Obavještenja za predmete - MEDICINSKI FAKULTET


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanje UH

24.02.2020


VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA - OSNOVI BIOHEMIJE

Predavanja turnus 1

24.02.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

TREĆA laboratorijska vježba: Provodna tkiva (materijal)

21.02.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

II predavanje: Sekundarni metaboliti biljaka

20.02.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA I

Prva vježba iz predmeta Farmaceutska hemija I

19.02.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

Spisak studenata po grupama – praktična nastava

19.02.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

Termin za konsultacije: teorijska nastava

18.02.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Predavanje

18.02.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

DRUGA laboratorijska vježba: Meristemska tkiva (materijal)

15.02.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanje

15.02.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Informator, ispitna pitanja, raspored vjezbi

15.02.2020


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Katalog nastave, pravila seminarskog rada

15.02.2020


MEDICINA - PEDIJATRIJA (Fizikalna medicina 8,Medicina.rada 3)

Raspored praktične nastave

14.02.2020


MEDICINA - INTERNA MEDICINA(Fiz.med.25Med.rada 6,Spec.epid.4)

Raspored nastave iz Interne medicine i Klinicke propedevtike

14.02.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

I predavanje: Uvod u farmakognoziju i silabus predmeta

13.02.2020


MEDICINA - PEDIJATRIJA (Fizikalna medicina 8,Medicina.rada 3)

Pedijatrija raspored predavanja i seminara

10.02.2020


MEDICINA - HIRURGIJA (Fiz.med.10,Med.rada 6,Spec.epid.2)

Rapored predavanja

10.02.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Informacije o predmetu, seminarski radovi i ispitna pitanja

10.02.2020


FARMACIJA - FIZIKA

Nova objava - 09.02.2020 21:08

09.02.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

PRVA laboratorijska vježba: Biljna ćelija, skrobna zrna (materijal)

07.02.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Dodatni materijal za praktičnu nastavu

07.02.2020


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Prvo predavanje

07.02.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Prvo predavanje

07.02.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA II

Usmeni ispit u II roku: osvojeni poeni

07.02.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA II

Evidencija poena i predlog ocjena

07.02.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

Teorijska nastava: informacije o početku i mjestu/terminu održavanja

07.02.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Početak laboratorijskih vježbi: mjesto održavanja i termini po grupama

07.02.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA II

Završni (usmeni) ispit u II roku: mjesto i vrijeme održavanja

05.02.2020


FARMACIJA - KOLOIDNA HEMIJA I HEMIJA POVRŠINE

Tabela sa ocjenama

05.02.2020


FARMACIJA - FIZIKA

Nova objava - 04.02.2020 12:30

04.02.2020


FARMACIJA - FITOTERAPIJA

Pismeni ispit u II roku: osvojeni poeni

04.02.2020


FARMACIJA - FITOTERAPIJA

Evidencija poena i predlog ocjena

04.02.2020


FARMACIJA - FIZIČKA HEMIJA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

04.02.2020


FARMACIJA - ANALITIČKA HEMIJA U FARMACEUTSKOJ PRAKSI I

Rezultati ispita

03.02.2020


FARMACIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

rezultati ispita

03.02.2020


FARMACIJA - STATISTIKA U FARMACIJI

Ocjene.

03.02.2020


MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA

Konačne ocjene

03.02.2020


STOMATOLOGIJA - INFORMATIKA I STATISTIKA U STOMATOLOGIJI

Konačne ocjene

03.02.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (Hemija 64)

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Hemije

01.02.2020


FARMACIJA - FITOTERAPIJA

Rezultati praktičnog ispita - II januarski rok (popravni)

01.02.2020


FARMACIJA - STATISTIKA U FARMACIJI

Rezultati popravnog završnog ispita

30.01.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - FIZIKA

Nova objava - 30.01.2020 15:05 Rezultati popravnog završnog ispita iz Fizike i predlog ocena

30.01.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA II

Usmeni ispit u I roku: osvojeni poeni

30.01.2020


FARMACIJA - FIZIKA

Nova objava - 29.01.2020 10:25

29.01.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA II

Završni (usmeni) ispit u I roku: mjesto i vrijeme održavanja

28.01.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA II

Završni (usmeni) ispit u II roku: način prijave i termin održavanja

28.01.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA II

Ispit iz praktičnog dijela gradiva – drugi januarski rok: osvojeni poeni

28.01.2020


FARMACIJA - FITOTERAPIJA

Pismeni ispit u I roku: osvojeni poeni

27.01.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK

Rezultati završnog ispita

27.01.2020


FARMACIJA - FITOTERAPIJA

Završni (pismeni) ispit u II roku: način prijave, mjesto i vrijeme održavanja

26.01.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 18