Rektorat

Magistarski rad/Angelina Mrdak/Ekonomski fakultet

20.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Irena Vuković/ Fakultet likovnih umjetnosti

20.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Maja Đerić/ Biotehnički fakultet

20.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/Miroslav Jovović/Ekonomski fakultet

19.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Vlahović/ Ekonomski fakultet

17.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Miloš Pekić/ Ekonomski fakultet

17.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Maša Vučinić/ Prirodno-matematički fakultet

13.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Milena Miljanić/ Fakultet političkih nauka

13.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Vušurović/ Prirodno-matematički fakultet

13.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/Petar Subotić/Građevinski fakultet

12.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Nina Strugar/ Fakultet političkih nauka

10.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Nevena Mentović/ Ekonomski fakultet

10.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Anastasija Kostić/ Fakultet likovnih umjetnosti

07.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Silva Baković/ Ekonomski fakultet

07.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Vladimir Vojinović/ Ekonomski fakultet

07.02.2020


Rektorat

Odbrana polaznih istaraživanja/ mr Esko Muratović/ Filozofski fakultet

07.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Lidija Radonjić/ Ekonomski fakultet

07.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Siniša Gazivoda/ Pravni fakultet

07.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Ana Mijatović/ Pravni fakultet

07.02.2020


Rektorat

Odbrana polaznih istraživanja/ Milica Stanišić/ Prirodno-matematički fakultet

05.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/Vladimir Ivanović/ Prirodno-matematički fakultet

04.02.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Vušurović/ Prirodno-matematički fakultet

04.02.2020


Rektorat

Doktorska disertacija/ Ivan Vasiljević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

28.01.2020


Rektorat

Doktorska disertacija/ Besnik Morina/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

28.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Jugoslav Jakić/ Pravni fakultet

28.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Peković/ Fakultet političkih nauka

28.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Lalatović/ Fakultet političkih nauka

28.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Ana Ivanović/ Elektrotehnički fakultet

24.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Vlahović/ Ekonomski fakultet

22.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Aleksandar Tomović/ Mašinski fakultet

22.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Dragana Žarić/ Fakultet dramskih umjetnosti

20.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Ivana Banićević/ Metalurško-tehnološki fakultet

17.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Marko Pašić/ Matalurško-tehnološki fakultet

17.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Nela Punošević/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

17.01.2020


Rektorat

Odbrana polaznih istraživanja doktoranda/mr Krenar Kepuška/Pririodno-matematički fakultet

15.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Miloš Bubanja/ Mašinski fakultet

14.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Nina Zečević/ Fakultet političkih nauka

13.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Vladimir Vojinović/ Ekonomski fakultet

10.01.2020


Rektorat

Magistarski rad/ Momir Jauković/ Pravni fakultet

31.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Maša Perović/ Prirodno-matematički fakultet

30.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Zorica Dumnić / Filozofski fakultet

30.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milena Miljanić/ Fakultet političkih nauka

27.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ilda Ramusović/ Filološki fakultet

27.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Maja Čakalović/ Fakultet likovnih umjetnosti

26.12.2019


Rektorat

Odbrana polaznih istraživanja/mr Ana Velimirović/Biotehnički fakultet

26.12.2019


Rektorat

Odbrana polaznih istraživanja doktoranda/mr Ogla Jokanović/Biotehnički fakultet

26.12.2019


Rektorat

Odbrana polaznih istraživanja/mr Balša Bajagić/Biotehnički fakultet

26.12.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/Katarina Mirković/Građevinski fakultet

25.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/Nikola Trajković/Prirodno-matematički fakultet

25.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Grana Bubanja/ Fakultet političkih nauka

25.12.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 20