Obavještenja za predmete - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA   17.09.2021
  Konačni rezultati
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - FIZIKA   17.09.2021
  Zbirka ETF
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Instalacije i osvjetljenje   17.09.2021
  Rezultati nakon septembarskog ispitnog roka sa predlogom ocjena
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROGRAMIRANJE I   17.09.2021
  Rezultati drugog septembarskog termina
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE I   17.09.2021
  Rezultati drugog septembarskog termina
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - BAZE PODATAKA   17.09.2021
  Rezultati drugog septembarskog termina
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI RAČUNARSTVA I   16.09.2021
  Rezultati - septembarski rok - 2. termin
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA   16.09.2021
  Rezultati u septembarskom roku - 2. termin
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA   16.09.2021
  Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - DIGITALNA ELEKTRONIKA   16.09.2021
  Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - VISOKONAPONSKE MREŽE I VODOVI   16.09.2021
  Rezultati prvog termina u septembru
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OPTOELEKTRONIKA   16.09.2021
  Rezultati prvog septembarskog ispitnog roka
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI   16.09.2021
  Rezultati septembarskog ispitnog roka
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika   16.09.2021
  Rezultati nakon ispita u septembarskom roku
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - OSNOVI ELEKTRONIKE   16.09.2021
  Rezultati polaganja u drugom septembarskom roku
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETSKA ELEKTRONIKA   16.09.2021
  Rezultati ispita (15.09.2021.)
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNE MAŠINE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA   16.09.2021
  Termini polaganja u drugom septembarskom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I   16.09.2021
  Termini polaganja u drugom septembarskom roku
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MULTIMEDIJALNI SISTEMI   16.09.2021
  Drugi septembarski rok (17. septembar 2021.)
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - TEHNOLOŠKI PROCESI - LAB VIEW   15.09.2021
  Rezultati nakon septembarskog ispitnog roka sa predlogom ocjena
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II   15.09.2021
  Rezultati nakon prvog septembarskog roka
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKI HARDVER   15.09.2021
  Rezultati prvog septembarskog ispitnog roka
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalni VLSI dizajn   15.09.2021
  Rezultati praktičnog dijela ispita u prvom septembarskom ispitnom roku
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Računarske vještine   15.09.2021
  Rezultati ispita u septembarskom roku sa predlogom ocjena
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - INFORMACIONI SISTEMI   15.09.2021
  Rezultati polaganja u drugom septembarskom roku
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MIKROPROCESORSKI MJERNI INSTRUMENTI   15.09.2021
  Rezultati prvog septembarskog ispitnog roka
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Bezbjednost i zaštita informacionih sistema   15.09.2021
  Rezultati roka septembar 1
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati   15.09.2021
  Rezultati septembar 1
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE   15.09.2021
  Rezultati prvog septembarskog ispitnog roka
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - OSNOVI ELEKTRONIKE   15.09.2021
  Drugi septembarski rok (16. septembar 2021.)
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   15.09.2021
  Promjena termina konsultacija
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalni VLSI dizajn   15.09.2021
  Rezultati pismenog dijela kolokvijuma iz Digitalnog VLSI dizajna (13.09.2021.)
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MATEMATIKA II   15.09.2021
  Rezultati polaganja u prvom dodatnom ispitnom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MATEMATIKA II   15.09.2021
  Rezultati polaganja u prvom dodatnom ispitnom roku
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - STONO IZDAVAŠTVO   14.09.2021
  Provjera znanja u II terminu septembarskog roka
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA II   14.09.2021
  Rezultati nakon prvog termina u septembarskom roku
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE   14.09.2021
  Rezultati nakon drugog septembarskog roka
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MATEMATIKA U RAČUNARSTVU   14.09.2021
  Drugi termin u septembarskom roku je 15.09.2021. sala 016 u 9h
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROGRAMSKI JEZIK II   14.09.2021
  Završni ispit - Septembar 2021-rezultati
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - VIZUELNI PROGRAMSKI JEZIK - C++   14.09.2021
  Završni ispit - Septembar 2021-rezultati
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MATEMATIKA III   14.09.2021
  Termin ispita
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MATEMATIKA III   14.09.2021
  Termin ispita
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - SIGNALI I SISTEMI   14.09.2021
  Dodatni termin u septembarskom ispitnom roku
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - KOMPJUTERSKA GRAFIKA   14.09.2021
  Rezultati ispita u prvom terminu septembarskog ispitnog roka
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRANE   14.09.2021
  Konačni rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalna elektronika   14.09.2021
  Rezultati polaganja u drugom septembarskom roku
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA   13.09.2021
  Drugi termin ispita u septembarskom roku
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA   13.09.2021
  Rezultati nakon prvog sept. roka
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ADMINISTRIRANJE RAČUNARSKIH SISTEMA   13.09.2021
  Drugi termin ispita u septembarskom roku
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Relejna zaštita   13.09.2021
  Rezultati nakon prvog sept. roka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 220