Obavještenja za predmete - MEDICINSKI FAKULTET


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - MANUELNE TEHNIKE

Masaza 1

05.06.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - MANUELNE TEHNIKE

LImfna drenaza

05.06.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

Prvi junsko/julski rok ispita iz praktičnog dijela gradiva – mjesto i vrijeme održavanja

01.06.2020


STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA

Nova objava - 31.05.2020 15:09

31.05.2020


STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA

Nova objava - 27.05.2020 11:26

27.05.2020


MEDICINA - EPIDEMIOLOGIJA

Nova objava - 27.05.2020 17:47

27.05.2020


STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA

Nova objava - 24.05.2020 23:17

24.05.2020


STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA

Nova objava - 24.05.2020 23:20

24.05.2020


STOMATOLOGIJA - PSIHIJATRIJA

Predavanja Psihijatrija - 20.05.2020 08:31

20.05.2020


MEDICINA - EPIDEMIOLOGIJA

Nova objava - 20.05.2020 16:43

20.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 19.05.2020 14:34

19.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 19.05.2020 14:36

19.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 19.05.2020 14:37

19.05.2020


MEDICINA - MEDICINSKI ENGLESKI I i II

Vježbe (ZOOM)

19.05.2020


VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA - HIGIJENA SA EPIDEMIOLOGIJOM

Nova objava - 19.05.2020 23:17 Epidemiološka-klasifikacija_infektivnih_bolesti_2 plus vježbe “Preventivne mjere kod antropozoonoza” i “Prvencija vektorskih bolesti” u Praktikumu str. 106-109

19.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

PREDAVANJA - ZOOM

18.05.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - PROPRIOCEPTIVNE TEHNIKE U FIZIOTERAPIJI

Nova objava - 18.05.2020

18.05.2020


STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA

Nova objava - 18.05.2020 14:48

18.05.2020


VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA - PATOLOGIJA

Nova objava - 18.05.2020 19:50

18.05.2020


STOMATOLOGIJA - OSNOVI NAUKE O PONAŠANJU

Predavanja Osnovi nauke o ponasanju - 18.05.2020 21:55

18.05.2020


MEDICINA - PSIHIJATRIJA (Medicina rada 3)

Predavanja Psihijatrija - 18.05.2020 21:58

18.05.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK

Vježbe (ZOOM)

18.05.2020


MEDICINA - ENGLESKI JEZIK IV

Predavanje (ZOOM) 15. nedjelja

18.05.2020


STOMATOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II

Vježbe (ZOOM)

17.05.2020


STOMATOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK IV

Predavanje (ZOOM)

17.05.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Vjezba ZOOM

17.05.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Vježba (ZOOM)

16.05.2020


MEDICINA - MEDICINSKI ENGLESKI III i IV

Vježbe (ZOOM)

14.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Praktična nastava: Zoom meeting V (najava)

14.05.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK FARMACEUTSKE STRUKE

Engleski jezik farmaceutske struke - predavanja, 15. 5. 2020.

14.05.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK

Engleski jezik - predavanja, 15. 5. 2020.

14.05.2020


STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA

Nova objava - 13.05.2020 00:05

13.05.2020


STOMATOLOGIJA - PSIHIJATRIJA

Predavanja Psihijatrija - 13.05.2020 08:15

13.05.2020


VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA - HIGIJENA SA EPIDEMIOLOGIJOM

Nova objava - 13.05.2020 10:14 Epidemiološka-klasifikacija_infektivnih_bolesti_1 plus vježbe “Prevencija respiratornih zaraznih bolesti” i “Prevencija crijevnih zaraznih bolesti” u Praktikumu str. 106-112

13.05.2020


MEDICINA - EPIDEMIOLOGIJA

Nova objava - 13.05.2020 12:43 Deskriptivna epidemiologija plus vježbe Primjena deskripcije u epidemiologiji (Praktikum str 63-68)

13.05.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ANATOMIJA SA HISTOLOGIJOM II

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 12.05

13.05.2020


STOMATOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK U STOMATOLOGIJI IV

Predavanje (ZOOM)

13.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 12.05.2020 11:47

12.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 12.05.2020 11:49

12.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 12.05.2020 11:51

12.05.2020


MEDICINA - MEDICINSKI ENGLESKI I i II

Vježbe (ZOOM)

12.05.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

Vježba XIII

12.05.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

Praktična nastava – najava sastanka putem Zoom aplikacije

12.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

ID i pasword

11.05.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Predavanja

11.05.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK

Vježbe (ZOOM)

11.05.2020


MEDICINA - ENGLESKI JEZIK IV

Predavanje (ZOOM) 14. nedjelja

11.05.2020


MEDICINA - PSIHIJATRIJA (Medicina rada 3)

Predavanja Psihijatrija - 11.05.2020 22:29

11.05.2020


STOMATOLOGIJA - OSNOVI NAUKE O PONAŠANJU

Predavanja Osnovi nauke o ponasanju - 11.05.2020 22:31

11.05.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

Teorijska nastava: Zoom meeting (najava)

11.05.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 25