ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

05.06.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Termin popravnog kolokvijuma

02.06.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Bezbjednost i zaštita informacionih sistema

Poglavlja za drugi dio semstra

02.06.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije

Rezultati kolokvijuma

01.06.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Termin konsultacija 26. maja

25.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

22.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Rezultati kolokvijuma

19.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Link za online pristup

18.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Popravni kolokvijum

18.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Termin kolokvijuma

18.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Objektno orjentisani dizajn softvera

Link za vježbe/konsultacije 18.5.2020.

17.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Bezbjednost i zaštita informacionih sistema

Nastava 14.05.

14.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije

Nastava 13.05.

13.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Nastava 11.05.

11.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Termin online vježbi 12. maja

11.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Obavještenje za poprani kolokvijum

11.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati kolokvijuma

08.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije

Kolokvijum

07.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Bezbjednost i zaštita informacionih sistema

Nastava 06.05.

06.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije

Konsultacije

06.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Nastava 05.05.

05.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije

Online kolokvijum

05.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Link za online pristup za studente sa parnim brojem indeksa

04.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Kolokvijum za studente sa parnim brojem indeksa

04.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Link za online pristup za studente sa neparnim brojem indeksa

04.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Kolokvijum za studente sa neparnim brojem indeksa

04.05.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Objektno orjentisani dizajn softvera

Link za vježbe/konsultacije 4.5.2020.

03.05.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Bezbjednost i zaštita informacionih sistema

Nastava 30.04.

30.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije

Nastava 29.04.

29.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Nastava 27.04.

27.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Obavještenje za kolokvijum

27.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Objektno orjentisani dizajn softvera

Link za ZOOM, ponedjeljak 27.4.2020.

26.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Termin online vježbi 28. aprila

25.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Bezbjednost i zaštita informacionih sistema

Nastava 23.04.

23.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije

Nastava 22.04

22.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Domaci zadaci 3, 4 i 5

21.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Termin vježbi 21. aprila

20.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Bezbjednost i zaštita informacionih sistema

Nastava 16.04.

16.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije

Nastava 15.04.

15.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Nastava 14.04.

14.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Nastava 13.04

13.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Bezbjednost i zaštita informacionih sistema

Nastava 09.04.

09.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Programiranje kroz aplikacije

Online nastava

09.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Neophodan materijal za rad sa PHP programskim jezikom

07.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Termin vježbi 7. aprila

06.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Nastava 06.04.

06.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Objektno orjentisani dizajn softvera

Link za konsultacije, ponedjeljak 6.4.2020.

05.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Bezbjednost i zaštita informacionih sistema

Online nastava 02.04

02.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - Bezbjednost i zaštita informacionih sistema

Oblasti za teme seminarskih radova

02.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Nastava - 30.03.2020

30.03.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6