Medicinski fakultet

Obavjestenje o godisnjem odmoru

21.07.2020


Medicinski fakultet

Vebinar na temu dobre prakse citiranja i referenciranja literature biće organizovan 23. juna

18.06.2020


Medicinski fakultet

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije kandidata mr sci Biljane Milošević

08.06.2020


Medicinski fakultet

Raspored obavljanja stručne prakse - Farmacija

02.06.2020


Medicinski fakultet

Linkovi za besplatno korišćenje softvera za utvrđivanje plagijata

14.03.2020


Medicinski fakultet

Obavjestenje u vezi prakticne nastave

13.03.2020


Medicinski fakultet

Dopis dekanima i direktorima

11.03.2020


Medicinski fakultet

Važno obavještenje

11.03.2020


Medicinski fakultet

Sistem za preuzimanje korisničkih podataka za studente Univerziteta Crne Gore

07.03.2020


Medicinski fakultet

EARLY-STAGE RESEARCHER 14 (ESR14) / PHD STUDENT

06.03.2020


Medicinski fakultet

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2021- 2022. godina

06.03.2020


Medicinski fakultet

Konacna Rang lista kandidata za upis na doktorske

26.02.2020


Medicinski fakultet

Ministarstvo odbrane je raspisalo Javni oglas za izbor stipendista

25.02.2020


Medicinski fakultet

Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore - IV upisni rok

24.02.2020


Medicinski fakultet

Rad polaznih istraživanja, pod nazivom

15.01.2020


Medicinski fakultet

Info dan povodom Konkursa za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST - 17. januar 2020. godine

13.01.2020


Medicinski fakultet

Konkurs za izbor mentora

10.01.2020


Medicinski fakultet

Konkurs za izbor studenta demonstratora

09.01.2020


Medicinski fakultet

Obavjestenje o neradnim danima

30.12.2019


Medicinski fakultet

Svečano uručenje diploma

16.12.2019


Medicinski fakultet

Dr med Milena Lopičić, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate doktorske teze

05.12.2019


Medicinski fakultet

Program stažiranja u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji - za studente

03.12.2019


Medicinski fakultet

Predavanja profesora sa Acibadem Univerziteta

02.12.2019


Medicinski fakultet

Dr pharm Gordana Boljevic, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate doktorske teze

02.12.2019


Medicinski fakultet

Dr pharm Tijana Mićović, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate doktorske teze

02.12.2019


Medicinski fakultet

KONKURS ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA I OBNOVU ČLANSTVA

14.11.2019


Medicinski fakultet

Predavanje na temu „Savremene metode praćenja i regulacije glukoze kod đece sa dijabetesom“

12.11.2019


Medicinski fakultet

Obavještenje o nadoknadi nastave

30.10.2019


Medicinski fakultet

Javni poziv Ministarstva nauke za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2019. godini

18.10.2019


Medicinski fakultet

Erasmus + konkursi

17.10.2019


Medicinski fakultet

Svjetski dan bioetike

17.10.2019


Medicinski fakultet

Doktorske studije - Konačna rang lista

12.10.2019


Medicinski fakultet

Doktorske studije - Spisak kandidata i rang lista

11.10.2019


Medicinski fakultet

Javni oglas Ministarstva odbrane za dodjelu stipendija

08.10.2019


Medicinski fakultet

Osnove molekularne genetike - Doktorske studije

07.10.2019


Medicinski fakultet

Raspored prakticne nastave VMŠ

03.10.2019


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente VMŠ

02.10.2019


Medicinski fakultet

Raspored praktične nastave

30.09.2019


Medicinski fakultet

Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore

30.09.2019


Medicinski fakultet

Raspored prakticne nastave iz predmeta Pedijatrija

30.09.2019


Medicinski fakultet

Raspored prakticne nastave iz predmeta Interna medicina

28.09.2019


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente studijskog programa Medicina

27.09.2019


Medicinski fakultet

Raspored teorijske nastave

26.09.2019


Medicinski fakultet

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA UPIŠU POSTDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJSKI PROGRAM „PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA“

25.09.2019


Medicinski fakultet

Rang lista i obavještenje o upisu na specijalističke studije

25.09.2019


Medicinski fakultet

Rang liste i obavještenje o upisu na specijalističke studije

21.09.2019


Medicinski fakultet

Predavanja iz predmeta Prva pomoć

20.09.2019


Medicinski fakultet

Kongresa stomatologa Crne Gore

19.09.2019


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Stomatologije

18.09.2019


Medicinski fakultet

Predavanja iz predmeta Hirurgija

18.09.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5