Obavještenja za predmete - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Engleski jezik IV

Резултати допунског септембарског рока

20.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - RAČUNARSKI INTERFEJSI I PERIFERIJE

Uvod. Izlazni portovi.

19.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije

Predavanja

19.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRANE

Termin racunskih vjezbi

19.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA I

Termin odrzavanja nastave za 20. 02. 2020.

19.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - INTERNET TEHNOLOGIJE

Trajna izmjena u rasporedu vježbi

18.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROJEKAT

Grupe za izradu seminarskih radova

18.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROJEKAT

Prezentacija 2

18.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Lab vježbe 1

18.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Materijal za vježbe (školska godina 2019/2020)

18.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTROENERGETSKI KABLOVI

Promjena termina nastave

18.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Predavanja

18.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MEHANIKA

Novi termin vježbi

18.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije

Nermin nastave

18.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE

Prva laboratorijska vježba

18.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - DISTRIBUIRANI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE

materijal I i II predavanje

18.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETIKA I EKOLOGIJA

materijal I i II predavanje

18.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA II

Laboratorijske vježbe

17.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA II

Prvi termin računskih vježbi

17.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ADMINISTRIRANJE RAČUNARSKIH SISTEMA

Sistem za online učenje

17.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Vježbe 1

17.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OPTOELEKTRONIKA

Promjena termina nastave

17.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - UPRAVLJANJE RELACIONIM BAZAMA PODATAKA-ACCESS

Materijal za pripremu ispita iz Upravljanja relacionim bazama podataka – Access

17.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Predavanje 1

17.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Web programiranje

Vježbe

17.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - DIGITALNI TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI

Obavještenje

17.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MOBILNE RADIOKOMUNIKACIJE

Obavještenje

17.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Obavještenje

17.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROJEKAT II

Prilozi za izradu Projekta

17.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROJEKAT II

Uputstva za izradu i odbranu Projekta II

17.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - KOMPJUTERSKA GRAFIKA

Pomoćni materijal

17.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Objektno orjentisani dizajn softvera

Nastava 17.2.2020. godine

16.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Engleski jezik IV

Настава 16.02.2020 09:02

16.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Obavještenje

16.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Termin nastave

16.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKI INTERFEJSI I PERIFERIJE

Uvod

15.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETIKA I EKOLOGIJA

Na zahtjev studenata nastava ce pocinjati u 15h umjesto u 14h

15.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROJEKTOVANJE DIGITALNIH SISTEMA

Predavanja 1

14.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijali za 2. i 3. termin

14.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - KOMPJUTERSKA GRAFIKA

Nadoknada časova u četvrtak 20.02.2020 godine

14.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - STONO IZDAVAŠTVO

Obavještenje

14.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Predavanja: Diode.

14.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEHNIKA VISOKOG NAPONA

Teme za specijalističke radove 2019/2020 kod prof. dr Vladana Radulovića

14.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Projektovanje mikroprocesorskih sistema

IR Remote Control

14.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Prvo predavanje

14.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MOBILNE RADIOKOMUNIKACIJE

Prvo predavanje

14.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Programabilni uređaji i objektno orjentisano progr

Materijal sa prvog termina predavanja

13.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTROMAGNETIKA

Predavanja 1,2 i 3

13.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTROMAGNETIKA

Predavanja 1,2 i 3

13.02.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTROMAGNETIKA

Termin konsultacija iz Elektromagnetike

13.02.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 109