Obavještenja za predmete - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - BAZE PODATAKA   18.05.2021
  Pregled rezultata nakon II kolokvijuma
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MATEMATIKA II   18.05.2021
  Termini polaganja popravnog kolokvijuma
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MATEMATIKA II   18.05.2021
  Termini polaganja popravnog kolokvijuma
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI RAČUNARSTVA II   18.05.2021
  Popravni kolokvijum
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE   18.05.2021
  Nastava iz Osnova elektronike u srijedu, 19.05.2021.
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MATEMATIKA U RAČUNARSTVU   18.05.2021
  Termin drugog kolokvijuma
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Visokonaponske mreže i vodovi-izborni predmet   18.05.2021
  Termin popravnog kolokvijuma je 29.05.2021, a vrijeme ce biri naknadno istaknuto
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTROENERGETIKA   18.05.2021
  Racunske vjezbe - ZOOM- 20.05.2021
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE   17.05.2021
  Termin popravnog kolokvijuma
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEMENTI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA   17.05.2021
  Link za on-line nastavu - 18.05.2021. godine
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - E-poslovanje   17.05.2021
  Bodovno stanje nakon popravnog termina lab. vježbi
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - TEORIJA SIGNALA I INFORMACIJA   17.05.2021
  Termin popravnog kolokvijuma
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Web programiranje   17.05.2021
  Nastava 17. maja
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - IDENTIFIKACIONI SISTEMI   17.05.2021
  Nova objava - 17.05.2021 09:53
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Identifikacioni sistemi   17.05.2021
  Popravni kolokvijum.
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA   17.05.2021
  Rezultati nakon popravnog kolokvijuma
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROGRAMSKI JEZIK I   17.05.2021
  Domaći 4
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI RAČUNARSTVA II   17.05.2021
  Materijal za dvanaeste računske i laboratorijske vježbe
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI RAČUNARSTVA II   17.05.2021
  Materijal za računske i laboratorijske vježbe 17.05.2021.
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA   17.05.2021
  Nastava 18. maja
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA   17.05.2021
  Predavanja 17.05.
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati   17.05.2021
  Nastava 17.05.
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - RAČUNARSKI INTERFEJSI I PERIFERIJE   17.05.2021
  Popravni kolokvijum.
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI RAČUNARSTVA II   17.05.2021
  Prezentacija sa dvanaestog termina nastave
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROJEKAT   17.05.2021
  Raspored izlaganja projektnih zadataka 25-32
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MATEMATIKA U RAČUNARSTVU   17.05.2021
  Primjer II kolokvijuma
RAČUNARI - Dizajn i razvoj softvera   17.05.2021
  Odlaganje vježbi od 18.5.
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Objektno orjentisani dizajn softvera   17.05.2021
  Odlaganje vježbi od 18.5.
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera   17.05.2021
  Odlaganje vježbi od 18.5.
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I   16.05.2021
  Termin Drugog kolokvijuma
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES   16.05.2021
  Rezultati K2
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA   16.05.2021
  Termin Drugog kolokvijuma
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RAZVOJ ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA   16.05.2021
  Teme za seminarske radove
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MATEMATIKA II   16.05.2021
  Važne informacije o popravnom kolokvijumu: prijave i termin polaganja
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MATEMATIKA II   16.05.2021
  Važne informacije o popravnom kolokvijumu: prijave i termin polaganja
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA   16.05.2021
  Informacije o održavanju predavanja 17.05.2021.
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RAZVOJ ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA   16.05.2021
  Termin Popravnog kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Relejna zaštita   16.05.2021
  Termin Drugog kolokvijuma
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA II   16.05.2021
  Termin Drugog kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Upravljanje EES   16.05.2021
  Rezultati K2
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije   15.05.2021
  Termin održavanja drugog kolokvijuma
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Objektno orjentisani dizajn softvera   15.05.2021
  Ažurirana deveta prezentacija sa predavanja
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera   15.05.2021
  Ažurirana deveta prezentacija sa predavanja
RAČUNARI - Dizajn i razvoj softvera   15.05.2021
  Ažurirana deveta prezentacija sa predavanja
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKI INTERFEJSI I PERIFERIJE   14.05.2021
  Popravni kolokvijum
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - E-poslovanje   14.05.2021
  Raspored grupa za DRUGI kolokvijum iz predmeta E-poslovanje i E-komerc
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati   14.05.2021
  Rezultati kolokvijuma
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTROMAGNETIKA   14.05.2021
  Termini laboratorijskih vjezbi
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA I   14.05.2021
  Vrijeme odrzavanja popravnog kolokvijuma

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 207