Obavještenja za predmete - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin kolokvijum-a iz TSAU-a

27.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Kolokvijum iz SAU-a

27.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Računske vježbe u petak, 27.11.2020. godine

27.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Rezultati prvog kolokvijuma

27.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE II

Лекција 8 видео и материјал (презентација) за лекцију 10, обавјештење око поправног колоквијума

27.11.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEMI

Link za VII predavanje - 30/11/2020

27.11.2020


TELEKOMUNIKACIJE - Digitalni telekomunikacioni sistemi

Sedmo predavanje

27.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MENADŽMENT U ICT

Popravni prvi kolokvijum i prezentacije

27.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Remote control

26.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u osmom terminu nastave (30.11.2020. godine)

26.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za osmi termin predavanja

26.11.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UVOD U ELEKTRIČNE MAŠINE I TRANSFORMATORE

Poziv na online nastavu - 26.11.2020 u 18:00

26.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u devetom terminu nastave (30.11.2020. godine)

26.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Materijal za deveto predavanje (2020/2021)

26.11.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UVOD U ELEKTRIČNE MAŠINE I TRANSFORMATORE

OnLine vjezbe

26.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - MULTIMEDIJALNI SISTEMI

Nastava 26. novembar

26.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - DIGITALNA OBRADA SIGNALA

Računske vježbe 26.11.2020.

26.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - TEHNOLOŠKI PROCESI - LAB VIEW

Rezultati prvog kolokvijuma

26.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MATEMATIKA III

Online konsultacije

26.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA

Link za vjezbe 27.11.2020

26.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE -napredni kurs

Materijal sa petog, šestog i sedmog termina vježbi

26.11.2020


ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Elektroenergetski kablovi

Napomena za seminarske radove

26.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

Materijal sa 9. termina vježbi

26.11.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

Materijal sa 9. termina vježbi

26.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKI HARDVER

Nastava iz Računarskog hardvera u petak, 27.11.2020.

26.11.2020


ELEKTRONIKA - Projektovanje VLSI kola

Kolokvijum iz Projektovanja VLSI kola u utorak, 01.12.2020.

26.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROJEKTONANJE VLSI KOLA

Kolokvijum iz Projektovanja VLSI kola u utorak, 01.12.2020.

26.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Online vježbe u srijedu, 25.11.2020. godine

25.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - INŽENJERSKA MATEMATIKA

Predavanja- 25.11.2020 08:22

25.11.2020


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Teorija informacija i kodova

Nastava 27. novembra

25.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA

Nastava 27.novembra

25.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRIČNA MJERENJA

Termin kolokvijuma

25.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - FIZIČKO-TEHNIČKA MJERENJA

Termin održavanja kolokvijuma

25.11.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNA MJERENJA

Termin kolokvijuma

25.11.2020


ELEKTRONIKA - FIZIČKO-TEHNIČKA MJERENJA

Termin održavanja kolokvijuma

25.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Engleski jezik III

predavanja, 27.11.

25.11.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROGRAMIRANJE I

Ukupno bodovno stanje nakon kolokvijuma i lab 7

25.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE I

Pregled bodova sa laboratorjskih vježbi

25.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Konsultacije u petak 27. novembra

25.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - INŽENJERSKA MATEMATIKA

OnLine vježbe

25.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - OSNOVI RAČUNARSTVA

Predavanja 26. 11. 2020. u 18:40

25.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - DIGITALNA OBRADA SIGNALA

Predavanja - 26.11.2020 15:15

25.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ARHITEKTURA RAČUNARA

Materijal - prezentacija koja je upotrebljavana prilikom izvodjenja nastave 25. 11. 2020.

25.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - TEHNOLOŠKI PROCESI - LAB VIEW

Promjena termina prvog kolokvijuma

24.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE -napredni kurs

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u sedmom terminu nastave (26.11.2020. godine)

24.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u sedmom terminu nastave (27.11.2020. godine)

24.11.2020


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Java programiranje

Obavještenje

24.11.2020


ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - MATEMATIKA

Konsultacije 24.11.

24.11.2020


AUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKA - MATEMATIKA

Konsultacije 24.11.

24.11.2020


ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Elektrodistributivni sistemi

Odlaganje kolokvijuma

24.11.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 164