Rektorat

Magistarski rad/ Jovan Radulović/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

17.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/Milena Mitrović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

15.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Željka Ćetković/ Fakultet političkih nauka

11.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Čečur/ Fakultet političkih nauka

11.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Aleksandar Ražnatović/ Ekonomski fakultet

11.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Marija Popović/ Ekonomski fakultet

11.10.2019


Rektorat

Magistarske studije/ Gorica Zorić/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

08.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dragan Baćović/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

08.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Predrag Vojvodić/ Filozofski fakultet

08.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ivona Orović/ Fakultet političkih nauka

07.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Šebek/ Fakultet političkih nauka

07.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Snježana Vojvodić/ Fakultet političkih nauka

07.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Adnan Đoković/ Fakultet političkih nauka

03.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Drago Šundić/ Fakultet političkih nauka

03.10.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/Petar Božović/Filološki fakultet

30.09.2019


Rektorat

Magistarske studije/ Ivan Čanović/ Ekonomski fakultet

27.09.2019


Rektorat

Magistarske studije/ Dalibor Prelević/ Ekonomski fakultet

27.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Predrag Marušić/ Ekonomski fakultet

26.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Vukčević/ Ekonomski fakultet

26.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Armin Kalač/ Biotehnički fakultet

25.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dijana Radević/ Arhitektonski fakultet

25.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jovan Radulović/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

25.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Vuk Kovijanić/ Mašinski fakultet

24.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Krstović/ Ekonomski fakultet

24.09.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Besim Halilaj/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

24.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ljubomir Janjušević/ Ekonomski fakultet

24.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Pavle Malović/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

23.09.2019


Rektorat

Dopis Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

20.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milena Daković/ Ekonomski fakultet

20.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Suzana Gojčaj/ Ekonomski fakultet

20.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/Rajka Đikanović/Filozofski fakultet

20.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dubravka Gospić/ Ekonomski fakultet

20.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/Marko Lučić/Mašinski fakultet

20.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/Vasilije Marković/Fakultet za turizam i hotelijerstvo

19.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/Milica Bojbaša/Fakultet za turizam, i hotelijerstvo

19.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milena Mitrović/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

19.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Mrvošević/ Ekonomski fakultet

18.09.2019


Rektorat

Magistarski rad /Dušan Vućić/Elektrotehnički fakultet

17.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/Aleksandra Đekić/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

17.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Nebojša Krstajić/ Ekonomski fakultet

17.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/Nebojša Krstajić/Ekonomski fakultet

17.09.2019


Rektorat

Istraživački program/Mr Tamara Labudović/Filološki fakultet

16.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/Itana Bubanja/Prirodno-matematički fakultet

16.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Katarina Dragutinović/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

16.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/Željka Ćetković/Fakultet političkih nauka

16.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/Gorica Zorić/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

13.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/Dragan Baćović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

13.09.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Sami Sermaxhaj/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

12.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Predrag Vojvodić/ Filozofski fakultet

12.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Rajka Antović/ Filozofski fakultet

12.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dane Žegarac/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

05.09.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Irena Vuković/ Fakultet likovnih umjetnosti

02.09.2019


Rektorat

Izbori u akademska zvanja

01.09.2019


Rektorat

Magistarske studije/ Ivana Dedejić/ Ekonomski fakultet

30.08.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ivana Šćepanović/ Ekonomski fakultet

30.08.2019


Rektorat

Magistarski rad/Aleksa Kaljević/Ekonomski fakultet

29.08.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Pavle Malović/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

27.08.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Rajka Đikanović/ Filozofski fakultet

19.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Marija Popović/ Ekonomski fakultet

19.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dijana Radević/ Arhitektonski fakultet

19.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Itana Bubanja/ Prirodno-matematički fakultet

19.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dušan Vućić/ Elektrotehnički fakultet

18.07.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Armend Ymeri/ Elektrotehnički fakultet

16.07.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Dragan Radović/ Pomorski fakultet Kotor

16.07.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Sami Sermaxhaj/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

16.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Andrija Mitrović/ Elektrotehnički fakultet

11.07.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Petar Božović/ Filološki fakultet

10.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Brnović/ Prirodno-matematički fakultet

09.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ljiljana Jašović/ Filozofski fakultet

09.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Šćepanović/ Filozofski fakultet

05.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ljubomir Janjušević/ Ekonomski fakultet

04.07.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/Slavica Tomović/Elektrotenički fakultet

03.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/Bojana Joksimović/Fakultet političkih nauka

03.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Teodora Stanković/Fakultet političkih nauka

03.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Gagović/ Fakultet političkih nauka

03.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Suzana Gojčaj/ Ekonomski fakultet

02.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Marko Vraneš/ Građevinski fakultet

01.07.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Aleksa Delibašić/ Pravni fakultet

27.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Radoje Kandić/ Pravni fakultet

27.06.2019


Rektorat

Magistarske studije/ Aleksandar Ražnatović/ Ekonomski fakultet

27.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Gordana Trebješanin/ Fakultet likovnih umjetnosti

27.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dan Žegarac/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

27.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dubravka Gospić/ Ekonomski fakultet

25.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Danijela Marković/ Ekonomski fakultet

25.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milena Daković/ Ekonomski fakultet

25.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Brnović/ Prirodno-matematički fakultet

24.06.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Aladin Crnkić/ Prirodno-matematički fakultet

24.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Bojan Minić/ Filološki fakultet

24.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Aida Muzurović/ Pravni fakultet

20.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jovana Tošković/ Ekonomski fakultet

20.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Tomašević/ Ekonomski fakultet

