Obavještenja za predmete - PRAVNI FAKULTET


PRAVNE NAUKE - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Termin održavanja popravnog ispita u avgustovskom roku za predmet engleski jezik - stručni I

19.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati zavrsnog ispita

18.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Nasljedno pravo - termini ispita

17.01.2020


PRAVNE NAUKE - SLOBODA ZAVJEŠTANJA I NJENA OGRANIČENJA

Obavjestenje

17.01.2020


PRAVNE NAUKE - CARINSKO PRAVO

Carinsko pravo - obavjestenje

16.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - TRGOVINSKO PRAVO

REZULTATI sa ZAVRŠNOG kolokvijuma iz TRGOVINSKOG PRAVA - 16.01.2020 11:29

16.01.2020


PRAVNE NAUKE - PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

REZULTATI ZAVRŠNOG kolokvijuma iz PPD od - 16.01.2020 11:47

16.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - TRGOVINSKO PRAVO

KONAČNI REZULTATI ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ TRGOVINSKOG PRAVA - 16.01.2020 14:13

16.01.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

Termini ispita Međunarodno javno pravo Bijelo Polje prof. dr Nebojša Vučinić

15.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - RIMSKO PRAVO

Rimsko pravo - obavjestenje

15.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - STVARNO PRAVO

Stvarno pravo - obavjestenje

15.01.2020


PRAVNE NAUKE - SPECIJALISTIČKI SEMINAR

predaja specijalističkih seminara

15.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

popravni završnog ispita

15.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OPŠTA TEORIJA PRAVA

Završni ispit

15.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA

Nova objava - 15.01.2020 15:01

15.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA

Opšta i nacionalna istorija prava

14.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO

Krivično pravo (opšti dio)- Podgorica

14.01.2020


PRAVNE NAUKE - UPOREDNO USTAVNO PRAVO

Uporedno ustavno pravo - Završni ispit

14.01.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO

Krivično pravo (opšti dio) - Bijelo polje

14.01.2020


PRAVNE NAUKE - ZAŠTITA USTAVA I LJUDSKIH PRAVA

Zaštita ustava i ljudskih prava - Završni ispit

14.01.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA

Nova objava - 13.01.2020 21:04

13.01.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Krivično procesno pravo - Bijelo Polje

10.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

završni ispit

10.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - TRGOVINSKO PRAVO

TERMIN i GRUPE za završni ispit iz Trgovinskog prava za 16. januar 2020 - 10.01.2020 10:57

10.01.2020


PRAVNE NAUKE - PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

TERMIN i GRUPE za završni ispit iz Prava privrednih društava za 16 januar 2020 - 10.01.2020 10:59

10.01.2020


PRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJER - KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO

Popravni ispit iz predmeta Krivično procesno pravo

09.01.2020


PRAVNE NAUKE - POMORSKO PRAVO

Termin popravnog ispita iz pomorskog i akcionarskog prava

09.01.2020


PRAVNE NAUKE - KRIVIČNO PRAVNE KLINIKE

Popravni završni ispit

08.01.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA

Nova objava - 08.01.2020 08:25

08.01.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati popravnog kolokvijuma

06.01.2020


BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

Medjunarodno javno pravo - rez. kolokvijuma

31.12.2019


PRAVNE NAUKE 2017 - OPŠTA TEORIJA PRAVA

Seminarski radovi

31.12.2019


PRAVNE NAUKE - OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA

Obezbjedjenje potrazivanja - rezultati

30.12.2019


PRAVNE NAUKE - POSREDOVANJE

posredovanje I GRUPA

29.12.2019


PRAVNE NAUKE - POSREDOVANJE

POSREDOVANJE II GRUPA

29.12.2019


PRAVNE NAUKE - POSREDOVANJE

POPRAVNI ZAVRŠNOG

29.12.2019


PRAVNE NAUKE - ADVOKATSKE VJEŠTINE

REZULTATI PREDROKA I PREDLOG ZAKLJUČNE OCJENE

29.12.2019


BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA - KRIVIČNO PRAVO

Krivično pravo - obavjestenje

27.12.2019


PRAVNE NAUKE - POMORSKO PRAVO

Rezultati zavrsnog ispita iz Pomorskog prava (27.12.2019)

27.12.2019


PRAVNE NAUKE - AKCIONARSKO PRAVO

Rezultati zavrsnog ispita iz predmeta Akcionarsko pravo (27.12.2019)

27.12.2019


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 27.12.2019 15:31

27.12.2019


PRAVNE NAUKE - OBLIGACIONO PRAVNA KLINIKA

Nova objava - 27.12.2019 15:37

27.12.2019


PRAVNE NAUKE - EVROPSKO UGOVORNO PRAVO

Nova objava - 27.12.2019 15:39

27.12.2019


PRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJER - PENOLOGIJA

Penologija - obavjestenje

24.12.2019


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Međunarodno privatno pravo - obavjestenje

24.12.2019


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

OBAVJEŠTENJE ZA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO KOD PROF. NEBOJŠE VUČINIĆA

24.12.2019


PRAVNE NAUKE 2017 - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati kolokvijuma

24.12.2019


PRAVNE NAUKE 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

POPRAVNI KOLOKVIJUM

23.12.2019


PRAVNE NAUKE - ADVOKATSKE VJEŠTINE

ADVOKATSKE VJEŠTINE

23.12.2019


PRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJER - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Nova objava - 22.12.2019 14:31

22.12.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 17