Rektorat, 01.01.2017

Sud časti 


 
Sud časti Univerziteta Crne Gore utvrđuje odgovornost i izriče mjere za povredu moralnih i profesionalnih načela utvrđenih Etičkim kodeksom Univerziteta Crne Gore.Postupak u slučaju povrede moralnih i profesionalnih načela definisan je Etičkim kodeksom. U slučaju etičke dileme, pripadnici akademskog i drugog osoblja mogu se obratiti Sudu za razjašnjenje.
 

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 234

Faks: +382 (0) 20 414 270

Mail: mirkog@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Mirko Gajović