Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Peković/ Fakultet političkih nauka

25.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jovana Ćampar/ Biotehnički fakultet

24.12.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/Luka Filipović/Elektrotehnički fakultet

24.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/Maja Čakalović/Fakultet likovnih umjetnosti

23.12.2019


Rektorat

Odbrana polaznih istraživanja/ Andrej Vizi/ Prirodno-matematički fakultet

19.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Lidija Radonjić/ Ekonomski fakultet

18.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ivana Banićević/ Metalurško-tehnološki fakultet

17.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/Biljana Ivanović/Elektrotehnički fakultet

17.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Marko Pašić/ Matalurško-tehnološki fakultet

17.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dragana Žarić/ Fakultet dramskih umjetnosti

17.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Mirko Cerović/ Ekonomski fakultet

16.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Marija Dragović/ Ekonomski fakultet

16.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milena Jovović/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

13.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Stojan Stanišić/ Ekonomski fakultet

13.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/Jovana Čampar/Biotehnički fakultet

13.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Ivanka Perović/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo

12.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Anastasija Kostić/ Fakultet likovnih umjetnosti

12.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Danko Đurišić/ Ekonomski fakultet

10.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/Nikola Pejović/Ekonomski fakultet

10.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Nikola Trajković/ Prirodno-matematički fakultet

10.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Milica Labović/ Filozofski fakultet

10.12.2019


Rektorat

Magistarski rad / Ana Ivanović/ Elektrotehnički fakultet

10.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Silva Baković/ Ekonomski fakultet

09.12.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Mr Violeta Berlajoli/ Prirodno-matematički fakultet

09.12.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Mr Slađana Gvozdenović/ Prirodno-matematički fakultet

09.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Lalatović/ Fakultet političkih nauka

06.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Adnan Đoković/ Fakultet političkih nauka

06.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Jelena Šebek/ Fakultet političkih nauka

06.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Siniša Gazivoda/ Pravni fakultet

05.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Nina Zečević/ Fakultet političkih nauka

03.12.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Miloš Pekić/ Ekonomski fakultet

03.12.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ mr Jelisaveta Blagojević/ Fakultet političkih nauka

27.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Angelina Mrdak/ Ekonomski fakultet

26.11.2019


Rektorat

Polazna istraživanja/ mr Sunčica Rogić/ Ekonomski fakultet

26.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dušan Božović/ Ekonomski fakultet

25.11.2019


Rektorat

PRAVILNIK o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore

25.11.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ mr Milan Ivanović/ Filološki fakultet

25.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Nikola Pejović/ Ekonomski fakultet

22.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Dragana Ćirović/ Ekonomski fakultet

22.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Danko Đurišić/ Ekonomski fakultet

22.11.2019


Rektorat

Polazna istraživanja/mr Jelena Mijušković/Prirodno-matematički fakultet

22.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Nada Mitrović/ Filozofski fakultet

21.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Nikola Martinović/ Ekonomski fakultet

21.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Mirko Cerović/ Ekonomski fakultet

21.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Marija Dragović/ Ekonomski fakultet

20.11.2019


Rektorat

Doktorska disertacija/ Ivan Vasiljević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

20.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Stojan Stanišić/ Ekonomski fakultet

19.11.2019


Rektorat

Istraživački program/ Mr Irena Stevović/ Filološki fakultet

18.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Snježana Vojvodić/ Fakultet političkih nauka

15.11.2019


Rektorat

Magistarski rad/ Amela Jarović/ Fakultet političkih nauka

14.11.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 20