- PRAVNE NAUKE - - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   16.12.2020
  Obavjestenje - (zavrsni ispit) raspored po grupama
PRAVNE NAUKE - ISTORIJA PARLAMENTARIZMA U CG   24.11.2020
  Obavjestenje - predavanja
PRAVNE NAUKE - SPECIJALISTIČKA PRAKSA   24.11.2020
  Obavjestenje - predavanja
- PRAVNE NAUKE - - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   05.11.2020
  SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI - termini i grupe za kolokvijume
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   27.10.2020
  Savremeni politicki sistemi - online kolokvijum
- PRAVNE NAUKE - - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   08.10.2020
  Online predavanje - Savremeni politicki sisteme BBB (Moodle DL)
- PRAVNE NAUKE - - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   27.09.2020
  Savremeni pol sistemi - ECTS
PRAVNE NAUKE - ISTORIJA PARLAMENTARIZMA U CG   27.09.2020
  ECTS - Istorija parlamentarizma u Crnoj Gori
- PRAVNE NAUKE - - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   05.12.2019
  SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI - zavrsni ispit
PRAVNE NAUKE - SPECIJALISTIČKA PRAKSA -   17.11.2019
  Specijalistička praksa - rezultati
PRAVNE NAUKE - SPECIJALISTIČKA PRAKSA -   07.11.2019
  Specijalistička praksa - rezultati, uvid u radove
PRAVNE NAUKE - SPECIJALISTIČKA PRAKSA -   30.10.2019
  Specijalistička praksa - Kolokvijum
PRAVNE NAUKE - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   22.11.2017
  Savremeni pol sistemi - termini kolokvijuma
PRAVNE NAUKE - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   21.09.2017
  ECTS - Savremeni pol sistemi