20.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Mrvošević/ Ekonomski fakultet

20.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/Katarina Dragutinović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

19.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Aleksandra Kaluđerović/ Biotehnički fakultet

19.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/Andrija Mitrović/Elektrotehnički fakultet

18.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Šćepanović/ Filozofski fakultet

18.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Teodora Stanković/ Fakultet političkih nauka

14.06.2019


Rektorat

Polazna istraživanja/ mr Marko Savić/ Fakultet političkih nauka

13.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ana Lalošević/ Muzička akademija

12.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/Miroslav Radulović/Ekonomski fakultet

11.06.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Jeton Havolli/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

07.06.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Jovan Gardašević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

06.06.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Miroslav Vukičević/ Pomorski fakultet Kotor

05.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ljiljana Jašović/ Filozofski fakultet

04.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Katarina Puletić/ Filozofski fakultet

03.06.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Andrijana Jovanović/ Prirodno-matematički fakultet

31.05.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Miloš Brajović/ Elektrotehnički fakultet

31.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Tamara Jašović/ Muzička akademija

28.05.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Nikola Baša/ Građevinski fakultet

28.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dragana Čabarkapa/ Ekonomski fakultet

27.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Radinović/ Ekonomski fakultet

27.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Nina Perunović/ Ekonomski fakultet

23.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Vukčević/ Ekonomski fakultet

23.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Miroslav Jovović/ Ekonomski fakultet

20.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ćazim Alković/ Ekonomski fakultet

17.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Bojan Pejović/ Ekonomski fakultet

17.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Tomašević/ Ekonomski fakultet

15.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Aleksandra Šušić/ Građevinski fakultet

14.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Bojana Joksimović/ Fakultet političkih nauka

14.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Čečur/ Fakultet političkih nauka

14.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Miroslav Ćalasan/ Fakultet političkih nauka

14.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Katarina Puletić/ Filozofski fakultet

09.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Fuštić/ Pomorski fakultet Kotor

08.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ana Lalošević/ Muzička akademija

07.05.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jovana Tošković/ Ekonomski fakultet

06.05.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Jovan Gardašević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

25.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Miroslav Radulović/ Ekonomski fakultet

23.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/Danijela Marković/Ekonomski fakultet

22.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Irena Bogićević/ Filozofski fakultet

18.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dragana Čabarkapa/ Ekonomski fakultet

15.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Haris Mekić/ Pravni fakultet

10.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Desanka Jauković/ Filološki fakultet

10.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Bojan Pejović/ Ekonomski fakultet

10.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Duško Nikolić/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

09.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Željka Hadžović/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

09.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Anto Perčin/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

09.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Nina Perunović/ Ekonomski fakultet

09.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Marko Vraneš/ Građevinski fakultet

08.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dragutin Božović/ Pravni fakultet

05.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Sanja Došljak/ Pravni fakultet

05.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Kosta Jauković/ Pravni fakultet

05.04.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/Aladin Crnkić/Prirodno-matematički fakultet

02.04.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Cvijović/Pravni fakultet

29.03.2019


Rektorat

Magistarski rad/Aleksa Delibašić/Pravni fakultet

26.03.2019


Rektorat

Magistarski rad/Radoje Kandić/Pravni fakultet

26.03.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Irena Bogićević/Filozofski fakultet

20.03.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ćazim Alković/ Ekonomski fakultet

13.03.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Krsto Pešić/ Ekonomski fakultet

13.03.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Mirjana Popović/ Filozofski fakultet

13.03.2019


Rektorat

Magistarski rad/Anđela Radinović/ Ekonomski fakultet

11.03.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Anton Đokaj/Prirodno-matematički fakultet

07.03.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/Stefan Vujović/ Elektrotehnički fakultet

07.03.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Mirjana Popović/ Filozofski fakultet

05.03.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milena Orlandić/ Ekonomski fakultet

05.03.2019


Rektorat

Odbrana polaznih istraživanja/Ilir Gilarev/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

28.02.2019


Rektorat

Odbrana polaznih istraživanja/Gentiana Beqa Ahmeti/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

28.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/Mirjana Rajković/Filološki fakultet

28.02.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Halit Maloku/Medicinski fakultet

27.02.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/Ljiljana Pjerotić/Ekonomski fakultet

26.02.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/Jelena Stjepčević/Pomorski fakultet

22.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Radmila Ivanović/ Ekonomski fakultet

20.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Marija Kovačević/ Ekonomski fakultet

20.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milena Đokić/Biotehnički fakultet

20.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/Milica Nenezić/Ekonomski fakultet

20.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/Darja Kraljević/Biotehnički fakultet

20.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/Jelena Cvijović/Pravni fakultet

15.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Haris Mekić/Pravni fakultet

15.02.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/Miloš Brajović/Elektrotehnički fakultet

15.02.2019


Rektorat

Doktoska disertacija/Nikola Baša/Građevinski fakultet

15.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/Ivona Dabović/Ekonomski fakultet

14.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Rakonjac/Pravni fakultet

12.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Zoran Popović/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

12.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/Jelena Radonjić/Fakultet za turizam i hotelijerstvo

12.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Fuštić/ Pomorski fakultet Kotor

12.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Krsto Pešić/ Ekonomski fakultet

11.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Desanka Jauković/ Filološki fakultet

11.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Bojan Minić/ Filološki fakultet

11.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Marina Mihaljević/ Ekonomski fakultet

08.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Vanja Joković/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

04.02.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Lazar Dulović/ Elektrotehnički fakultet

31.01.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Nevena Bulajić/ Filozofski fakultet

