ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Prijava za polaganje kolokvijuma i ispita

02.06.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Raspored polaganja kolokvijuma i ispita u junskom roku

02.06.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u junskom roku

02.06.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II

Laboratorijske vjezbe

01.06.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Napomena u vezi održavanja lab. vježbi

31.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II

Laboratorijske vjezbe

29.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Laboratorijske vježbe

29.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 3 i 4. lab vježbe

29.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 2. lab vježbe

29.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Lab. 3 i 4

29.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Termin online odbrane projektnih zadataka

28.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - DIGITALNA ELEKTRONIKA

Ispit za studente sa smjera Energetika i automatika

28.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE

Online nastava iz Osnova elektronike u srijedu, 27.05.2020.

26.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Konsultacije

26.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II

Termini održavanja laboratorijskih vježbi

26.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II

Termin ispita

26.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Termin online odbrane projektnih zadataka

22.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRANE

Online nastava 25.05.2020 godine

22.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Materijal za pripremu usmenog dijela završnog ispita

20.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Lab - WLAN

19.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Vježbe: D/A konvertori

18.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRANE

Predavanja 18.05.2020 godine

18.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE

Online nastava iz Osnova elektronike u srijedu, 20.05.2020.

18.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Online predavanje 18.05.2020. godine

17.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Online konsultacije

17.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Online predavanje/vježbe 19.05.

17.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Termin online odbrane projektnih zadataka

15.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

DA i AD konvertori

15.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za 14. nedelju predavanja

13.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRANE

Online nastava 18.05.2020 godine

13.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Vježbe QoS

13.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE

Online nastava iz Osnova elektronike u srijedu, 13.05.2020.

12.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Projektni zadatak 6

12.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRANE

Predavanja 11.05.2020 godine

11.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Online predavanje 11.05.2020. godine

10.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Materijal za XII nedjelju nastave

10.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Domaći zadatak

10.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Materijal za 11.05.

10.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Izvori napajanja

08.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Impulsna i multivibratorska kola

08.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Vježbe: Stabilizatori

08.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Analogna i digitalna elektronika

Vježbe: Impulsna i multivibratorska kola

08.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRANE

Online nastava 11.05.2020 godine

08.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Termin online nastave

08.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Predavanje - IoT i WSN

06.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Vježbe - 13. termin

06.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE

Nastava iz Osnova elektronike za XIII nedjelju

06.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE

Online nastava iz Osnova elektronike u srijedu, 06.05.2020.

05.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Projektni zadatak 5

04.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Vježbe za 13. termin

04.05.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 16