Tatjana Popović


Tatjana Popović
Šifra: 290461
Prezime i ime: Tatjana Popović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
2 Genetika2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
4 Opšte vinogradarstvo11
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
4 Opšte vinogradarstvo1x2
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
5 Posebno vinogradarstvo1x11x(2B+1S)
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo
1 Korovi u voćarstvu i vinogradarstvu2x12x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo
2 Praktična nastava II2x1
Biotehnički fakultet Magistarske
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
2 Biologija i ekologija vinove loze2x1S1x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017)
2 Poljoprivredna genetika2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017)
3 Opšte vinogradarstvo2x11x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
4 Vinogradarstvo32
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Rasadničarstvo, Bar
7 Biološke osnove razmnožavanja voćaka3x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pajović, R., Raičević, D., Popović, T., Sivilotti, P., Lisjak, K., Vanzo, A.Polyphenol Characterisation of Vranac, Kratosija and Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L. cv.) Grapes and Wines from Different Vineyard Locations in MontenegroSouth African Journal of Enology and Viticulture
Opširnije