Obavještenja za predmete - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MATEMATIKA I   19.01.2022
  Završni ispit
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MATEMATIKA I   19.01.2022
  Završni ispit
RAČUNARI - Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže   19.01.2022
  Popravni kolokvijumi
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE   19.01.2022
  Popravni kolokvijumi
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   18.01.2022
  Термин полагања поправног завршног испита
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA   18.01.2022
  Termin zavrsnog ispita je 19.01.2022., sala106, po sledecem rasporedu:
ELEKTRONIKA - Energetska elektronika   18.01.2022
  Rezultati ispita održanog 15.01.2022.
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETSKA ELEKTRONIKA   18.01.2022
  Rezultati ispita održanog 15.01.2022.
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE II   18.01.2022
  Бодовно стање
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNI POGONI (ees)   18.01.2022
  REZULTATI NAKON ZI
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   17.01.2022
  Termin odbrane seminarskih radova
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - BAZE PODATAKA   17.01.2022
  Rezultati ispita
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MENADŽMENT U ICT   17.01.2022
  Završni usmeni ispit
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI   17.01.2022
  Rezultati nakon prvog termina završnog ispita sa predlogom ocjena
AUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKA - Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi   17.01.2022
  Rezultati nakon prvog termina završnog ispita sa predlogom ocjena
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - TEHNOLOŠKI PROCESI - LAB VIEW   17.01.2022
  Rezultati nakon prvog termina završnog ispita sa predlogom ocjena
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ARHITEKTURA RAČUNARA   17.01.2022
  Rezultati završnog ispita
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNA MJERENJA   17.01.2022
  Termin ispita
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKI HARDVER   17.01.2022
  Ispit iz Računarskoh hardvera (18.01.2022.)
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRIČNA MJERENJA   17.01.2022
  Ispit iz Električnih mjerenja (20.01.2022.)
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE I   17.01.2022
  Rezultati ispita - DOPUNJENO
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROGRAMIRANJE I   17.01.2022
  Rezultati završnog ispita
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Engleski jezik III   16.01.2022
  Rezultati završnog ispita i predlog ocjena
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Engleski jezik III   16.01.2022
  Rezultati završnog ispita i predlog ocjena
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema   16.01.2022
  Termin predaje seminarskih zadataka
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE   16.01.2022
  Termin završnog ispita
AUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKA - FACTS i HVDC komponente energetske elektronike   16.01.2022
  Konsultacije za završni ispit
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - FACTS i HVDC komponente energetske elektronike   16.01.2022
  Konsultacije za završni ispit
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I   16.01.2022
  Termin završnog ispita
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I   16.01.2022
  Termin završnog ispita
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEHNIKA VISOKOG NAPONA   16.01.2022
  Termin popravnog kolokvijuma je 18.01.2022. u 8.30h, sala 019
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Tehnika visokog napona   16.01.2022
  Termin popravnog kolokvijuma je 18.01.2022. u 8.30h, sala 019
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Elektroenergetski kablovi   15.01.2022
  NOVi ZOOM link
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   15.01.2022
  Termin održavanja drugog lab. testa
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Deregulacija elektroener.sektora i tržište el.ener   15.01.2022
  Rezultati završnog ispita
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Elektroenergetski kablovi   15.01.2022
  Rezultati nakon odbrane seminarskih radova
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Elektrodistributivni sistemi   14.01.2022
  Termin poravnog kolokvijuma i završnog ispita.
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI)   14.01.2022
  Rezultati završnog ispita od 14.1.2022.
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Računarske metode u elektroenergetskim sistemima   13.01.2022
  Rezultati Završnog ispita
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Deregulacija elektroener.sektora i tržište el.ener   13.01.2022
  Rezultati nakon popravnog kolokvijuma
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRIČNA MJERENJA   13.01.2022
  Zadaci za vježbu iz Eelektričnih Mjerenja (2. dio)
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Digitalne telekomunikacije   13.01.2022
  Online konsultacije 17. januara
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Eksploatacija i planiranje EES   13.01.2022
  Rezultati nakon popravnog kolokvijuma i završnog ispita
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA   13.01.2022
  Završni ispit - raspored grupa
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA   13.01.2022
  Završni ispit - raspored grupa
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MATEMATIKA I   13.01.2022
  Link za pristup konsultacijama
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MATEMATIKA I   13.01.2022
  Link za pristup konsultacijama
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Engleski jezik III   13.01.2022
  Engleski jezik III, raspored polaganja
ELEKTRONIKA - Energetska elektronika   12.01.2022
  Bodovno stanje prije završnog ispita

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 252