Obavještenja za predmete - Elektrotehnički fakultet


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Engleski jezik IV

Резултати допунског септембарског рока

08.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI RAČUNARSTVA I

Predavanja 10. termin

07.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRANE

Termin popravnog kolokvijuma

07.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI RAČUNARSTVA I

Eksperimentalna pločica

07.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin lab. vježbe 3

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Termin Drugog kolokvijuma

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEMI

Termin zavrsnog ispita

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROJEKTOVANJE POMOĆU RAČUNARA U EES

Termini za popravni kolokvijum i zavrsne ispite

06.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - IDENTIFIKACIONI SISTEMI

Termin drugog kolokvijuma

06.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA

Termin drugog kolokvijuma

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTROMAGNETIKA

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma

06.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTROMAGNETIKA

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UVOD U ELEKTRIČNE MAŠINE I TRANSFORMATORE

Termin popravnog kolokvijuma

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR

Rezultati kolokvijuma

06.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE II

Rezultati drugog laboratorijskog testa

06.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE II

Termin popravnog kolokvijuma

06.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Digitalne telekomunikacije

Deseto predavanje

06.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE II

Rezultati drugog laboratorijskog testa za smjer EA

06.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRIČNA MJERENJA

Rezultati nakon drugog kolokvijuma

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNA MJERENJA

Rezultati nakon drugog kolokvijuma

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Engleski jezik III

Колоквијум - 06.12.2019 18:10

06.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Engleski jezik III

Колоквијум - 06.12.2019 18:11

06.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI RAČUNARSTVA I

Raspored studenata po grupama za laboratorijske vježbe u decembru 2019.g.

06.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - DIGITALNA OBRADA SIGNALA

Četvrti domaći zadatak

05.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Rezultati kolokvijuma

05.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA

Predavanje 6 i 7

05.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Engleski jezik III

Predavanja - termin

05.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE II

Termin predavanja 6.12.2019. godine

05.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - INŽENJERSKA MATEMATIKA

Kolokvijum 11.12.

05.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Pregled bodovnog stanja nakon urađenog II kolokvijuma

05.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA

Termin polaganja III kolokvijuma

05.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA

Termin polaganja III kolokvijuma

05.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROJEKTOVANJE POMOĆU RAČUNARA U EES

Nastava za 06.12.2019

05.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Nadoknada propuštenog termina vježbi

05.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM PROCESIMA

Bodovno stanje nakon izrade četvrtog testa iz predmeta UTP

04.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA

Primjeri zadataka III kolokvijuma

04.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA

Primjeri zadataka III kolokvijuma

04.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROGRAMSKI JEZIK II

Rezultati kolokvijuma

04.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - VIZUELNI PROGRAMSKI JEZIK - C++

Rezultati kolokvijuma

04.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - FIZIKA

ОСВОЈЕНИ ПОЕНИ ТОКОМ ГОДИНЕ

04.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - FIZIČKO-TEHNIČKA MJERENJA

Laboratorijske vježbe

04.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati kolokvijuma

04.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MATEMATIKA I

Rezultati kolokvijuma

04.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MATEMATIKA I

Rezultati kolokvijuma

04.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEHNIKA VISOKOG NAPONA

Materijal 9

03.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ARHITEKTURA RAČUNARA

Termin popravnog kolokvijuma

03.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Termin popravnog kolokvijuma

03.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Termin popravnog kolokvijuma

03.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

Termin popravnog kolokvijuma

03.12.2019


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Osnovi poslovanja

Evidencija 10

03.12.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 98