29.01.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Željka Hadžović/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

24.01.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Duška Nikolić/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

24.01.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Anta Perčin/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

24.01.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Rakonjac/ Pravni fakultet

23.01.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dragutin Božović/ Pravni fakultet

23.01.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Sanja Došljak/ Pravni fakultet

23.01.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Kosta Jauković/ Pravni fakultet

23.01.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Tamara Jašović/ Muzička akademija

17.01.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Radmila Ivanović/ Ekonomski fakultet

11.01.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ivana Ceković/ Fakultet političkih nauka

10.01.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Lazar Dulović/ Elektrotehnički fakultet

31.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Marko Radović/ Fakultet političkih nauka

21.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Miloš Petrović/ Građevinski fakultet

20.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Mirjana Rajković/ Filološki fakultet

20.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Zorica Hajduković/ Ekonomski fakultet

20.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Nevena Bulajić/ Filozofski fakultet

19.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Ivanović/ Filozofski fakultet

19.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Tatjana Praščević/ Filozofski fakultet

18.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Ivona Dabović/ Ekonomski fakultet

18.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Jadranka Deletić/ Filozofski fakultet

14.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Dijana Babić/ Filozofski fakultet

13.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Sanja Lončar/ Ekonomski fakultet

13.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Eldina Strojil/ Ekonomski fakultet

13.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Marina Mihaljević/ Ekonomski fakultet

13.12.2018


Rektorat

Polazna istraživanja/ Isidora Stanković/ Elektrotehnički fakultet

11.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Marija Kovačević/ Ekonomski fakultet

11.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Mijanović/ Prirodno-matematički fakultet

07.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Tijana Rakočević/ Filološki fakultet

05.12.2018


Rektorat

Doktorska disertacija/ Martin Bojaj/ Ekonomski fakultet

04.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Miloš Kovačević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

03.12.2018


Rektorat

Polazna istraživanja/ Marina Vukotić/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

03.12.2018


Rektorat

Magistarski rad/Milena Orlandić/Ekonomski fakultet

30.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/Aleksandra Šušić/Građevinski fakultet

29.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/Ivana Ceković/Fakultet političkih nauka

29.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/Ognjena Vujadinović/Fakultet političkih nauka

29.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/Tatjana Praščević/Filozofski fakultet

28.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/Božidar Šoškić/ Prirodno-matematički fakultet

28.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Bojana Potparić/ Metalurško-tehnološki fakultet

28.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Ivanović/Filozofski fakultet

27.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/Danka Vuletić/Filozofski fakultet

27.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Bojan Knežević/ Ekonomski fakultet

26.11.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Jovane Marojević - Filozofski fakultet

23.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Slobodan Blagojević/Građevinski fakultet

22.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Mijanović/ Prirodno-matematički fakultet

21.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Jadranka Deletić/Filozofski fakultet

20.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/Vladimir Perović/Pomorski fakultet Kotor

16.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Nikola Popović/ Istorijski institut

16.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/Gordana Knežević/Filozofski fakultet

15.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Tijana Rakočević/Filološki fakultet

08.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Bojana Šupeljak/Istorijski institut

08.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Zorica Hajduković/ Ekonomski fakultet

07.11.2018


Rektorat

Doktorska disertacija/Jelena Stjepčević/Pomorski fakultet Kotor

02.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Miloš Kovačević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

02.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Bojan Knežević/ Ekonomski fakultet

01.11.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Zdravko Paladin/ Pomorski fakultet Kotor

31.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Amara Kapića/ Elektrotehnički fakultet

26.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Danka Vuletić/Filozofski fakultet

23.10.2018


Rektorat

Doktorska disertacija mr Ljiljane Pjerotić/ Ekonomski fakultet

22.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Vidosava Vilotijević/Mašinski fakultet

19.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Duško Zaganjor/ Fakultet dramskih umjetnosti

18.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Kosta Pavlović/ Prirodno-matematički fakultet

17.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/Nikola Popović/Istorijski institut

15.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Vladimir Perović/ Pomorski fakultet Kotor

12.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Sanja Lončar/ Ekonomski fakultet

12.10.2018


Rektorat

Doktorski rad/ Malsor Gjonbalaj/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

11.10.2018


Rektorat

Doktorski rad/Fitim Arifi/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

11.10.2018


Rektorat

Doktorski rad/Bahri Gnjinovci/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

11.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Ivica Vuković/ Elektrotehnički fakultet

05.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Tamara Cupać/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

04.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Blažo Jabučanin/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

04.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Nenad Prelević/Građevinski fakultet

03.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Kosta Pavlović/ Prirodno-matematički fakultet

02.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/Bojana Šupeljak/Istorijski institut

02.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Ivan Nikčević/ Pomorski fakultet Kotor

01.10.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Vidosava Vilotijević/Mašinski fakultet

28.09.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Vanja Joković/ Fakultet za turizam i hotelijerestvo

28.09.2018


Rektorat

Magistarski rad/Amar Kapić/Elektrotehnički fakultet

27.09.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Slobodan Blagojević/Građevinski fakultet

18.09.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Jovane Marojević - Filozofski fakultet

17.09.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Blažo Jabučanin/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

14.09.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Tamara Cupać/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

14.09.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Mijušković/Prirodno-matematički fakultet

11.09.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Đuro Jaredić/Prirodno-matematički fakultet

06.09.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Milan Ivanović/Filološki fakultet

31.08.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Fitima Arifija - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

30.08.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Bahrija Gjinovcija - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

30.08.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Malsora Gjonbalaja - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

30.08.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Ivan Nikčević/ Pomorski fakultet Kotor

