Obavještenja za predmete - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - VISOKONAPONSKA RAZVODNA POSTROJENJA  
  Predavanja 28.02.2022 godine
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROGRAMIRANJE MOBILNIH APLIKACIJA   29.09.2023
  Slajdovi 1. termin
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE II   29.09.2023
  Materijal za laboratorijske vježbe (školska godina 2023/2024)
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA   28.09.2023
  Termin predavanja
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA   28.09.2023
  Sistem za e-učenje
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA   28.09.2023
  Prvi termin vjezbi bice odrzan u petak 06.10.2023. u 17.15h, sala L1
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI)   28.09.2023
  Prezentacija - I čas predavanja 2023/24
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I   27.09.2023
  Konačni rezultati sa predlogom ocjena - Dodatni rok 1.
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II   27.09.2023
  Konačni rezultati sa predlogom ocjena - dodatni rok 1.
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Softver otvorenog koda   27.09.2023
  Termin predavanja
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Softver otvorenog koda   27.09.2023
  Sistem za e-učenje
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ARHITEKTURA RAČUNARA   27.09.2023
  Rezultati polaganja u prvom dodatnom roku
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - VISOKONAPONSKA RAZVODNA POSTROJENJA   27.09.2023
  Rezultati
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Tehnika dizajniranja arh. specijalizovane namjene   27.09.2023
  Termin održavanja nastave
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA   27.09.2023
  Rezultati apsolventskog roka
RAČUNARI - Kompjuterska vizija   27.09.2023
  Termin nastave u četvrtak 28. septembra
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE   27.09.2023
  Rezultati polaganja u dodatnom ispitnom roku
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE -napredni kurs   27.09.2023
  Rezultati polaganja u dodatnom ispitn roku
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   27.09.2023
  Materijal za vježbe (školska godina 2023/2024)
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRONIKA   27.09.2023
  Veza do Viber grupe za konsultacije, brzi prijem obavještenja, itd
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROGRAMIRANJE MOBILNIH APLIKACIJA   26.09.2023
  Rezultati u vanrednom roku
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROGRAMIRANJE I   26.09.2023
  Termin nastave
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE I   26.09.2023
  Prezentacije sa predavanja
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROGRAMIRANJE I   26.09.2023
  Prezentacije sa predavanja
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI   26.09.2023
  Promjena termina predavanja
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA   26.09.2023
  link za predavanje 26.09.2023
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA   26.09.2023
  26.09.2023 16:58
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA   26.09.2023
   26.09.2023 17:38
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ARHITEKTURA RAČUNARA   26.09.2023
  ECTS katalog za studijsku 2023/24 godinu
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   25.09.2023
  Promjena termina predavanja
RAČUNARI - Tehnika dizajniranja arh. specijalizovane namjene   25.09.2023
  Termin održavanja nastave
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE   25.09.2023
  Obavještenje
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA   25.09.2023
  Promjena u rasporedu odr\avanja nastave
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI   25.09.2023
  Odlaganje predavanja
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Bezbjednost i zaštita informacionih sistema   25.09.2023
  Termin prvog apsolventskog roka
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MATEMATIKA III   25.09.2023
  Termin predavanja
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MIKROPROCESORSKI MJERNI INSTRUMENTI   25.09.2023
  Rezultati kolokvijuma/ispita iz Mikroprocesorskih mjernih inastrumenata (18.09.2023.)
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MATEMATIKA III   25.09.2023
  Termin polaganja u dodatnom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MATEMATIKA III   25.09.2023
  Termin polaganja u dodatnom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - FIZIKA   25.09.2023
  OБАВЈЕШТЕЊА У ВЕЗИ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRIČNA MJERENJA   25.09.2023
  Rezultati kolokvijuma/ispita iz Električnih mjerenja (20.09.2023.)
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - DIGITALNA ELEKTRONIKA   25.09.2023
  Termin apsolventskog roka
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   25.09.2023
  Obavještenje o odlaganju nastave 26.09.
RAČUNARI - IoT mreže - izborni   25.09.2023
  Obavještenje o odlaganju nastave 26.09.
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA   25.09.2023
  Predavanje 26.09
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI RAČUNARSTVA I   24.09.2023
  Nastava 1. termin
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI RAČUNARSTVA I   24.09.2023
  Akademske e-mail adrese
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA I   24.09.2023
  ECTS katalog za studijsku 2023/24 godinu
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA I   24.09.2023
  Materijal koji ce biti upotrebljavan tokom izvodjenja nastave 25. 09. 2023.
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Uzemljivački sistemi   24.09.2023
  Konačni rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 322