionisanja i upotrijebe odgovarajuće elektromehaničke modele za opisivanje ponašanja različitih električnih aktuatora. 6. Izaberu odgovarajući aktuator za pogon mehatroničkog sistema. 7. Objasne principe rada senzora kretanja i tehnike upravljanja kretanjem u zatvorenoj upravljačkoj petlji. 8. Projektuju jednostavne sisteme za upravljanje kretanjem mehatroničkog sistema u zatvorenoj petlji i integrišu ih sa senzorima, aktuatorima i mehaničkih dijelom mehatroničkog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR TOMOVIĆ1x1
3B
1x1
3B
MILANKO DAMJANOVIĆ3x1
3B