28.08.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Sandra Đurović/ Fakultet likovnih umjetnosti

20.07.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Olga Jokanović/Biotehnički fakultet

18.07.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Dragana Borović/Prirodno-matematički fakultet

16.07.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Snežane Vujošević - Elektrotehnički fakultet

09.07.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Milan Ivanović/Filološki fakultet

05.07.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Slađana Kovačević/Filozofski fakultet

04.07.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Ivane Bošković / Prirodno-matematički fakultet u Podgorici

03.07.2018


Rektorat

Magistarski rad/Dragana Žujović/Ekonomski fakultet

03.07.2018


Rektorat

Magistarski rad/Duško Zaganjor/Fakultet dramskih umjetnosti

03.07.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Brankica Nedović/Istorijski institut

03.07.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Nada Baković/Istorijski institut

03.07.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Marina Čelebić/ Istorijski institut

03.07.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Nikola Mišnić/Ekonomski fakultet

02.07.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Miloš Antić/ Fakultet političkih nauka

28.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Marija Vojinović/Prirodno-matematički fakultet

27.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Nemanja Popović/Pravni fakultet

26.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Đuro Jaredić/Prirodno-matematički fakultet

21.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Petar Lekić/Istorijski institut

20.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Alija Hamzić/Mašinski fakultet

20.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Tijana Pejatović/Prirodno-matematički fakultet

18.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Slađana Kovačević/Filozofski fakultet

18.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/Miloš Pavićević/Fakultet političkih nauka

18.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Sofija Glomazić/Fakultet političkih nauka

18.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Ivana Gardašević/ Fakultet političkih nauka

18.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Vanja Čabarkapa/Fakultet političkih nauka 

14.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Minić/Prirodno-matematički fakultet

11.06.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Anđele Draganić - Elektrotehnički fakultet

07.06.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Sidite Duli - Elektrotehnički fakultet u Podgorici

07.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Ceković/Fakultet za turizam i hotelijerstvo

04.06.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Milena Đurović/ Prirodno-matematički fakultet

31.05.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Kerim Hadžajlić/Prirodno-matematički fakultet

31.05.2018


Rektorat

Magistarski rad/Nenad Prelević/Građevinski fakultet

30.05.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Sanja Bulatović/Fakultet političkih nauka

25.05.2018


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije/ Sonja Ivanović/Prirodno-matematički fakultet u Podgorici

25.05.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Božana Miljanić-Marušić/Elektrotehnički fakultet

24.05.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Ivan Jokić/Elektrotehnički fakultet

24.05.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Petar Lekić/ Istorijski institut

24.05.2018


Rektorat

Magistarski radovi/Brankica Nedović/Marina Čelebić/Nada Baković/ Istorijski institut

23.05.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Marija Vojinović/Prirodno-matematički fakulte

23.05.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Kerović Sabrina/ Biotehnički fakultet

18.05.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Žarko Markuš/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

18.05.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Nina Ćirović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

18.05.2018


Rektorat

Magistarski rad/Tijana Pejatović/Prirodno-matematički fakultet

16.05.2018


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije/ Nina Serdar/Građevinski fakultet

16.05.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Slobodan Inić/Građevinski fakultet

10.05.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Bogića Gligorovića - Prirodno-matematički fakultet

20.04.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Ivane Bošković - Prirodno-matematički fakultet

20.04.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Ivan Jokić/Elektrotehnički fakultet

20.04.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Nemanja Đurašković/Ekonomski fakultet

19.04.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Snežane Vujošević - Elektrotehnički fakultet

18.04.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Žarko Markuš/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

17.04.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Gorica Harović/Filološki fakultet

13.04.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Dragan Bošković/Arhitektonski fakultet

11.04.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Caković/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

10.04.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Marko Radoman/Ekonomski fakultet

05.04.2018


Rektorat

Doktorska disertacija/Sidita Duli/ Elektrotehnički fakultet

05.04.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Žarić/ Fakultet političkih nauka

05.04.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Neda Papović/Filološki fakultet

04.04.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Božana Miljanić-Marušić/ Elektrotehnički fakultet

04.04.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Mirko Joković/Fakultet političkih nauka

03.04.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Nemanja Ružić/Prirodno-matematički fakultet

29.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Aleksandra Lopušina/Elektrotehnički fakultet

27.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Igor Miljanić/Elektrotehnički fakultet

27.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Nina Ćirović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

27.03.2018


Rektorat

Doktorski rad/ Anđela Draganić/Elektrotehnički fakultet

26.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Nikola Kosović/Građevinski fakultet

26.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Darko Vućić/Ekonomski fakultet

23.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/Haris Mekić/Pravni fakultet

20.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/Draženka Simović/Fakultet političkih nauka

19.03.2018


Rektorat

Doktorska disertacija Uglješe Uroševića, Elektrotehnički fakultet

16.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/Sanja Bulatović/Fakultet političkih nauka

14.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/Jelena Gagović/Fakultet političkih nauka

14.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Slobodan Inić/Građevinski fakultet

07.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Bulatović/Prirodno-matematički fakultet

02.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Darko Medin/Prirodno-matematički fakultet

02.03.2018


Rektorat

Magistarski rad/Ivica Vuković/Elektrotehnički fakultet

27.02.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Tijana Đoković/Ekonomski fakultet

26.02.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Jovana Marković/Prirodno-matematički fakultet

26.02.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Dragana Dabetić/ Ekonomski fakultet

22.02.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Darka Medina/Prirodno-matematički fakultet

