Obavještenja za predmete - PRAVNI FAKULTET


PRAVNE NAUKE - MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

Predavanje 07.04.20

07.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KRIMINALISTIKA

Predavnje 08.04.20

07.04.2020


PRAVNE NAUKE - KRIMINALISTIKA

Predavanje 08.04.20

07.04.2020


PRAVNE NAUKE - PROCESNO DOKAZNO PRAVO

Procesno dokazno pravo (nastavna tema za 6.april 2020.g.)

07.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - NOTARSKO PRAVO

Nastavni materijal

07.04.2020


PRAVNE NAUKE - PENOLOGIJA

Penologija (nastavni sadrzaj za 7.april 2020.)

06.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo (nastavni sadržaj za 7.april 2020.)

06.04.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Međunarodno pravo zaštite životne sredine

06.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Međunarodne organizacije - prezentacija

06.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 06.04.2020 11:18 UGOVORI / Podjele/ Tumačenje

06.04.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 06.04.2020 11:28 UGOVORI / Podjele/ Mane volje/ Tumačenje

06.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - nastavni materijal 09_04_2020

06.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - RADNO PRAVO

RADNO PRAVO - nastavni materijal 08.04.2020

06.04.2020


PRAVNE NAUKE - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE

Nastavni materijal IX radna nedjelja

06.04.2020


PRAVNE NAUKE - MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

predavanje iz maloljetnickog krivicnog prava, 07.04.2020.

06.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - POMORSKO PRAVO

Informacija o seminarskim radovima i o popravnom kolokvijumu - 06.04.2020 20:39

06.04.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Nova objava - 05.04.2020 10:21

05.04.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

nastava

05.04.2020


PRAVNE NAUKE - KLINIKA GRAĐANSKO PROCESNOG PRAVA

05.04.2020


PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO

Nova objava - 05.04.2020 22:44

05.04.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Obavjestenje

03.04.2020


PRAVNE NAUKE - MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA

Mirno rješavanje sporova - obavjestenje

03.04.2020


PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE

Nastavni materijal

03.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Materijali za VIII nedjelju nastave - 02.04.2020 09:40

02.04.2020


PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Obavještenje - 02.04.2020 13:15

02.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO

Obavještenje - 02.04.2020 13:18

02.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Obavještenje - 02.04.2020 13:22

02.04.2020


PRAVNE NAUKE - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO

Predavanje 02.04.20

02.04.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO

Predavanje 02.04.20

02.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Uvod u gradjansko pravo PG - nastavni materijal

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

seminarski rad

01.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO

NASTAVNI MATERIJAL- VIII nedjelja - Akcionarsko društvo 2 - 01.04.2020 09:42

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA

NASTAVNI MATERIJAL - VIII nedjelja- Ugovor o prevozu robe vazušnim putem / Ugovor o prevozu robe željeznicom / Ugovor o prevozu robe drumom - 01.04.2020 09:44

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Materijali VIII nedjelja - 01.04.2020 09:48

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - KLINIKA GRAĐANSKO PROCESNOG PRAVA

Nova objava - 01.04.2020 11:34

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - KLINIKA GRAĐANSKO PROCESNOG PRAVA

komunikacija

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Nova objava - 01.04.2020 12:30

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - PORODIČNO PRAVNA KLINIKA

Prof. dr Radoje Korać - Nastavni materijal

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - KRIMINALISTIKA

Predavanje 01.04.20

01.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KRIMINALISTIKA

Predavanje 01.04.20

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - KLINIKA GRAĐANSKO PROCESNOG PRAVA

Ispravka

01.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE

AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE - nastavni materijal

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - PROCESNO DOKAZNO PRAVO

Procesno dokazno pravo - nastavni materijal

31.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE

OSNOVI PRAVA EU - nastavni materijal

31.03.2020


PRAVNE NAUKE - CRNOGORSKA PRAVNA TRADICIJA

Crnogorska pravna tradicija - nastavni materijal

31.03.2020


KRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETA - OBEZBJEĐENJE DOKAZA

Obezbeđenje dokaza - nastavni materijal

31.03.2020


PRAVNE NAUKE - PENOLOGIJA

Penologija - odlaganje kolokvijuma

31.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo - odlganje kolokvijuma

31.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE

Obavještenje za organizaciju kolokvijuma na predmetu Osnovi prava EU

31.03.2020


PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 31.03.2020 13:28

31.03.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 21