Medicinski fakultet

Rezultati ispita iz Molekularne genetike na doktorskim studijama

10.12.2018


Medicinski fakultet

Konkurs za Poslijediplomski specijalistički studijski program - Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti - Sveučilište u Rijeci

06.12.2018


Medicinski fakultet

Konkurs za stipendije namijenjene za master studije u oblasti javnog zdravlja na Tsinghua Univerzitetu - Kina

06.12.2018


Medicinski fakultet

Nova verzija aplikacije za dnevnu evidenciju prisustva

29.11.2018


Medicinski fakultet

Softveri za utvrdjivanje plagijata

28.11.2018


Medicinski fakultet

Javni poziv Ministarstva nauke

14.11.2018


Medicinski fakultet

Seminar povodom dana svjesnosti o antibioticima

10.11.2018


Medicinski fakultet

Javni oglas za dodjelu stipendija

09.11.2018


Medicinski fakultet

Konkurs za studente demonstratore

05.11.2018


Medicinski fakultet

Konkurs za izbor saradnika

02.11.2018


Medicinski fakultet

Konkurs CANU za nagrade i stipendije

18.10.2018


Medicinski fakultet

Doktorske studije - Konačna rang lista

11.10.2018


Medicinski fakultet

Doktorske studije - Rang lista prijavljenih kandidata

10.10.2018


Medicinski fakultet

Odluka o izboru saradnika u nastavi i stučnih saradnika

04.10.2018


Medicinski fakultet

Rapored nastave iz predmeta Prva pomoć

03.10.2018


Medicinski fakultet

Rezultati Konkursa

03.10.2018


Medicinski fakultet

Rapored nastave iz predmeta Interna medicina i Opšta medicina

30.09.2018


Medicinski fakultet

Raspored praktične nastave

28.09.2018


Medicinski fakultet

Rang liste - Specijalističke studije

25.09.2018


Medicinski fakultet

Konkurs za upis na doktorske studije

25.09.2018


Medicinski fakultet

Raspored predavanja iz predmeta Hirurgija

24.09.2018


Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

21.09.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Visoke medicinske škole

21.09.2018


Medicinski fakultet

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE

20.09.2018


Medicinski fakultet

Raspored teorisjke nastave

18.09.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Primijenjene fizioterapije - Spisak studenata za odbranu Završnog rada

18.09.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Primijenjene fizioterapije - Spisak studenata za odbranu Završnog rada

17.09.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Primijenjene fizioterapije - Spisak studenata za odbranu Završnog rada

05.09.2018


Medicinski fakultet

Konkurs za izbor saradnika

03.09.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje o prepisu studenata

31.08.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente svih studijskih programa

28.08.2018


Medicinski fakultet

Eksterni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2018/19. godinu.

20.07.2018


Medicinski fakultet

Raspored polaganja ispita

19.07.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za kolektivni godišnji odmor

18.07.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje o septembarskom ispitnom roku

12.07.2018


Medicinski fakultet

Obavjestenje za studente Primijenjene fizioterapije - Poziv za prijavu i predaju Zavrsnog rada

06.07.2018


Medicinski fakultet

Obavjestenje za studente Primijenjene fizioterapije - Spisak studenata za odbranu Specijalistickog rada

06.07.2018


Medicinski fakultet

Interni oglas

04.07.2018


Medicinski fakultet

Obraćanje grupe kliničara angažovanih u nastavi na Medicinskom fakultetu, upućeno rektoru, a dostavljeno predsjedniku Vlade Crne Gore i ministrima prosvjete i zdravlja

03.07.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za apsolvente - Ispit iz predmeta Hirurgija

20.06.2018


Medicinski fakultet

Spisak studenata studijskog programa Medicina za odbranu Završnog rada

14.06.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Medicine - Predispitne vježbe iz predmeta Patološka fiziologija

11.06.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Stomatologije - Ispit iz predmeta Patološka fiziologija

11.06.2018


Medicinski fakultet

Spisak studenata studijskog programa Medicina za odbranu Završnog rada

08.06.2018


Medicinski fakultet

Interni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2018/19. godinu

07.06.2018


Medicinski fakultet

Spisak studenata studijskog programa Farmacija za odbranu Završnog rada

06.06.2018


Medicinski fakultet

Spisak studenata studijskog programa Medicina za odbranu Završnog rada

04.06.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente II godine Stomatologije

01.06.2018


Medicinski fakultet

Spisak studenata studijskog programa Medicina za odbranu Završnog rada

23.05.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Primijenjene fizioterapije - Svečana dodjela diploma

16.05.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Visoke medicinske škole

11.05.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Farmacije

11.05.2018


Medicinski fakultet

Hereditarni angiodem – trenutna situacija u Crnoj Gori

09.05.2018


Medicinski fakultet

Seminar

04.05.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje povodom predstojećih praznika

26.04.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje

18.04.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente doktorskih studija

16.04.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente doktorskih studija

05.04.2018


Medicinski fakultet

Radionice EMBL i EMBO: mogućnosti za istraživače i studente

30.03.2018


Medicinski fakultet

Muzikoterapija

30.03.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Primijenjene fizioterapije - Spisak studenata za odbranu završnog i specijalističkog rada

26.03.2018


Medicinski fakultet

Konkurs za izbor mentora

20.03.2018


Medicinski fakultet

Predavanja na temu "Sepsis in an hour"