15.02.2018


Rektorat

Odbrana magistarskog rada/ Vrbica Maša/ Metalurško-tehnološki fakultet

15.02.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Kerim Hadžajlić/Prirodno-matematički fakultet

14.02.2018


Rektorat

 Magistarski rad/ Namanja Ružić/ Prirodno-matematički fakultet

14.02.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Milena Đurović/Prirodno-matematički fakultet 

14.02.2018


Rektorat

Magistarski rad/Aleksandra Lopušina/Elektrotehnički fakultet

09.02.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Žana Novović/Fakultet političkih nauka

02.02.2018


Rektorat

Magistarski rad/Igor Miljanić/Elektrotehnički fakultet

02.02.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Vušurović/Arhitektonski fakultet Podgorica

01.02.2018


Rektorat

Magistarski rad/Vrbica Maša/Metalurško-tehnološki fakultet

26.01.2018


Rektorat

Magistarski rad/Sunčica Rogić/Ekonomski fakultet

25.01.2018


Rektorat

Magistarski rad/Duško Milanović/Ekonomski fakultet

25.01.2018


Rektorat

Magistarski rad/Neda Papović/Filološki fakultet

23.01.2018


Rektorat

Magistarski rad/Jelena Žarić/Fakultet političkih nauka

19.01.2018


Rektorat

Magistarski rad/Mirko Joković/Fakultet političkih nauka

19.01.2018


Rektorat

Doktorska disertacija/Nina Serdar/Građevinski fakultet

18.01.2018


Rektorat

Odbrana magistarskog rada/ Dijana Nuculović/ Pravni fakultet

16.01.2018


Rektorat

Odbrana magistarskog rada/ Vladimirka Mirković/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

16.01.2018


Rektorat

Magistarski rad/ Nebojša Delić/Primijenjene studije menadžmenta

16.01.2018


Rektorat

Doktorska disertacija / Građevinski fakultet / mr Đorđe Đuričić

11.01.2018


Rektorat

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Danijela Radojević

11.01.2018


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Danijela Veličković

10.01.2018


Rektorat

Doktorska disertacija / Prirodno-matematički fakultet / Mr Sonja Ivanović

29.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Anđelika Durutović

25.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Filološki fakultet / Milena Nikolić

22.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena Gajović

21.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Vladimir Kostić

21.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Dragomir Stevanović

21.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Nina Ćirović

20.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Aleksandra Novičić

15.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena Gajović

14.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Vladimirka Mirković

12.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Zoran Popović

12.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pomorski fakultet / Igor Stanovčić

11.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Nikola Kosović

06.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena Gajović

06.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milena Boljević

05.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jasmina Kalač

05.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jelena Pješčić

04.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Marija Glomazić

01.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Vanja Radulović

01.12.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Bojana Asanović

27.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Luka Janković

24.11.2017


Rektorat

Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Ugljaša Urošević

24.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Šemso Kalač

23.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milena Pajović

22.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Milica Vušurović

22.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Sanja Vlaisavljević

22.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Dragomir Stevanović

21.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Zoja Vuljaj

20.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vučko Fatić

17.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Dragan Bošković

16.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Jelena Ljucović

15.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Tatijana Rutešić

14.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivana Ivanović

10.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Vladimir Kostić

09.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pomorski fakultet / Igor Stanovčić

09.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Rajko Kecojević

08.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Filološki fakultet / Milena Nikolić

07.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Milena Raonić

06.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Milica Stanišić

03.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Miloš Tanasijević

02.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Miloš Damjanović

02.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Sanja Šćepanović

02.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Anđelika Durutović

02.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Anđela Bulatović

01.11.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Slavica Bošković

31.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Jovana Marković

31.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Valentina Šćepanović

30.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Tijana Ivanišević

23.10.2017


Rektorat

Doktorska disertacija / Prirodno-matematički fakultet / mr Goran Popivoda

23.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pomorski fakultet / Marko Popović

23.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Anđela Đelević

23.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Ivana Koprivica

23.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Milena Mačić

19.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Jelena Miljanić

19.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Zoja Vuljaj

18.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Šemso Kalač

16.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena Gajović

10.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Petar Kadić

10.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Miloš Petrović

06.10.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pomorski fakultet / Radmila Gagić

03.10.2017


Rektorat

Doktorska disertacija / Medicinski fakultet / mr sci Halita Malokua

28.09.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Trifun Savić, Spec.Sci.

26.09.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Petar Kadić

20.09.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Aleksandra Nikčević

20.09.2017


Rektorat

Magistarski rad / Metalurško-tehnološki fakultet / Bojana Knežević, Spec.Sci.

19.09.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Mirza Gargović

13.09.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Marija Bubanja

08.09.2017


Rektorat

Magistarski rad / Filozofski fakultet / Vukota Vukotić

07.09.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pomorski fakultet / Radmila Gagić

06.09.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Stefan Đukanović

04.09.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Milija Bajčeta, Spec.Sci.

04.09.2017


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Valentina Šćepanović

01.09.2017


Rektorat

Magistarski rad / Metalurško-tehnološki fakultet / Bojana Knežević, Spec.Sci.

30.08.2017


Rektorat

Doktorska disertacija / Građevinski fakultet / mr Đorđe Đuričić, dipl.inž.građ.

20.07.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Trifun Savić, Spec.Sci.

