Obavještenja za predmete - PRAVNI FAKULTET


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - PORODIČNO PRAVO

ZOOM Predavanje

28.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - OBLIGACIONO PRAVO

Obligaciono pravo BP - ispit

28.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Krivično procesno pravo - obavjestenje

27.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Savremeni politicki sistemi - online kolokvijum

27.10.2020


- PRAVNE NAUKE - - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

GPP nastava

27.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO

Krivično pravo (opšti dio) - Bijelo Polje - online predavanja

26.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - TRGOVINSKO PRAVO

Online nastava - Odjeljenje u Bijelom Polju - 26.10.2020 07:29

26.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - TRGOVINSKO PRAVO

Informaciona lista - 26.10.2020 09:38

26.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - TRGOVINSKO PRAVO

Praktična nastava - 26.10.2020 09:39

26.10.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

Medjunarodno humanitarno pravo - Obavjestenje

23.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO (BIJELO POLJE) - Zoom Meeting

23.10.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER - OSNOVI MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA

Obavještenje

23.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

NASTAVA GPP

23.10.2020


MEĐUNARODNO PRAVO - PRAVO MORA

Pravo mora - obavjestenje

23.10.2020


MEĐUNARODNO PRAVO - DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Diplomatsko i konzularno pravo - Obavjestenje

23.10.2020


MEĐUNARODNO PRAVO - MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

Medjunarodno humanitarno pravo - Obavjestenje

23.10.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER - OSNOVI I SISTEM MEĐUNARODNO PRAVNE ZAŠTITE LJUDSKI

Osnovi medjunarodnog javnog prava - Obavjestenje

23.10.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNI ODNOSI

Medjunarodni odnosi - Obavjestenje

23.10.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Medjunarodne organizacije - Obavjestenje

23.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Online nastava - 22.10.2020 15:15

22.10.2020


POSLOVNO PRAVO - ARBITRAŽNO PRAVO

ESTS - Arbitrazno pravo

21.10.2020


POSLOVNO PRAVO - ARBITRAŽNO PRAVO

Arbitrazno pravo - materijali

21.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - PORODIČNO PRAVO

ZOOM Predavanje

21.10.2020


PRAVNE NAUKE - EKOLOŠKO PRAVO

ECTS - Ekološko pravo

21.10.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO

Krivično pravo (opšti dio)- Podgorica - obavjestenje

20.10.2020


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

Medjunarodno javno pravo - predavanja

19.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - STVARNO PRAVO

Online predavanje (Stvarno pravo BP) - 19.2020 g. u 10:00h

19.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

nastava bijelo polje

19.10.2020


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

ECTS Međunarodno pravo zaštite životne sredine 2020

16.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Online nastava - 16.10.2020 08:31

16.10.2020


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Upustvo za pisanje seminarskog rada - 16.10.2020 09:28

16.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Upustvo za pisanje seminarskog rada - 16.10.2020 09:28

16.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

ECTS katalog - 16.10.2020 09:31

16.10.2020


- PRAVNE NAUKE - - ENGLESKI JEZIK STRUKE

Informacija o domaćem zadatku

16.10.2020


- PRAVNE NAUKE - - RIMSKO PRAVO

RASPORED ZA OKTOBAR PO STAROM REZIMU STUDIJA (PRIJE BOLONJE)

15.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Krivično procesno pravo - Zoom predavanje (14.10.2020. u 10h)

14.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - PORODIČNO PRAVO

ZOOM predavanje - Porodično pravo - Bijelo Polje

14.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

nastava

13.10.2020


PRAVNE NAUKE - KLINIKA KRIVIČNO PROCESNOG PRAVA

Krivično procesna klinika - predavanja

12.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

GPP nastava

12.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Trgovinsko pravo - Odjeljenje u Bijelom Polju - Online nastava - 12.10.2020 09:12

12.10.2020


PRAVNE NAUKE - PRAVO HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Nova objava - 12.10.2020 10:41

12.10.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PRAVNI SMJER - MATERIJALNO PRAVO - OBLIGACIONO PRAVO - UGOVORI

Nova objava - 12.10.2020 17:23

12.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Trgovnisko pravo - Odjeljenje u Bijelom Polju - 11.10.2020 09:49

11.10.2020


PRAVNE NAUKE - OBLIGACIONO PRAVNA KLINIKA

Nova objava - 11.10.2020 21:58 ECTS INFORMACIJA

11.10.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Online nastava - 09.10.2020

09.10.2020


PRAVNE NAUKE - POSREDOVANJE

Posredovanje/inf. lista

09.10.2020


PRAVNE NAUKE - ADVOKATSKE VJEŠTINE

info lista

09.10.2020


- PRAVNE NAUKE - - ENGLESKI JEZIK III

Informacija o studentima-mentorima

09.10.2020


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

ECTS - Medjunarodno javno pravo 2019

08.10.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 31