Gordana Šebek


Šifra: 290150
Prezime i ime: Gordana Šebek
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 13.800
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
2 Biohemija biljaka3x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)
2 Biohemija biljaka3x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Animalna proizvodnja (2017.)
2 Biohemija životinja3x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
2 Biohemija životinja3x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
2 Fiziologija biljaka2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)
2 Fiziologija biljaka2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
6 Sortiment za ekološke sisteme gajenja kontinentalnog voća0.67x10.67x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo
1 Organska proizvodnja voća2x11x11
Biotehnički fakultet Magistarske
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
2 Ekološki sistemi proizvodnje voća2x11x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
1 Biohemija biljaka2x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)
1 Biohemija biljaka2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo (2017.)
1 Biohemija biljaka2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
1 Fiziologija biljaka3x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)
1 Fiziologija biljaka3x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
3 Jabučaste voćke3x1S1x1S1x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
4 Praktična obuka I6x1S
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje
7 Organska proizvodnja voća3x1S1x1S1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
Šebek, G.Privilege of sellected biotypes of wild apples (Malus sylvestris Miller) for the production of generative rootstocksJournal of Hygienic Engineering and Design
2017SCOPUS
Šebek, G.Possibility of producing one-year old seedlings of the autochthonous apple varieties in the region of north MontenegroJournal of Hygienic Engineering and Design
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šebek, G.Application of NAA and BA in chemical thinning of some commercial cultivars of applePakistan Journal of Agricultural Sciences
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šebek, G.The phenological and pomological traits of autochthonous plum cultivars in the area of north MontenegroACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šebek, G., Kovačević, V.Compatibility and verdure of seedling for autochtonous peer in the region of north MontenegroGenetika
Opširnije