Obavještenja za predmete - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - TEORIJA SIGNALA I INFORMACIJA

Obavještenje za studente ranijih generacija

27.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin ispita u dodatnom martovskom roku

26.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA II

Materijal sa trećeg termina predavanja

26.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETSKA ELEKTRONIKA

Termin konsultacija iz Energetske elektronike

26.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Računarske mreže (r)

Materijal za prvi i drugi termin računskih vježbi (2021)

26.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OPERATIVNI SISTEMI

Informacije o vježbama

26.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OPERATIVNI SISTEMI

Informacije o vježbama

26.02.2021


AUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKA - Izrada investiciono tehničke dokumentacije

Materijal za FESTO MPS PA Stanicu

26.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Računarske mreže (r)

Materijal za treći termin predavanja (2021)

26.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin za 01.03.

26.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UVOD U ELEKTRIČNE MAŠINE I TRANSFORMATORE

Termin polaganja zavrsnog ispita u dodatnom martovskom ispitnom roku

26.02.2021


ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije

Termin On-Line racunskih vjezbi

26.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRANE

Termin On-Line racunskih vjezbi

26.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Kvalitet električne energije

Link sa snimljenim predavanjima

26.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTROENERGETIKA

Informacije za casove racunskih vjezbi

26.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

On-Line racunske vjezbe

26.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETIKA I EKOLOGIJA

On-Line vjezbe

26.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Predavanja: Diode.

25.02.2021


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Softversko inženjerstvo

Online nastava - 25.02.2021.

25.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za treći termin predavanja (2021)

25.02.2021


AUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKA - Izrada investiciono tehničke dokumentacije

Nastava za - 25.02.2021

25.02.2021


AUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKA - Izrada investiciono tehničke dokumentacije

Zakoni i pravinici - 25.02.2021 09:27

25.02.2021


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MATEMATIKA U RAČUNARSTVU

Predavanja- 25.02.2021

25.02.2021


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Engleski jezik IV

predavanja 26. 2. 2021.

25.02.2021


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MATEMATIKA U RAČUNARSTVU

Druge računske vježbe

25.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROGRAMIRANJE I

Promjena termina dodatnog ispitnog roka

25.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE I

Promjena termina dodatnog ispitnog roka

25.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MOBILNE RADIOKOMUNIKACIJE

Prvo predavanje

25.02.2021


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Prvo predavanje

25.02.2021


TELEKOMUNIKACIJE - Mobilne radiokomunikacije

Prvo predavanje

25.02.2021


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Računarske vještine

Nastava 26. 02. 2021.

25.02.2021


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - STONO IZDAVAŠTVO

Nastava 26. 02. 2021.

25.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETIKA I EKOLOGIJA

Predavanja ce se 26.02.2021. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 11.15h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu

25.02.2021


ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Energetika i ekologija

Predavanja ce se 26.02.2021. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 11.15h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu

25.02.2021


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - STONO IZDAVAŠTVO

Inkscape - vježba broj 2

25.02.2021


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - STONO IZDAVAŠTVO

Inkscape - kratko uputstvo

25.02.2021


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MATEMATIKA U RAČUNARSTVU -napredni kurs

Druge računske vježbe

25.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA II

Drugi termin računskih vježbi

25.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI RAČUNARSTVA II

Drugi termin računskih vježbi

25.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 1

24.02.2021


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - DIGITALNO UPRAVLJANJE

Termin predavanja

24.02.2021


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - E-poslovanje

Pristup on/line predavanjima - 24.02.2021 00:21

24.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - EKSPERTNI SISTEMI

Online računske vježbe - 24.02.2021.

24.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - EKSPERTNI SISTEMI

Računske vježbe - 24.02.2021. godine

24.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - INFORMACIONI SISTEMI

Prezentacija sa predavanja

24.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - INFORMACIONI SISTEMI

Prezentacija sa predavanja

24.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera

Nastava - 24.02.2021.

24.02.2021


ELEKTRONIKA - Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 1

24.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalni VLSI dizajn

Način održavanja vježbi

24.02.2021


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE

Način održavanja vježbi

24.02.2021


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 186