Zoran Jovović


Zoran Jovović
Šifra: 290118
Prezime i ime: Zoran Jovović
Titula: Prof. dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOMagistarske1METODE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA2 x 11 x 10 x 0
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOMagistarske1BIOMETRIKA I IZVOĐENJE OGLEDA U BILJ. PROIZVODNJI2 x 11 x 10 x 0
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOSpecijalisticke1HERBOLOGIJA2 x 10 x 02 x 1
BTFBIOTEHNIKADoktorske2RAD NA ISTRAŽIVANJU OD ZNAČAJA ZA DOKTORSKU TEZU0 x 00 x 00 x 0
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOMagistarske2PROIZVODNJA BILJA NA ORANICAMA4 x 12 x 10 x 0
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOSpecijalisticke2LJEKOVITO BILJE3 x 11 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3OSNOVI GAJENJA NJIVSKOG BILJA4 x 11 x 11 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3OPŠTE RATARSTVO3 x 11 x 11 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne3RATARSTVO3 x 02 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4RATARSTVO4 x 11 x 11 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4PRAKTIČNA OBUKA I0 x 01 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4STRUČNA PRAKSA0 x 00 x 0.5 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6SPECIJALNO RATARSTVO3 x 12 x 10 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6OPŠTE RATARSTVO3 x 01 x 01 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE LJEKOV.AROM.I ZAČI. BILJA3 x 11 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6BILJNI GENETIČKI RESURSI2 x 00 x 01 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Simeonovska, Emilija, Gadžo, Drena, Jovović, Z., Murariu, Danela, Kondic, Danijela, Mandić, D., Fetahu, S., Šarčević, H., Elezi, F., Prodanović, S., Rozman, L., Veverita, Efimia, Kolev, K., Antonova, Nadia, Thörn, EvaCollecting Local Landraces of Maize and Cereals in South Eastern Europe during 2009 and 2010Romanian agricultural research
Opširnije