Obavještenja za predmete - PRAVNI FAKULTET


- PRAVNE NAUKE - - PORODIČNO PRAVO   08.02.2023
  Porodično pravo / Rezultati popravni
- PRAVNE NAUKE - - OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA   07.02.2023
  Uvid u testove sa popravnog završnog ispita - 07.02.2023 10:13
PRAVNE NAUKE - OBLIGACIONO PRAVO   07.02.2023
  Raspored studenata po grupama na popravnom ispitu - 07.02.2023 10:31
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA   07.02.2023
  Termin popravnog završnog ispita 10.02.2023.
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA TEORIJA PRAVA   07.02.2023
  Popravni završni ispit - raspored
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   06.02.2023
  Popravni završnog ispita GPP
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO   06.02.2023
  Rezultati popravnog završnog ispita - Međunarodno javno pravo
KRIVIČNO PRAVO - FINANSIJSKE ISTRAGE   03.02.2023
  Finansijske istrage - ispit
BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA - KRIVIČNO PRAVO   02.02.2023
  Krivično pravo (BiK) - Popravni završni ispit
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO   02.02.2023
  Krivično pravo (opšti dio) - Obavještenje
PRAVNE NAUKE - OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA   02.02.2023
  Obezbjedjenje potrazivanja - obavjestenje
GRAĐANSKO PRAVO - PRAVO SVOJINE   02.02.2023
  Pravo svojine - Zavrsni ispit
GRAĐANSKO PRAVO - ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA   02.02.2023
  Popravni završnog ispita
- PRAVNE NAUKE - - PORODIČNO PRAVO   02.02.2023
  Porodično pravo / Popravni završni
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PROCESNO PRAVO   01.02.2023
  Krivično procesno pravo-popravni završni ispit
- PRAVNE NAUKE - - RIMSKO PRAVO   01.02.2023
  Popravni zavrsni ispit Iz Rimskog prava
POSLOVNO PRAVO - POSLOVNO PRAVNA KLINIKA   01.02.2023
  Poslovnopravna klinika - Popravni termin završnog ispita
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO   01.02.2023
  Raspored: završni ispit - popravni rok BIK
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO   01.02.2023
  Raspored: završni ispit - popravni rok
POSLOVNO PRAVO - PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA   31.01.2023
  Poreski postupak i poreska administracija - Popravni ispit
- PRAVNE NAUKE - - OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA   31.01.2023
  Raspored po grupama za popravni završni ispit i uvid u testove - 31.01.2023 08:34
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO   31.01.2023
  Rezultati popravnog završnog ispita - Međunarodno javno pravo - Bijelo Polje
- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO   30.01.2023
   Stvarno pravo i Uvod u Građansko pravo - obavještenje
- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO   30.01.2023
  Uvod u Građansko pravo i Stvarno pravo - obavještenje
PRAVNE NAUKE - OBLIGACIONO PRAVO   30.01.2023
  Rezultati završnog ispita i uvid u testove - 30.01.2023 11:18
GRAĐANSKO PRAVO - UGOVORNO PRAVO   29.01.2023
  Ugovorno pravo / Popravni završni ispit
KRIVIČNO PRAVO - MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO   26.01.2023
  Međunarodno krivično pravo - obavještenje
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO   26.01.2023
  Raspored završni ispit - Međunarodno javno pravo BIK
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   25.01.2023
  Završni ispit GPP Bijelo Polje 2017
GRAĐANSKO PRAVO - GRAĐANSKO DOKAZNO PRAVO   25.01.2023
  popravni završnog ispita iz GDP
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA TEORIJA PRAVA   25.01.2023
  Rezultati završnog ispita
MEĐUNARODNO PRAVO - MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO   24.01.2023
  Međunarodno humanitarno pravo - popravni završni ispit
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PROCESNO PRAVO   24.01.2023
  Krivično procesno pravo - rezultati
GRAĐANSKO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   24.01.2023
  Uvid u testove sa završnog ispita - 24.01.2023 10:45
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   24.01.2023
  Uvid u testove sa završnog ispita - 24.01.2023 10:45
POSLOVNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   24.01.2023
  Uvid u testove sa završnog ispita - 24.01.2023 10:45
KRIVIČNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   24.01.2023
  Uvid u testove sa završnog ispita - 24.01.2023 10:46
POSLOVNO PRAVO - POSLOVNO PRAVNA KLINIKA   24.01.2023
  Poslovnopravna klinika - Uvid u testove
POSLOVNO PRAVO - PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA   24.01.2023
  Završni ispit - 24.01.2023 13:08
PRAVNE NAUKE - NASLJEDNO PRAVO   24.01.2023
  Raspored studenata po grupama - 24.01.2023 13:10
- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO   24.01.2023
  Raspored studenata po grupama - 24.01.2023 13:11
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - RIMSKO PRAVO   23.01.2023
  Rimsko pravo - popravni završni ispit
KRIVIČNO PRAVO - KRIVIČNO PRAVNA KLINIKA   23.01.2023
  Krivično pravna klinika - Popravni završni ispit
POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO   23.01.2023
  Rezultati zavrsnog ispita - 23.01.2023 10:35
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO   23.01.2023
  Popravni završni ispit iz Krivičnog prava (opšti dio)
- PRAVNE NAUKE - - PORODIČNO PRAVO   22.01.2023
  Rezultati završnog ispita / Porodično pravo
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA   22.01.2023
  Uvid u radove završnog ispita od 16.01.2023.
MEĐUNARODNO PRAVO - MEĐUNARODNI ODNOSI   21.01.2023
  Drugi ispitni rok - termin

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 62