PRAVNE NAUKE 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO

NASTAVNI MATERIJAL- IX nedjelja - Akcionarsko društvo 3 - 08.04.2020 09:49

08.04.2020


PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA

NASTAVNI MATERIJAL - IX nedjelja- Ugovor o prevozu putnika / Ugovor o prevozu prtljaga / Ugovor o kombinovanom prevozu robe - 08.04.2020 09:51

08.04.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Materijali IX nedjelja - 08.04.2020 09:56

08.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 06.04.2020 11:18 UGOVORI / Podjele/ Tumačenje

06.04.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

nastava

05.04.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Obavjestenje

03.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Materijali za VIII nedjelju nastave - 02.04.2020 09:40

02.04.2020


PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Obavještenje - 02.04.2020 13:15

02.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO

Obavještenje - 02.04.2020 13:18

02.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Obavještenje - 02.04.2020 13:22

02.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Uvod u gradjansko pravo PG - nastavni materijal

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

seminarski rad

01.04.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO

NASTAVNI MATERIJAL- VIII nedjelja - Akcionarsko društvo 2 - 01.04.2020 09:42

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA

NASTAVNI MATERIJAL - VIII nedjelja- Ugovor o prevozu robe vazušnim putem / Ugovor o prevozu robe željeznicom / Ugovor o prevozu robe drumom - 01.04.2020 09:44

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Materijali VIII nedjelja - 01.04.2020 09:48

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Nova objava - 01.04.2020 12:30

01.04.2020


PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 31.03.2020 13:28

31.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO

Nova objava - 31.03.2020 13:30

31.03.2020


PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 31.03.2020 13:31

31.03.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

nastava 30

30.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Prezentacije - 30.03.2020 10:58

30.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 30.03.2020 11:30 Zaključivanje ugovora

30.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Materijali za VII nedjelju nastave - 26.03.2020 11:19

26.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO

NASTAVNI MATERIJAL- VII nedjelja - Akcionarsko društvo 1 - 25.03.2020 09:58

25.03.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Materijali VII nedjelja - 25.03.2020 10:00

25.03.2020


PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA

NASTAVNI MATERIJAL - VII nedjelja- Ugovor o špediciji / Ugovor o prevozu robe morem - 25.03.2020 10:02

25.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 23.03.2020 10:08 PRESTANAK OBLIGACIJA ISPUNJENJE

23.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 23.03.2020 10:22 Prestanak obligacija- ostali načini

23.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Prezentacije - 23.03.2020 10:23

23.03.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

NASTAVA

23.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 20.03.2020 13:58 Obezbjedjenje obligacija

20.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Materijali za VI nedjelju nastave - 19.03.2020 11:02

19.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Nova objava - 19.03.2020 11:04

19.03.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

NASTAVA

19.03.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Materijali - 19.03.2020 12:50

19.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Seminarski radovi - 19.03.2020 13:49

19.03.2020


PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 18.03.2020 12:12

18.03.2020


PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA

NASTAVNI MATERIJAL - VI nedjelja- UGOVORI O TURISTIČKIM USLUGAMA / UGOVOR O GRAĐENJU - 18.03.2020 12:13

18.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO

Nova objava - 18.03.2020 12:19

18.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO

NASTAVNI MATERIJAL- VI nedjelja - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . - 18.03.2020 12:21

18.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 17.03.2020 09:46

17.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 17.03.2020 10:30 MATERIJAL ZA UČENJE GRADIVA SA PREDAVANJA ODRŽANOG 09.03.2020.

17.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 17.03.2020 15:21 Promjene subjekata u obligacijama

17.03.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 16.03.2020 09:06

16.03.2020


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

gradjansko procesno pravo-kolokvijum

15.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Materija kolokvijuma - 13.03.2020 15:47

13.03.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Termini kolokvijuma - 06.03.2020 08:44

06.03.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Odlaganje vježbi - 21.02.2020 08:43

21.02.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO

Grupe za praktičnu nastavu - 19.02.2020 13:42

19.02.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - POSLOVI ROBNOG PROMETA

Informaciona lista - 19.02.2020 13:47

19.02.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 7