Obavještenja za predmete - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Engleski jezik IV

Резултати допунског септембарског рока

09.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - EKSPERTNI SISTEMI

Materijal sa prva tri termina predavanja

09.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA I

Materijal za izvodjenje nastave i vježbi predvidjenih za 09. 04. 2020.

09.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MIKROPROCESORI U INDUSTRIJI

Remote control and LCD

09.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - KOMPJUTERSKA GRAFIKA

Važno obavještenje za online predavanje

09.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Bezbjednost i zaštita informacionih sistema

Nastava 09.04.

09.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije

Online nastava

09.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MATEMATIKA U RAČUNARSTVU -napredni kurs

Računske vježbe - online

08.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - E-poslovanje

Treca laboratorijska vjezba ce se zakazuje za 08.04.2020.g. u 18:00

08.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - DIGITALNI TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI

Materijal za 08.04.

08.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Programabilni uređaji i objektno orjentisano progr

Pomjeranje online predavanja

08.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Vježbe - 9. termin

08.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Programabilni uređaji i objektno orjentisano progr

Pomjeranje termina online računskih vježbi za 9. april

08.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - E-poslovanje

Rezultati nakon popravnog termina laboratorijskih vježbi L1 i L2

08.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MEHANIKA

Osnovne teoreme dinamike tacke

08.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - EKSPERTNI SISTEMI

Materijal iz propozicione logike

08.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - EKSPERTNI SISTEMI

Materijal iz Propozicione logike

08.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - RAČUNARSKI INTERFEJSI I PERIFERIJE

Joystick and sound detector

08.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Računarske komunikacije

Termini 9 i 10

08.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - SIGNALI I SISTEMI

Online računske vježbe - veoma bitne informacije

08.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - INFORMACIONI SISTEMI

Nastava

08.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - INFORMACIONI SISTEMI

Nastava

08.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Drugi domaci zadatak

08.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MEHANIKA

Dinamika materijalne tačke - zadaci (IX sedmica)

08.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Baze podataka (napredni kurs)

Moodle laboratorijski test

08.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Softversko inženjerstvo

Online nastava

08.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - INTERNET TEHNOLOGIJE

Termin online vježbi

08.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE

Nastava iz Osnova elektronike za 9. nedjelju

08.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Materijal za osmu nedjelju nastave

07.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEMENTI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Password za pristup ZOOM aplikaciji

07.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RAZVOJ ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA

Teme za seminarske radove

07.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRANE

Dodatni materijal

07.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - KOMPJUTERSKA GRAFIKA

Online predavanja 09.04.2020 godine

07.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Neophodan materijal za rad sa PHP programskim jezikom

07.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Vježbe 08.04.

07.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Računarske mreže (r)

Vježbe 10.04.

07.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Računarske mreže (t)

Predavanje 09.04.

07.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Pregled bodova na domaćem zadatku

07.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Računarske komunikacije

Online predavanja 08. aprila

07.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - BAZE PODATAKA

Računske i laboratorijske vježbe - online

06.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA II

Osmi termin računskih vježbi - online

06.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA II

Postavka zadataka za osmi termin laboratorijskih vježbi

06.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA II

Osmi termin predavanja - online

06.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA II

Nova objava - 06.04.2020 10:07

06.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - VISOKONAPONSKA RAZVODNA POSTROJENJA

Predavanja 06.04.2020 godine

06.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Web programiranje

Laboratorijska vježba 7

06.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRANE

Predavanja 06.04.2020 godine

06.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Termin vježbi 7. marta

06.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Materijal za 06.04 i 13.04.

06.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MEHATRONIKA

Odbrana domaćih zadataka

06.04.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 119