Obavještenja za predmete - PRAVNI FAKULTET


KRIVIČNO PRAVO - KRIMINOLOGIJA   17.09.2021
  
- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO   16.09.2021
  Rezultati ispita održanog 16. septembra 2021. godine - 16.09.2021 12:31
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO   16.09.2021
  U prilogu su rezultati ispita održanog 16. septembra 2021. godine. - 16.09.2021 13:59
- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO   15.09.2021
  Rezultati ispita - septembar
GRAĐANSKO PRAVO - PRAVO SVOJINE   15.09.2021
  Obavjestenje - rezultati septembar
- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO   15.09.2021
  Uvod u gradjansko pravo - rezultati septembar
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PROCESNO PRAVO   15.09.2021
  Krivično procesno pravo - septembarski rok
- PRAVNE NAUKE - - UPRAVNO PRAVO   15.09.2021
  Upravno pravo - Septembarski rok 1
- PRAVNE NAUKE - - KOMPANIJSKO PRAVO   15.09.2021
  Rezultati iz Kompanijskog prava II termin 15 sep. 2021- 15.09.2021 12:06
- PRAVNE NAUKE - - RADNO PRAVO   15.09.2021
  TERMINI ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ROK
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - RADNO PRAVO   15.09.2021
  TERMIN ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ROK
- PRAVNE NAUKE - - RIMSKO PRAVO   14.09.2021
  Rezultati polaganja u septembarskom ispitnom roku iz Rimskog prava 
PRAVNE NAUKE - KOMPARATIVNI PRAVNI SISTEMI   14.09.2021
  Komparativni pravni sistemi - rezultati
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO   14.09.2021
  Krivično izvršno pravo-Podgorica - II septembarski rok
- PRAVNE NAUKE - - TRGOVINSKO PRAVO   14.09.2021
  Rezultati iz Trgovinskog prava II termin 14 sep. 2021 - 14.09.2021 11:12
- PRAVNE NAUKE - - AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE   13.09.2021
  Autorsko pravo i pravo industrijske svojine – Obavjestenje
- PRAVNE NAUKE - - RIMSKO PRAVO   13.09.2021
  Upisa ocjena iz Rimskog prava - ponedeljak 13.09.2021 u 10h
- PRAVNE NAUKE - - ENGLESKI JEZIK I   13.09.2021
  Obavjestenje
PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   13.09.2021
  Evroatlantske integracije
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA   10.09.2021
  Opšta i nacionalna istorija prava - rezultati ispita - Avgust
- PRAVNE NAUKE - - FINANSIJSKO PRAVO   10.09.2021
  Finansijsko pravo - termini ispita avgust
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO   08.09.2021
  Rezultati ispita održanog 8. septembra - 08.09.2021 12:36
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   08.09.2021
  Ispit iz Gradjanskog procesnog prava
- PRAVNE NAUKE - - NOTARSKO PRAVO   08.09.2021
  Raspored septembar / Notarsko pravo
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA TEORIJA PRAVA   08.09.2021
  Opšta teorija prava - rezultati
- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO   07.09.2021
  Raspored / Uvod u građansko pravo / Stvarno pravo
- PRAVNE NAUKE - - ENGLESKI JEZIK I   07.09.2021
  Rezultati ispita u popravnom septembarskom roku
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA TEORIJA PRAVA   06.09.2021
  Opšta teorija prava - Ispit
- PRAVNE NAUKE - - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   06.09.2021
  Rezultati ispita 1.09.2021.
- PRAVNE NAUKE - - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   06.09.2021
  Uvid u radove ispita odrzanog 01.09.2021.
PRAVNE NAUKE - OBLIGACIONO PRAVO   04.09.2021
  Nova objava - 04.09.2021 17:41 Raspored polaganja
- PRAVNE NAUKE - - OBLIGACIONO PRAVO   04.09.2021
  Nova objava - 04.09.2021 17:46
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO   02.09.2021
  Krivično pravo (opšti dio) - septembarski rok
- PRAVNE NAUKE - - TRGOVINSKO PRAVO   01.09.2021
  Rezultati iz Trgovinskog prava I termin sep. 2021 - 01.09.2021 11:41
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - RADNO PRAVO   01.09.2021
  Nova objava - 01.09.2021 11:46
- PRAVNE NAUKE - - RADNO PRAVO   01.09.2021
  Nova objava - 01.09.2021 11:47
- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO   31.08.2021
  Rezultati ispita održanog 31. avgusta 2021. godine - 31.08.2021 12:24
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO   31.08.2021
  Rezultati ispita održanog 31.08.2021. - 31.08.2021 14:42
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO   30.08.2021
  ISPIT IZ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA - 31. AVGUST (UTORAK) 2021
PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO   30.08.2021
  ISPIT IZ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA - 31. AVGUST (UTORAK) 2021
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - OBLIGACIONO PRAVO   30.08.2021
  Nova objava - 30.08.2021 17:36
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - OBLIGACIONO PRAVO   30.08.2021
  Nova objava - 30.08.2021 17:41
- PRAVNE NAUKE - - ENGLESKI JEZIK I   30.08.2021
  Rezultati ispita u redovnom septembarskom roku
- PRAVNE NAUKE - - ENGLESKI JEZIK STRUKE   30.08.2021
  Rezultati ispita u septembarskom redovnom roku
- PRAVNE NAUKE - - OBLIGACIONO PRAVO   28.08.2021
  Nova objava - 28.08.2021 13:49
- PRAVNE NAUKE - - ENGLESKI JEZIK STRUKE   27.08.2021
  Infromacija o ispitu u avgustovsko-septembarskom roku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 46