Zoran Jovović


Šifra: 290118
Prezime i ime: Zoran Jovović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 17.355
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)
3 Opšte ratarstvo3x11x21x2
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
3 Osnovi gajenja njivskog bilja4x11x11x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)
4 Praktična obuka I1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
4 Ratarstvo4x11x1S1x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
4 Stručna praksa0.5x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
6 Biljni i genetički resursi2x12x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo
1 Herbologija2x12x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo
2 Ljekovito bilje3x11x1
Biotehnički fakultet Magistarske
Ratarstvo i povrtarstvo
1 Biometrika i izvođenje ogleda u biljnoj proizvodnji2x1S1x1S
Biotehnički fakultet Magistarske
Ratarstvo i povrtarstvo
1 Metode naučno istraživačkog rada2x1S1x1S
Biotehnički fakultet Magistarske
Ratarstvo i povrtarstvo
2 Proizvodnja bilja na oranicama4x12x1
Biotehnički fakultet Doktorske
Biotehnika
2 Proizvodnja bilja na oranicama4x1S2x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
3 Ratarstvo 3x1S2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Simeonovska, Emilija, Gadžo, Drena, Jovović, Z., Murariu, Danela, Kondic, Danijela, Mandić, D., Fetahu, S., Šarčević, H., Elezi, F., Prodanović, S., Rozman, L., Veverita, Efimia, Kolev, K., Antonova, Nadia, Thörn, EvaCollecting Local Landraces of Maize and Cereals in South Eastern Europe during 2009 and 2010Romanian agricultural research
Opširnije