Rektorat

Doktorska disertacija/ Marina Radonjić/ Prirodno-matematički fakultet

14.11.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Marija Vojinović/ Prirodno-matematički fakultet

14.11.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Besim Halilaj/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

13.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ivanka Perović/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

13.11.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Boris Banjević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

13.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Vasilije Marković/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

12.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Bojbaša/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

12.11.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Katarina Mirković/ Građevinski fakultet

12.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Labović/ Filozofski fakultet

12.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Svetlana Danilović/ Filozofski fakultet

11.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Tanja Golubović/ Filozofski fakultet

11.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Danijela Medenica/ Filozofski fakultet

11.11.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Besnik Morina/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

08.11.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Tanja Bakić/ Filološki fakultet

08.11.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Zorica Đurović/ Filološki fakultet

06.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ana Lakić/ Pravni fakultet

06.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ana Mijatović/ Pravni fakultet

06.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ivona Orović/ Fakultet političkih nauka

05.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Drago Šundić/ Fakultet političkih nauka

05.11.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Slavica Tomović/ Elektrotehnički fakultet

05.11.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Armend Ymeri/ Elektrotehnički fakultet

05.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Mihailović/ Prirodno-matematički fakultet

01.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ivana Šćepanović/ Ekonomski fakultet

01.11.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/Luka Filipović/Elektrotehnički fakultet

28.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/Armin Kalač/Biotehnički fakultet

25.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/Aleksandra Đekić/Fakultet za turizam i hotelijerstvo

24.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Nada Mitrović/ Filozofski fakultet

23.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Danijela Medenica/ Filozofski fakultet

23.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Nebojša Krstajić/ Ekonomski fakultet

22.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dušan Božović/ Ekonomski fakultet

22.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Nikola Martinović/ Ekonomski fakultet

22.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dragana Ćirović/ Ekonomski fakultet

21.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Aleksa Kaljević/ Ekonomski fakultet

21.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ivana Dedejić/ Ekonomski fakultet

21.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dalibor Prelević/ Ekonomski fakultet

21.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Bojan Rajević/ Filološki fakultet

21.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Krstović/ Ekonomski fakultet

18.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Predrag Marušić/ Ekonmski fakultet

18.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ivan Čanović/ Ekonomski fakultet

18.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jovan Radulović/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

17.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/Milena Mitrović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

15.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Željka Ćetković/ Fakultet političkih nauka

11.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Čečur/ Fakultet političkih nauka

11.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Aleksandar Ražnatović/ Ekonomski fakultet

11.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Marija Popović/ Ekonomski fakultet

11.10.2019


Rektorat

Magistarske studije/ Gorica Zorić/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

08.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dragan Baćović/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

08.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Predrag Vojvodić/ Filozofski fakultet

08.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ivona Orović/ Fakultet političkih nauka

07.10.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Šebek/ Fakultet političkih nauka

07.10.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 20