20.07.2017


Rektorat

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Danijela Radojević

12.07.2017


Rektorat

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Dejan Bratić

11.07.2017


Rektorat

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Marko Đekić

11.07.2017


Rektorat

Raspisan javni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2017/18 godinu

11.07.2017


Rektorat

Doktorska disertacija / Medicinski fakultet / Mr sci Mihailo Vukmirović

07.07.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Dijana Nuculović

07.07.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Petar Kadić

06.07.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Nikoleta Golubović

03.07.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Ivana Koprivica / Odložena odbrana

03.07.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Aleksandra Nikčević

30.06.2017


Rektorat

Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Slavica Tomović

19.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Milica Vujačić

19.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Nebojša Delibašić

19.06.2017


Rektorat

Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Luka Lazović

16.06.2017


Rektorat

Doktorska disertacija mr Gorana Popivode/Prirodno-matematički fakultet

16.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Milija Bajčeta

15.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tanja Rogač

14.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Istorijski institut / Ljiljana Bajčetić

13.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Aleksandra Rakočević

12.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Nikoleta Golubović

09.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Petar Sekulić

08.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena Šoškić

08.06.2017


Rektorat

Doktorska disertacija / Fakultet političkih nauka / MSc Mehmed Đečević

06.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Radovan Puletić

06.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Jovana Rogošić

06.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Vuk Vujnović

06.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Miloš Vukanović

06.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Svetlana Vukčević

06.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Dejan Vukić

06.06.2017


Rektorat

Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Martin Ćalasan

06.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Ivan Koprivica

06.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milena Bulatović

05.06.2017


Rektorat

Doktorska disertacija / Pravni fakultet / mr Velibor Korać

05.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Branko Džakula

02.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Jovan Furtula

02.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Nadežda Mitrović

02.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Nebojša Jablan

01.06.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo/ Mačić Milena

31.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Arsenije Boljević

30.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo/ Đukanović Stefan

30.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Aleksandra Rakočević

25.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Istorijski institut / Ljiljana Bajčetić

24.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Mladen Janjević

24.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Dijana Martinčić

18.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Ilda Softić

17.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Marko Popović

16.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Jasmin Kuč

16.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Bošković Slavica

15.05.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Milica Radojičić

12.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Petar Radulović

12.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivana Šćepanović

10.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena Šoškić

09.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Ivana Koprivica

08.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Bojana Djuričković

08.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Miljanić Jelena

04.05.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Nebojša Delibašić

28.04.2017


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Danilo Tomić

28.04.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Jasmina Ćeranić

26.04.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tanja Rogač

25.04.2017


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Bajagić Balša

20.04.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Radule Novović

20.04.2017


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Jasmin Kuč

20.04.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Olivera Raičević

19.04.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Nemanja Janković

18.04.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Anđela Jokić

18.04.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Božović Ivan

13.04.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Perović Sanja

13.04.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Branko Džakula

11.04.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Iković Boško

10.04.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Popović Lidija

10.04.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Pedović Jasna

06.04.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Aleksandar Petrović

05.04.2017


Rektorat

Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Martin Ćalasan

04.04.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Nataša Borazan

31.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Milica Joksimović

31.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet politčkih nauka / Rajko Golović

31.03.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Branka Miletić Kovačević

30.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Ilda Softić

29.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Marija Jovović

28.03.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Elma Hot

27.03.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Irvin Masličić

24.03.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Ana Abramović-Orlandić

24.03.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Milica Nikolić

24.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Dušan Petričević

23.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Nebojša Jablan

23.03.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Branko Lutovac

23.03.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Dragana Marković

22.03.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Nikola Nikolić

22.03.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Aida Zoronjić

17.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Perović Sanja

16.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Božović Ivan

16.03.2017


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Prirodno - matematički fakultet / Mr Dragana Petrović

16.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Petar Sekulić

14.03.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Sanja Paunović Žarić

13.03.2017


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / Mr Olivera Popović

13.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Irvin Masličić

09.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Ana Abramović Orlandić

07.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Elma Hot

07.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivana Cavic

07.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Milica Nikolić

06.03.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Nikola Beljkaš

03.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jelena Trajković

03.03.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Nikola Nikolić

01.03.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Jasna Pedović

27.02.2017


Rektorat

Magistarski rad / Filološki fakultet / Branka Kovačević

23.02.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Marina Krivokapić

15.02.2017


Rektorat

Odbrana Magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Savica Tomović

15.02.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Arton Djokaj

15.02.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Srđan Iličković

14.02.2017


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Aleksandar Petrović

14.02.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Dragana Marković

10.02.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Draženka Simović

10.02.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Dino Lukač

09.02.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Ilija Derikučka

08.02.2017


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Nadežda Mitrović

08.02.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Mile Baković

08.02.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Boško Iković

08.02.2017


Rektorat

Magistarski rad / Filološki fakultet / Milica Radojičić

08.02.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Tijana Vujović

06.02.2017


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Suzana Barac

03.02.2017


Rektorat

Magistarski rad / Filološki fakultet / Jasmina Ćeranić

30.01.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Sanja Janjić

30.01.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Vladan Smolović

27.01.2017


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Sanja Kostić

26.01.2017


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Nikola Beljkaš

26.01.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Nemanja Janković

25.01.2017


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Anđela Jokić

25.01.2017


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Filozofski fakultet / mr Miomirka Lučić

