Obavještenja za predmete - PRAVNI FAKULTET


KRIVIČNO PRAVO - KRIMINOLOGIJA   11.05.2021
  
- PRAVNE NAUKE - - NOTARSKO PRAVO   11.05.2021
  NOTARSKO PRAVO Predavanje / 12.05.2021.
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO   10.05.2021
  Krivično izvršno pravo-Bijelo Polje - predavanja
- PRAVNE NAUKE - - POMORSKO PRAVO   10.05.2021
  Rezultati popravnog Kolokvijuma II
- PRAVNE NAUKE - - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   10.05.2021
  Odlaganje popravnog kolokvijuma GPP, Podgorica prije 2017 - 10.05.2021 14:32
PRAVNE NAUKE - PROCESNO DOKAZNO PRAVO   07.05.2021
  Procesno dokazno pravo - ispit
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO   07.05.2021
  Krivično izvršno pravo-Podgorica - online predavanje
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO   07.05.2021
  Krivično izvršno pravo vježbe 07.05.2021
- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO   07.05.2021
  Uvod u građansko pravo / Raspored / popravni kolokvijum
- PRAVNE NAUKE - - POMORSKO PRAVO   07.05.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUM (II)
PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   07.05.2021
  Nova objava - 07.05.2021
POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU   07.05.2021
  Rezultati popravnog Kolokvijuma II
GRAĐANSKO PRAVO - SLOBODA ZAVJEŠTANJA I NJENA OGRANIČENJA   06.05.2021
  SLOBODA ZAVJEŠTANJA I NJENA OGRANIČENJA - obavjestenje
PRAVNE NAUKE - PROCESNO DOKAZNO PRAVO   05.05.2021
  Procesno dokazno pravo - predavanja
KRIVIČNO PRAVO - MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO   05.05.2021
  MALOLJETNICKO KRIVICNO PRAVO PREDAVANJE
- PRAVNE NAUKE - - KRIMINALISTIKA   05.05.2021
  KRIMINALISTIKA PREDAVANJE
- PRAVNE NAUKE - - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   05.05.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUM GPP, PODGORICA prije 2017
POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU   05.05.2021
  Popravni I i II kolokvijuma - 7.05.2021
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO   05.05.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUM
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - POMORSKO PRAVO   05.05.2021
  Popravni kolokvijum - 7.05.2021
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO   05.05.2021
  Međunarodno poslovno pravo - vježbe - 6.5.2021.
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   05.05.2021
  Nastava
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   05.05.2021
  Evropska ustavnost - Nastava
- PRAVNE NAUKE - - USTAVNO PRAVO   04.05.2021
  Ustavno pravo - Ustavno pravo - I kol. (rezultati)
- PRAVNE NAUKE - - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   04.05.2021
  Rezultati kolokvijuma - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE
- PRAVNE NAUKE - - NOTARSKO PRAVO   04.05.2021
  NOTARSKO PRAVO Predavanje / 05.05.2021.
PRAVNE NAUKE - PRAVNA MEDICINA   04.05.2021
  Nova objava - 04.05.2021 09:17
KRIVIČNO PRAVO - MEDICINSKO KRIVIČNO PRAVO   04.05.2021
  Nova objava - 04.05.2021 09:19
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO   04.05.2021
  Termini predavanja i uvida u testove - 04.05.2021 11:58
- PRAVNE NAUKE - - USTAVNO PRAVO   04.05.2021
  Popravni kolokvijum
- PRAVNE NAUKE - - NOTARSKO PRAVO   04.05.2021
  Notarsko pravo - vježbe - 5.5.2021.
- PRAVNE NAUKE - - USTAVNO PRAVO   04.05.2021
  Ustavno pravo - popravni kolokvijum (promjena satnice)
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   02.05.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUM BIJELO POLJE GPP
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   30.04.2021
  Parlamentarizam i parlamentarno pravo - rezultati
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO   29.04.2021
  Međunarodno privatno pravo - obavjestenje
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   29.04.2021
  Evropska ustavnost - Rezultati popravnog kolokvijuma
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO   29.04.2021
  Rezultati kolokvijuma od 29. 04. 2021. godine - 29.04.2021 15:57
PRAVNE NAUKE - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   29.04.2021
  Nova objava - 29.04.2021
GRAĐANSKO PRAVO - NASLJEDNOPRAVNA KLINIKA   28.04.2021
  NASLJEDNOPRAVNA KLINIKA - obavjestenje
- PRAVNE NAUKE - - FINANSIJSKO PRAVO   28.04.2021
  Finansijsko pravo kolokvijum - Popravni Kolokvijum 04. 05. 2021.godine
KRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETA - KRIMINALISTIČKO PROFILISANJE   28.04.2021
  Kolokvijum iz predmeta Kriminalističko profilisanje - 7.05.2021. godine u 17h
KRIVIČNO PRAVO - MEDICINSKO KRIVIČNO PRAVO   28.04.2021
  Predavanje 4. maja - 28.04.2021 08:30
PRAVNE NAUKE - PRAVNA MEDICINA   28.04.2021
  Predavanje 4. maja - 28.04.2021 08:32
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - POMORSKO PRAVO   28.04.2021
  Predavanje 29. 04.2021
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO   28.04.2021
  Predavanje 29. 04.2021 12:14
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - RADNO PRAVO   28.04.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUM
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   28.04.2021
  Popravni kolokvijum
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   28.04.2021
  Popravni kolokvijum
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   28.04.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 43