Obavještenja za predmete - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - VISOKONAPONSKA RAZVODNA POSTROJENJA   14.08.2022
  Predavanja 28.02.2022 godine
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA   12.08.2022
  Termini provjera znanja u septembarskom roku
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES   12.08.2022
  Termini provjera znanja u septembarskom roku
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Relejna zaštita   12.08.2022
  Termini provjera znanja u septembarskom roku
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Upravljanje EES   12.08.2022
  Termini provjera znanja u septembarskom roku
AUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKA - Upravljanje tehnološkim procesima   09.08.2022
  Raspored ispita u septembarskom ispitnom roku 2022 godine
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM PROCESIMA   09.08.2022
  Raspored ispita u septembarskom ispitnom roku 2022 godine
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MULTIMEDIJALNI SISTEMI   04.08.2022
  Redovni septembarski rok 2022.
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - INFORMACIONI SISTEMI   04.08.2022
  Redovni septembarski rok 2022.
ELEKTRONIKA - Odabrana poglavlja iz digitalnih sistema   04.08.2022
  Septembarski rok 2022.
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Paralelno programiranje   04.08.2022
  Septembarski rok 2022.
RAČUNARI - Digitalna televizija i multimedijalne komunikacije   04.08.2022
  Septembarski rok 2022.
RAČUNARI - Zaštita i sigurnost multimedijalnih i rač.podataka   04.08.2022
  Septembarski rok 2022.
ELEKTRONIKA - Digitalna obrada biomedicinskih signala i slika   04.08.2022
  Septembarski rok 2022.
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalna elektronika   04.08.2022
  Termini polaganja u septembarskom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - DIGITALNA ELEKTRONIKA   04.08.2022
  Termini polaganja u septembarskom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MULTIMEDIJALNI SISTEMI   04.08.2022
  Termin ispita u septembarskom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - INFORMACIONI SISTEMI   04.08.2022
  Termin ispita u septembarskom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE   28.07.2022
  Termin održavanja ispita u septembarskom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI   28.07.2022
  Termini održavanja ispita u septembarsom roku
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   28.07.2022
  Termini održavanja ispita u septembarsom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Računarske mreže (t)   28.07.2022
  Termini održavanja ispita u septembarsom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Računarske mreže (r)   28.07.2022
  Termini održavanja ispita u septembarsom roku
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   28.07.2022
  Termini održavanja ispita u septembarsom roku
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   28.07.2022
  Termini održavanja ispita u septembarskom roku
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   25.07.2022
  Termin polaganja u septembru
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - DISTRIBUIRANI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE   25.07.2022
  Termin polaganja u septembru
AUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKA - Distribuirani izvori električne energije (izborni)   25.07.2022
  Termin polaganja u septembru
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTROENERGETSKI KABLOVI   23.07.2022
  Termini u septembarskom roku su 08.09. i 19.09.2022.
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETIKA I EKOLOGIJA   23.07.2022
  Termini u septembarskom roku su 08.09. i 19.09.2022.
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Energetika i ekologija   23.07.2022
  Termini u septembarskom roku su 08.09. i 19.09.2022.
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Računarska obrada signala   22.07.2022
  Raspored polaganja u avgustovsko/septembarskom roku
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - TEORIJA SIGNALA I INFORMACIJA   22.07.2022
  Raspored polaganja u avgustovsko/septembarskom roku
RAČUNARI - Teorija informacija i kodova   22.07.2022
  Termini polaganja u septembarskom roku
RAČUNARI - Digitalna obrada slike   22.07.2022
  Termini popravnih testova u septembarskom roku
TELEKOMUNIKACIJE - Digitalni telekomunikacioni sistemi   21.07.2022
  Termini ispita u septembarskom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - DIGITALNI TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI   21.07.2022
  Termini ispita u septembarskom roku
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Principi mobilnih radiokomunikacija   21.07.2022
  Termini ispita u septembarskom roku
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema   18.07.2022
  Termin polaganja ispita
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Optimizacija distributivnih sistema   18.07.2022
  Termin polaganja ispita
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera   18.07.2022
  Termini provjera znanja u septembarskom ispitnom roku
RAČUNARI - Slučajni procesi   18.07.2022
  Termini provjera znanja u septembarskom ispitnom roku
RAČUNARI - Heurističke metode optimizacije   18.07.2022
  Termini provjera znanja u septembarskom ispitnom roku
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA   15.07.2022
  Rezultati nakon covid roka
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROGRAMIRANJE I   15.07.2022
  Rokovi za vježbu
ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE I   15.07.2022
  Rokovi za vježbu
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I   11.07.2022
  Konačni rezultati (stari program studija)
ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA II   11.07.2022
  Konačni rezultati
STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Softversko inženjerstvo   11.07.2022
  Konačni rezultati
RAČUNARI - Heurističke metode optimizacije   10.07.2022
  Konačni rezultati sa predlogom ocjena

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 278