Studijski program

Nivo studija:
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje:
Ishodi učenja:

Po završetku studija student će biti osposobljen da:

  • Prepozna značaj zaštite bilja u okviru biljne proizvodnje;
  • Prepozna bolesti i štetočine biljnih kultura;
  • Preporuči mjere zaštite poljoprivrednih kultura;
  • Izračuna doze za zaštitu pojedinih biljnih kultura;
  • Objasni mjere biološkog suzbijanja bolesti i štetočina;
  • Učestvuje u izvođenju nastave u odgovarajućim srednjim školama, te praktičnih i laboratorijskih vježbi u procesu visokoškolskog obrazovanja,
  • Rukovodi procesom zaštite bilja;
  • Predlaže nove mjere zaštite na osnovu naučno-istraživačkih saznanja.