Obavještenja za predmete - MEDICINSKI FAKULTET


FARMACIJA - BOTANIKA

III vježba (materijal)

26.02.2021


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK FARMACEUTSKE STRUKE

Konsultacije, 26. 2. 2021.

25.02.2021


FARMACIJA - BOTANIKA

II vježba (materijal)

22.02.2021


FARMACIJA - BOTANIKA

link za predavanje

22.02.2021


STOMATOLOGIJA - KLINIČKA OROFACIJALNA GENETIKA

Obavještenje o m etodskim jedinicama na predmetu

22.02.2021


FARMACIJA - BOTANIKA

Praktična nastava: termini po grupama i informacije o načinu održavanja

22.02.2021


FARMACIJA - BOTANIKA

Praktična nastava: informacije o literaturi

19.02.2021


FARMACIJA - BOTANIKA

I vježba (materijal)

19.02.2021


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Informator, ispitna pitanja, praktična nastava

17.02.2021


FARMACIJA - BOTANIKA

Praktična nastava: NAJAVA prve online vježbe

17.02.2021


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Informator, ispitna pitanja

16.02.2021


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA I

Prvo predavanje

16.02.2021


FARMACIJA - BOTANIKA

predavanje - ZOOM aplikacija

14.02.2021


STOMATOLOGIJA - INFORMATIKA I STATISTIKA U STOMATOLOGIJI

Konačne ocjene, školska godina 2020/21

13.02.2021


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Uputstva za seminarski rad

13.02.2021


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Prvo predavanje - izmjena!

13.02.2021


MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA

Zaključne ocjene, školska 2020/21

13.02.2021


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Prvo predavanje - izmjena!

13.02.2021


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Prezentacije i literatura sa predavanja

12.02.2021


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Prvo predavanje

11.02.2021


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Prvo predavanje

11.02.2021


FARMACIJA - BOTANIKA

OBAVJEŠTENJE O TERMINU PREDAVANJA

11.02.2021


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - FIZIKA

Nova objava - 11.02.2021 15:20 Rezultati popravnog završnog ispita iz Fizike i predlog ocena

11.02.2021


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA II

Popravni ispit iz Farmaceutske hemije 2 14.02.2021

09.02.2021


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Prvo predavanje

08.02.2021


STOMATOLOGIJA - INFORMATIKA I STATISTIKA U STOMATOLOGIJI

Predlog ocjena

08.02.2021


FARMACIJA - KOLOIDNA HEMIJA I HEMIJA POVRŠINE

Rezultati ispita

08.02.2021


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati Popravnog završnog ispita iz Hemije za studente medicine

06.02.2021


MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA

Predlog ocjena 2

03.02.2021


FARMACIJA - FIZIČKA HEMIJA

Tabela sa ocjenama

03.02.2021


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - FIZIKA

Nova objava - 30.01.2021 16:32 Rezultati završnog ispita iz Fizike i predlog ocena

30.01.2021


FARMACIJA - MATEMATIKA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

23.01.2021


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati Završnog ispita iz Hemije za studente medicine

22.01.2021


FARMACIJA - ORGANSKA HEMIJA I

Rezultati redovnog ispita iz Organske hemije 1

20.01.2021


FARMACIJA - FIZIČKA HEMIJA

Rezultati ispita i predispitni poeni

19.01.2021


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA II

Završni ispit

19.01.2021


MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA

Predlog ocjena

18.01.2021


FARMACIJA - MATEMATIKA

Rezultati nakon završnog ispita

16.01.2021


FARMACIJA - MATEMATIKA

Obavještenje iz predmeta Matematika

16.01.2021


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.01.2021


FARMACIJA - FIZIČKA HEMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.01.2021


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA II

Kolokvijum 2 16.01.2021

14.01.2021


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK I

Završni ispit, termin

13.01.2021


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK III

Završni ispit, termin

13.01.2021


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK V

Završni ispit, termin

13.01.2021


FARMACIJA - STATISTIKA U FARMACIJI

Termin popravnog kolokvijuma

12.01.2021


FARMACIJA - FIZIČKA HEMIJA

Rezultati kolokvijuma

12.01.2021


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Termin uvida u kolokvijume-organska hemija

11.01.2021


FARMACIJA - MATEMATIKA

Obavještenje iz predmeta Matematika

08.01.2021


FARMACIJA - ORGANSKA HEMIJA I

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Organske hemije 1 i zbir predispitnih poena

31.12.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 24