Rektorat, 04.01.2017

Etički odbor 

O kršenju akademskog integriteta odlučuje Etički odbor Univerziteta Crne Gore.

Etički odbor utvrđuje odgovornost lica protiv koga je pokrenut postupak i izriče mjere za povredu moralnih i profesionalnih načela utvrđenih Etičkim kodeksom.

 

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 234

Faks: +382 (0) 20 414 270

Mail: mirkog@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Mirko Gajović