Obavještenja za predmete - MEDICINSKI FAKULTET


FARMACIJA - METODOLOGIJA NAUČNOG RADA   05.07.2022
  Rezultati ispita 3 rok
FARMACIJA - ORGANSKA HEMIJA II   05.07.2022
  Rezultati Završnog ispita u junskom roku
FARMACIJA - BOTANIKA   04.07.2022
  Herbarijum: rezultati polaganja u II roku
FARMACIJA - BOTANIKA   02.07.2022
  Herbarijum: termin za preuzimanje herbarskih zbirki
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   27.06.2022
  Rezultati iz Hemije - III junski rok
FARMACIJA - BOTANIKA   22.06.2022
  Herbarijum: termin polaganja u drugom roku
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK II   21.06.2022
  Rezultati
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK IV   21.06.2022
  Rezultati
FARMACIJA - BOTANIKA   20.06.2022
  Herbarijum: rezultati polaganja u I roku
FARMACIJA - METODOLOGIJA NAUČNOG RADA   20.06.2022
  REZULTATI ISPITA 2 ROK
VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA - OSNOVI BIOHEMIJE   20.06.2022
  Rezultati nakon popravnog ispita
FARMACIJA - BOTANIKA   18.06.2022
  Herbarijum: termin za preuzimanje herbarskih zbirki
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   16.06.2022
  Rezultati iz Hemije - II junski rok
FARMACIJA - BOTANIKA   15.06.2022
  prijava za završni ispit i popravne kolokvijume
FARMACIJA - BOTANIKA   14.06.2022
  Herbarijum: termin polaganja u prvom roku
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK IV   14.06.2022
  Rezultati, predlog ocjena
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK II   13.06.2022
  Rezultati, predlog ocjena
VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA - OSNOVI BIOHEMIJE   12.06.2022
  Rezultati prvog ispitnog roka
FARMACIJA - METODOLOGIJA NAUČNOG RADA   05.06.2022
  Rezultati ispita
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   03.06.2022
  Rezultati Ispita iz Hemije - I junski rok
FARMACIJA - BOTANIKA   01.06.2022
  Evidencija poena
FARMACIJA - BOTANIKA   01.06.2022
  REZULTATI KOLOKVIJUMA
FARMACIJA - METODOLOGIJA NAUČNOG RADA   01.06.2022
  Nova objava - 01.06.2022 21:38
FARMACIJA - BOTANIKA   28.05.2022
  Prijava za kolokvijum
FARMACIJA - BOTANIKA   21.05.2022
  Magnoliopsida i Liliopsida - 4. predavanje
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK IV   19.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
FARMACIJA - BOTANIKA   14.05.2022
  IX vježba (materijal)
FARMACIJA - BOTANIKA   09.05.2022
  Magnoliopsida - 3.predavanje
FARMACIJA - BOTANIKA   07.05.2022
  Model herbarskog lista
FARMACIJA - BOTANIKA   07.05.2022
  VIII vježba (materijal)
FARMACIJA - ORGANSKA HEMIJA II   06.05.2022
  Termin Popravnog kolokvijuma
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK IV   04.05.2022
  Termin popravnog kolokvijuma
FARMACIJA - BOTANIKA   29.04.2022
  VII vježba (materijal)
FARMACIJA - BOTANIKA   29.04.2022
  II teren (Plavnica-Virpazar): spisak biljaka
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   29.04.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   29.04.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK IV   28.04.2022
  Kolokvijum, rezultati
FARMACIJA - BOTANIKA   23.04.2022
  Predavanja MAGNOLIOPSIDA I, II

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 28