25.01.2017


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Savica Tomović

24.01.2017


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Zorica Stijepović

20.01.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Marko Savić

13.01.2017


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Almedina Vukić

13.01.2017


Rektorat

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Tošić Marko

30.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jovana Saičić

28.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Dragan Popović

28.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Đovana Nilaj

28.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Tijana Vujović

27.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Mila Baković

27.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Zorica Stijepović

27.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Boško Iković

27.12.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Milan Marković

26.12.2016


Rektorat

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / Mr Olivera Popović

26.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Jelena Radonjić

23.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Ilija Derikučka

23.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Srđan Iličković

23.12.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Slađana Kavarić

22.12.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Živorad Kovačević

22.12.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Biljana Stanković

22.12.2016


Rektorat

Magistarki rad / Pravni fakultet / Dino Lukač

16.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ognjen Vukčević

15.12.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Mijanović Jelena

12.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Stanković Biljana

06.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Pavlović Pavle

06.12.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Željko Vuković

05.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Jovan Furtula

05.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vesna Trogrlić

02.12.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Indira Kadić

30.11.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vanja Ivanović

29.11.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Tatjana Mališić-Delević

24.11.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Mladen Rakočević

22.11.2016


Rektorat

Magistarski broj / Ekonomski fakultet / Jelena Jankovic

18.11.2016


Rektorat

Magistarski rad / Filološki fakultet / Milan Marković

11.11.2016


Rektorat

Doktorska disertacija / Pravni fakultet / mr Velibor Korać

10.11.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Marija Mijušković

09.11.2016


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Ilić Saša

04.11.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Mirjana Božović Glogovac

04.11.2016


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Jelena Mijanović

02.11.2016


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Slađana Kavarić

02.11.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Fakultet dramskih umjetnosti / Jelena Mišeljić

01.11.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vukomirka Kankaraš

01.11.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milena Ajković

28.10.2016


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Marina Krivokapić

25.10.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vjera Medojevic

21.10.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Andrea Vukčević

20.10.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Živorad Kovačević

13.10.2016


Rektorat

Doktorska disertacija / Prirodno - matematički fakultet / Mr Dragane Petrović

10.10.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Tamara Bojičić

29.09.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Bojana Obradović

29.09.2016


Rektorat

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Koković Ljubiša

23.09.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Mirjane Božović Glogovac

21.09.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Marija Stanković

20.09.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet /Jelena Lalić

20.09.2016


Rektorat

Javna odbrana magistarskog rada / Pomorski fakultet Kotor / Bojana Čabrić

15.09.2016


Rektorat

Doktorska disertacija / Filozofski fakultet / mr Miomirka Lučić

12.09.2016


Rektorat

Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Sanja Paunović

09.09.2016


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet dramskih umjetnosti / Jelena Mišeljić

09.09.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vladana Lalatovic

09.09.2016


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Vladan Smolović

08.09.2016


Rektorat

Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Branko Lutovc

08.09.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Metalurško - tehnološki fakultet / Ivana Milašević

07.09.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Pomorski fakultet Kotor / Đuro Popović

07.09.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Sandra Vukasojević

06.09.2016


Rektorat

Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Jelena Rabrenović

05.09.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Dragoljub Nikolić

02.09.2016


Rektorat

Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Sanja Vlahović

31.08.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Nataša Jovović

29.08.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tamara Bojičić

18.07.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Vanja Veljović

18.07.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Stevan Šandi

18.07.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Edin Salković

12.07.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Kristina Mitrović

12.07.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Biljana Niković

12.07.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Olga Vojičić-Komatina

11.07.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Milena Burić

11.07.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Milena Mrdak-Mićović

08.07.2016


Rektorat

Magistarski rad / Metalurško - tehnološki fakultet / Ivana Milašević

05.07.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Sandra Bulajić

05.07.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Nina Nikolić

04.07.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Diana Čokorilo

01.07.2016


Rektorat

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Marija Mijušković

29.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Vanja Veljović

28.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Bojana Jaćimović

27.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Saša Kandić

27.06.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Mašinski fakultet / mr Esad Tombarević

27.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Drakulović Ana

24.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Dražen Raičković

22.06.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Ksenija Rakočević

21.06.2016


Rektorat

Magistarki rad / Filozofski fakultet / Sokolj Beganaj

20.06.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Radoje Femić

20.06.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Milorad Durutović

20.06.2016


Rektorat

Magistarki rad / Ekonomski fakultet / Radović Goran

17.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vučetić Biljana

17.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Sanja Janjić

17.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Miloš Keker

17.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Alden Selmanović

15.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Strunjaš Filip

10.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Janković Marko

10.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Nina Nikolić

10.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Stevan Šandi

09.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Edin Salković

03.06.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Adrović Jasmina

02.06.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Kašćelan Ana

02.06.2016


Rektorat

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Sandra Vukasojević

01.06.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Zerina Ćatović

01.06.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milena Popović

30.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milica Šljivančanin

30.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Miloš Burzanović

27.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Rina Mučaj

26.05.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Alija Dervić

26.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Dragoljub Nikolić

26.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Petar Obradović

25.05.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Građevinski fakultet / mr Biljana Ivanović

25.05.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Građevinski fakultet / mr Jelena Pejović

25.05.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Građevinski fakultet / mr Milivoje Milanović

25.05.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Pomorski fakultet Kotor / Miroslav Vukičević

25.05.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Tamara Labudović

24.05.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Pomorski fakultet Kotor / mr Nikša Grgurević

24.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Hajdana Šarović

20.05.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / mr Danilo Bojanić

20.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Biljana Niković

20.05.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Filozofski fakultet / mr Sanja Ćetković

20.05.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Filozofski fakultet / mr Branka Živković

20.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Dragan Ilijević

17.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Filološki fakultet / Milorad Durutović

16.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Željko Vuković

13.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Filološki fakultet / Radoje Femić

13.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Aleksandar Konatar

12.05.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Vladana Mrdak

11.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Almedina Bošnjak

11.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Bojana Čabrić

11.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Đuro Popović

11.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Sara Vujošević

09.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Filološki fakultet / Ksenija Rakočević

