Obavještenja za predmete - MEDICINSKI FAKULTET


FARMACIJA - BOTANIKA   18.03.2023
  VI vježba (materijal)
FARMACIJA - BOTANIKA   18.03.2023
  Kolokvijum I: termin i mjesto polaganja
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   16.03.2023
  Slajdovi
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   16.03.2023
  Slajdovi
FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA   16.03.2023
  Slajdovi
FARMACIJA - BOTANIKA   15.03.2023
  V vježba (materijal)
FARMACIJA - BOTANIKA   12.03.2023
  IV vježba (materijal)
FARMACIJA - BOTANIKA   04.03.2023
  III vježba (materijal)
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   04.03.2023
  Slajdovi
FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA   02.03.2023
  Slajdovi
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   02.03.2023
  Slajdovi
VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA - OSNOVI BIOHEMIJE   01.03.2023
  Slajdovi
FARMACIJA - BOTANIKA   27.02.2023
  II vježba (materijal)
VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA - OSNOVI BIOHEMIJE   27.02.2023
  Informator
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK II   24.02.2023
  Materijal za čas 27.02.2023.
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK IV   24.02.2023
  Materijal za čas 27.02.2023.
FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA   24.02.2023
  Slajdovi
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   24.02.2023
  Slajdovi
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   24.02.2023
  Slajdovi
FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA   23.02.2023
  Informator, raspored vježbi, ispitna pitanja
MEDICINA - INTERNA MEDICINA   20.02.2023
   Raspored prakticne nastave
MEDICINA - KLINIČKA PROPEDEVTIKA   20.02.2023
  Raspored prakticne nastave
MEDICINA - INTERNA MEDICINA   20.02.2023
   Raspored prakticne nastave
STOMATOLOGIJA - INFORMATIKA I STATISTIKA U STOMATOLOGIJI   18.02.2023
  Zaključne ocjene
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   18.02.2023
  Zaključne ocjene
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   17.02.2023
  Informator, ispitna pitanja
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK II   13.02.2023
  Predavanje
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK IV   13.02.2023
  Predavanje
FARMACIJA - BOTANIKA   12.02.2023
  I vježba (materijal)
MEDICINA - HIRURGIJA   06.02.2023
  Raspored predavanja
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   30.01.2023
  Preliminarni rezultati završnog ispita
FARMACIJA - MATEMATIKA   26.01.2023
  Rezultati popravnog završnog ispita
STOMATOLOGIJA - INFORMATIKA I STATISTIKA U STOMATOLOGIJI   25.01.2023
  Preliminarni rezultati završnog ispita
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   23.01.2023
  Rezultati završnog ispita iz Medicinske biohemije i hemije (dio Hemija)
STOMATOLOGIJA - OSNOVI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA   23.01.2023
  Nova objava - 23.01.2023 16:10
FARMACIJA - ORGANSKA HEMIJA I   16.01.2023
  Rezultati popravnog kolokvijuma i zbir predispitnih poena
FARMACIJA - MATEMATIKA   13.01.2023
  Rezultati završnog ispita
FARMACIJA - STATISTIKA U FARMACIJI   12.01.2023
  Rezultati popravnog kolokvijuma
FARMACIJA - MATEMATIKA   04.01.2023
  Termin završnog ispita
STOMATOLOGIJA - OSNOVI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA   30.12.2022
  Nova objava - 30.12.2022 14:27
FARMACIJA - MATEMATIKA   28.12.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   27.12.2022
  Preliminarni rezultati poparvnog kolokvijuma
STOMATOLOGIJA - INFORMATIKA I STATISTIKA U STOMATOLOGIJI   27.12.2022
  Preliminarni rezultati popravnog kolokvijuma
FARMACIJA - FIZIČKA HEMIJA   24.12.2022
  Rezultati II kolokvijuma
FARMACIJA - ORGANSKA HEMIJA I   24.12.2022
  Rezultati kolokvijuma iz organske hemije 1 (redovni rok)
FARMACIJA - FIZIČKA HEMIJA   21.12.2022
  Termini II kolokvijuma

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 26