Rektorat, 24.10.2019

EURAXESS BHO sastanak u BriseluX

Sastanak Bridgehead Organizacija (BHO) u okviru EURAXESS mreže održan je 22. oktobra u Briselu. Ispred Univerziteta Crne Gore, sastanku je prisustvovala Nikolina Radulović.

Tema dijaloga različitih subjekata u okviru mreže bila je mobilnost istraživača u Evropi — Brain Circulation in Europe. Ova tema jedan je od ključnih prioriteta budućeg presjedavanja Hrvatske Evropskom unijom. Predstavnici Evropske komisije su naglasili da je za EU od ključne važnosti mobilnost i izvrsnost istraživača, odnosno ideje i inovacije, ali i povezivanje sa društvom u cjelini. Cjelodnevni dijalog o položaju i mjerama za poboljšanje mobilnosti istraživača obilježilo je i konstantno pozivanje na primjenu Charter & Code, kao i HRS4R za mlade istraživače.

Takođe, na sastanku je poručeno da je neophodno sarađivati unutar EURAXESS mreže, ali i sa drugim mrežama kao što su Net4Mobility, Europe Enterprise Network, kako na međunarodnom, tako i na nacionalnom nivou.

U prilogu su dostupne prezentacije sa događaja.

Dokumenti

Broj posjeta : 124