09.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Zerina Ćatović

06.05.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Nikola Konatar

06.05.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Miroslav Kukavičić

05.05.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Miodrag Radović

04.05.2016


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Kandić Bogoljub

28.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnčki fakultet / Pavlović Dragana

28.04.2016


Rektorat

Ciljevi i očekivani rezultati doktorske teze / Elektrotehnički fakultet / mr Anđela Draganić

27.04.2016


Rektorat

Ciljevi i očekivani rezultati doktorske teze / Elektrotehnički fakultet / mr Miloš Brajović

27.04.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Milica Ljumović

26.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Diana Čokorilo

22.04.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Ševket Drnda

21.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vesko Pejak

19.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Aida Zoronjić

14.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Nikola Konatar

13.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Nataša Bovan

12.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Alija Dervić

12.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Filološki fakultet / Tamara Labudović

12.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Dragan Ilijević

11.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Marija Čvorović

08.04.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Dejan Abazović

07.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Jelena Lalić

07.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Nikola Vujošević

01.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Martin Bojaj

01.04.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Milica Ljumović

31.03.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivan Lalević

23.03.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ana Dautović

18.03.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Vladana Mrdak

17.03.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Kapetanović Melida

16.03.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Iva Božović

14.03.2016


Rektorat

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Olga Vojičić-Komatina

11.03.2016


Rektorat

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Nataša Jovović

11.03.2016


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Miroslav Kukavičić

10.03.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jelena Leković

10.03.2016


Rektorat

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Milena Burić

02.03.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Petar Šćepanović

29.02.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Ivana Mučalica

29.02.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Dragica Damjanović

24.02.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / Mr Sonja Spadijer

23.02.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Fakultet likovnih umjetnosti / Vukićević Slobodan

22.02.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivana Božović

22.02.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Novica Vujović

19.02.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Dejan Abazović

18.02.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Sabina Hajdarpašić

17.02.2016


Rektorat

Doktorska disertacija / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / mr Danilo Bojanić

15.02.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Veselin Manojlović

11.02.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milović Vesna

10.02.2016


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Ševket Drnda

09.02.2016


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Milica Filipovć

09.02.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Marinko Grubović

05.02.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tamara Pejaković

04.02.2016


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Bojana Radulović

04.02.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Petrović Dražen

01.02.2016


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Maša Jovović

29.01.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Elektrotehnički fakultet / mr Maja Delibašić

27.01.2016


Rektorat

Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Miroslav Vukičević

21.01.2016


Rektorat

Magistarski rad / Pravni fakultet / Miodrag Radović

21.01.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Lješković Sanja

18.01.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Miloš Orović

15.01.2016


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Dragana Čarapić

15.01.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Novica Daković

14.01.2016


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Malidžan Radoš

14.01.2016


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tamara Pejaković

30.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Grujičić Rade

29.12.2015


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Pomorski fakultet Kotor / Sandra Racković

28.12.2015


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Fakultet političkih nauka / mr Nebojša Čagorović

28.12.2015


Rektorat

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Branka Živković

23.12.2015


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Željka Čurović

22.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Gordana Rovčanin

22.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Dragan Bošković

22.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Šćepanović Ljudmila

21.12.2015


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Nikola Bojić

18.12.2015


Rektorat

Doktorska disertacija / Pomorski fakultet Kotor / mr Nikša Grgurević

17.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Žugić Jovana

16.12.2015


Rektorat

Prezentacija polaznih istraživanja / Elektrotehnički fakultet / mr Uglješa Urošević

14.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Filološki fakultet / Tanja Đonlaga

14.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Mervan Avdović

11.12.2015


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Vesna Sofilj

10.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Miloš Orović

10.12.2015


Rektorat

Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Teodora Gojšin

08.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Radisav Mumović

08.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Tamara Mijušković

07.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Kemal Zoronjić

04.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Mithat Bahović

04.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Slađana Mijanović

04.12.2015


Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Prirodno - matematički fakultet / mr Nevena Mijajlović

01.12.2015


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Gordana Tomović

30.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Maša Jovović

27.11.2015


Rektorat

Prezentacija polaznih istraživanja / Pomorski fakultet Kotor / mr Jovan Šušić

26.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ksenija Slavković

25.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Đorđe Kaluđerović

25.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet dramskih umjetnosti / Slavko Kalezić

25.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / VOJINOVIĆ ANA

24.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Novica Daković

24.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Dubravka Nikčević

23.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / VUČELIĆ MILOŠ

20.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Čurović Željka

19.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / KLIKOVAC DANIJELA

18.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / IVANA GOŠOVIĆ

17.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Sandra Racković

12.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Kašćelan Aleksandar

11.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Pavličić Anja

09.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Boženka Kalezić

06.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Nikola Bojić

06.11.2015


Rektorat

Doktorska disertacija / Filozofski fakultet / mr Slavka Burzanovića

06.11.2015


Rektorat

Doktorska disertacija / Filozofski fakultet / Mr Sonja Špadijer

05.11.2015


Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Veselin Manojlović

30.10.2015


Rektorat

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Dubravka Radulović

30.10.2015


Rektorat

Doktorska disertacija / Filozofski fakultet / Mr Nataša Krivokapić

27.10.2015


Rektorat

Doktorska disertacija / Građevinski fakultet / mr Jelena Pejović

26.10.2015


Rektorat

Doktorska disertacija / Građevinski fakultet / mr Milivoje Milanović

23.10.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Alivodić Anda

19.10.2015


Rektorat

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Marko Markovic

16.09.2015