MEĐUNARODNI ODNOSI -

Informaciona lista 2020/2021 - 02.03.2021 10:15

02.03.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Termini predavanja - 02.03.2021 10:16

02.03.2021


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Treće predavanje - 02.03.2021 10:21

02.03.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Treće predavanje - 02.03.2021 10:52

02.03.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Informaciona lista - 25.02.2021 08:55

25.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Informaciona lista - 25.02.2021 08:56

25.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Međunarodno poslovno pravo - vježbe - 25.2.2021.

25.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - KOMPANIJSKO PRAVO

Kompanijsko pravo - Vježbe i praktična nastava (24.2.2021)

23.02.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Termin predavanja - 23.02.2021 10:56

23.02.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Materija kolokvijuma - 23.02.2021 10:57

23.02.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Termin predavanja - 23.02.2021 11:01

23.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Materija kolokvijuma - 23.02.2021 11:07

23.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Drugo predavanje - 23.02.2021 11:08

23.02.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Međunarodno poslovno pravo - časovi vježbi (online)

22.02.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Međunarodno poslovno pravo - spisak tema (vježbe)

22.02.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Međunarodno poslovno pravo - spisak tema (vježbe)

22.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Informaciona lista i teme za seminarske radove

18.02.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI -

MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO - 18.02.2021 11:24

18.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - KOMPANIJSKO PRAVO

Informaciona lista za Kompanijsko pravo 2021 - 17.02.2021 14:40

17.02.2021


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Rezultati popravnog završnog ispita od 3. februara 2021. - 12.02.2021 15:31

12.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Rezultati završnog ispita 06. 02. 2021. - 08.02.2021 10:16

08.02.2021


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Rezultati završnog ispita od 3. februara 2021. - 03.02.2021 14:17

03.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Raspored studenata po grupama - popravni ispit - 03.02.2021 16:09

03.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Rezultati završnog ispita 29. 01. 2021. - 31.01.2021 00:30

31.01.2021


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Završni ispit - 28.01.2021 18:26

28.01.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Rezultati završnog ispita od 25. januara 2021. - 25.01.2021 13:39

25.01.2021


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Odlaganje termina ispita - 12.01.2021 08:36

12.01.2021


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Rezultati završnog ispita od 11. januara 2021- 12.01.2021 11:20

12.01.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Rezultati završnog ispita od 11. januara 2021. - 12.01.2021 11:23

12.01.2021


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Završni ispit - 31.12.2020 13:27

31.12.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Termini popravnog kolokvijuma i završnih ispita - 31.12.2020 13:39

31.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Završni ispit - 31.12.2020 13:41

31.12.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - TRGOVINSKO PRAVO

Termini popravnog kolokvijuma i zavšnih ispita - 31.12.2020 14:01

31.12.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI -

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA - 29.12.2020 09:35

29.12.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Međunarodno poslovno pravo - Popravni kol.

27.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Odbrana seminarskih radova - 23.12.2020 11:14

23.12.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Online nastava - 23.12.2020 12:31

23.12.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Međunarodno poslovno pravo - časovi vježbi online (25.12.2020.)

23.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Uvid u testove - 22.12.2020 09:56

22.12.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Online nastava 21. decembra - 21.12.2020 11:31

21.12.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Međunarodno poslovno pravo - časovi vježbi online (21.12.2020.)

20.12.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Odbrana seminarskih radova - 18.12.2020 09:24

18.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Odbrana seminarskih radova - 18.12.2020 09:25

18.12.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Online nastava 21. decembra - 18.12.2020 10:12

18.12.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Online nastava - 18.12.2020 - 17.12.2020 12:06

17.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Online nastava 16. 12. - 15.12.2020 16:26

15.12.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO

Nova objava - 15.12.2020 16:32

15.12.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Međunarodno poslovno pravo - časovi vježbi online (14.12.2020.)

14.12.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Rezultati kolokvijuma - 14.12.2020 14:49

14.12.2020


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Online nastava - 14.12.2020 14:51

14.12.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5