20.03.2018


Medicinski fakultet

Simulacija parlamentarne prakse

12.03.2018


Medicinski fakultet

Saradnja sa NR Kinom

06.03.2018


Medicinski fakultet

Dr stom Zorica Popović, javno će braniti polazna istraživanja

21.02.2018


Medicinski fakultet

Ciklus predavanja na temu: „Mitochondrial function and morphology in health and disease: Model Systems and Methods“

21.02.2018


Medicinski fakultet

Raspored vježbi iz predmeta Hirurgija

15.02.2018


Medicinski fakultet

Raspored predavnja iz predmeta Hirurgija

09.02.2018


Medicinski fakultet

Visoka medicinska škola - Rezultati ispita iz Humane genetike

02.02.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje o nagrađivanju naučnih radova

16.01.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Primijenjene fizioterapije

10.01.2018


Medicinski fakultet

Obavještenje - Rad polaznih istraživanja

14.12.2017


Medicinski fakultet

Svečanost povodom promocije svršenih studenata studijskih programa Medicinskog fakulteta

14.12.2017


Medicinski fakultet

Spisak studenata studijskog programa Medicina za odbranu Završnog rada

13.12.2017


Medicinski fakultet

Visoka medicinska škola - Rezultati II kolokvijuma iz Komunikalogije i menadzmenta u zdravstvu

12.12.2017


Medicinski fakultet

Raspored praktične nastave - Zdravstvena njega I - Visoka medicinska škola

01.12.2017


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente doktorskih studija

30.11.2017


Medicinski fakultet

Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini.

30.11.2017


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente doktorskih studija

22.11.2017


Medicinski fakultet

Poziv za skup: Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi

10.11.2017


Medicinski fakultet

Konkurs za sufinansiranje inovativnih projekata

10.11.2017


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente doktorskih studija

07.11.2017


Medicinski fakultet

Ispit iz predmeta Hirurgija ( oktobarski apsolventski rok)

06.11.2017


Medicinski fakultet

Visoka medicinska škola - Raspored praktične nastave

23.10.2017


Medicinski fakultet

Konkurs za studenta demonstratora

19.10.2017


Medicinski fakultet

Doktorske studije - Konačna rang lista

13.10.2017


Medicinski fakultet

Doktorske studije - Rang lista prijavljenih kandidata

12.10.2017


Medicinski fakultet

Doktorske studije - Spisak prijavljenih kandidata

11.10.2017


Medicinski fakultet

Visoka medicinska škola - Predavanja

09.10.2017


Medicinski fakultet

Visoka medicinska škola - Raspored praktične nastave

03.10.2017


Medicinski fakultet

Visoka medicinska škola - Predavanja

02.10.2017


Medicinski fakultet

Konkurs za doktorske studije

29.09.2017


Medicinski fakultet

Primijenjena fizioterapija - Nastava na specijalističkim studijama

29.09.2017


Medicinski fakultet

Doktorska disertacija kandidata mr sci Halita Malokua

28.09.2017


Medicinski fakultet

Konkurs za dodjelu četiri stipendije studentima

21.09.2017


Medicinski fakultet

Visoka medicinska škola - Popravni završni ispit - Humana genetika

15.09.2017


Medicinski fakultet

Primijenjena fizioterapija - Prijava na konkurs za upis na specijalističke studije

14.09.2017


Medicinski fakultet

Visoka medicinska škola - Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studijske

14.09.2017


Medicinski fakultet

Obavještenje za studente Visoke medicinske škole

11.09.2017


Medicinski fakultet

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

05.09.2017


Medicinski fakultet

Primijenja fizioterapija - Obavještenje o prijavi upisa i obnovi godine

04.09.2017


Medicinski fakultet

Obavještenje o prepisu studenata za studijsku 2017/2018. godinu

28.08.2017


Medicinski fakultet

Termini polaganja praktičnog ispita iz Fiziologije u popravnim rokovima

12.08.2017


Medicinski fakultet

Raspored polaganja ispita - Avgustovski rok

19.07.2017


Medicinski fakultet

Primijenja fizioterapija - Spisak studenata za odbranu Specijalističkog rada

17.07.2017


Medicinski fakultet

Primijenja fizioterapija - Spisak studenata za odbranu Završnog rada

17.07.2017


Medicinski fakultet

Raspisan javni Oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2017/18 godinu

11.07.2017


Medicinski fakultet

Primijenja fizioterapija - Spisak studenata za odbranu Završnog rada

07.07.2017


Medicinski fakultet

Primijenja fizioterapija - Spisak studenata za odbranu Specijalističkog rada

07.07.2017


Medicinski fakultet

Obavještenje za dodatni ispitni rok

04.07.2017


Medicinski fakultet

Praktični dio ispita iz predmeta Stomatološka protetika predklinika

15.06.2017


Medicinski fakultet

Predispitne vježbe iz predmeta Patološka fiziologija

14.06.2017


Medicinski fakultet

Ispit u I (prvom) ispitnom roku iz predmeta Patološka fiziologija

06.06.2017


Medicinski fakultet

Predrok za ispit Radiologija

31.05.2017


Medicinski fakultet

Ispit iz Hirurgije

18.05.2017


Medicinski fakultet

Ispit iz predmeta Hirurgija ( aprilski apsolventski rok)

04.05.2017


Medicinski fakultet

II Kolokvijum iz predmeta Patološka fiziologija

28.04.2017


Medicinski fakultet

Kolokvijum iz Nefrologije (u okviru predmeta Interna medicina)

24.04.2017


Medicinski fakultet

Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika predklinika

24.04.2017


Medicinski fakultet

Predavanja, kolokvijum i seminarski radovi iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija

20.04.2017


Medicinski fakultet

Predavanja iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada

07.04.2017