ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za 7. termin vježbi

23.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u sedmom terminu nastave (23.11.2020. godine)

20.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za sedmi termin predavanja

20.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Spisak studenata koji kolokvijum polažu u ponedjeljak 23.11.2020. godine sa početkom u 14:00h (sala 019)

19.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Spisak studenata koji kolokvijum polažu u ponedjeljak 23.11.2020. godine sa početkom u 16:30h (sala 019)

19.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE -napredni kurs

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u šestom terminu nastave (19.11.2020. godine)

17.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE -napredni kurs

Materijal za šesto i sedmo predavanje

17.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u šestom terminu nastave (20.11.2020. godine)

17.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Materijal za šesti termin predavanja

17.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Obavještenje o terminu polaganja kolokvijuma za studente koji žive van Podgorice a zbog mjera NKT-a neće moći polagati 21.11.2020. godine

17.11.2020


TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi

Vježbe 5 i 6

16.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Vježbe 5 i 6

16.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Novi termin vježbi - 16.11.2020

16.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za šesti termin predavanja

14.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u šestom terminu nastave (16.11.2020. godine)

12.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u osmom terminu nastave (16.11.2020. godine)

12.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE -napredni kurs

Promjena termina račnskih vježbi (12.11.2020)

12.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za 5. i 6. termin vježbi

11.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Materijal za peto predavanje

11.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Obavještenje o terminu održavanja kolokvijuma

09.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Obavještenje o terminu održavanja kolokvijuma

09.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE -napredni kurs

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u petom terminu nastave (12.11.2020. godine)

09.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u petom terminu nastave (13.11.2020. godine)

09.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Treća lab. vježba

09.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u petom terminu nastave (09.11.2020. godine)

06.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u sedmom terminu nastave (09.11.2020. godine)

06.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Vježbe 4

06.11.2020


TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi

Vježbe 4

06.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Materijal za šesto, sedmo i osmo predavanje (2020/2021)

06.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE -napredni kurs

Materijal sa trećeg i četvrtog termina vježbi

06.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u četvrtom terminu nastave (06.11.2020. godine)

04.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Obavještenje o izmjeni termina održavanju kolokvijuma

04.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE -napredni kurs

Obavještenje o izmjeni termina održavanju kolokvijuma

04.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Materijal za četvrto predavanje (2020/2021)

04.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE -napredni kurs

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u četvrtom terminu nastave (05.11.2020. godine)

03.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE -napredni kurs

Materijali za četvrto i peto predavanje

03.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal sa 3. i 4. termina vježbi

02.11.2020


TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi

Materijal sa vježbi

02.11.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Materijal sa vježbi

02.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Materjal za 4. termin računskih vježbi

02.11.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u šestom terminu nastave (02.11.2020. godine)

30.10.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u četvrtom terminu nastave (02.11.2020. godine)

30.10.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za četvrto i peto predavanje

30.10.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati polaganja u oktobarskom roku

28.10.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Rezultati polaganja u oktobarskom roku

28.10.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u trećem terminu nastave (30.10.2020. godine)

27.10.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - KOMUTACIONI SISTEMI

Materijal za treće predavanje (2020/2021)

27.10.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal sa trećeg termina vježbi

27.10.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Informacije o održavanju vježbi u zimskom semestru 2020/2021

26.10.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - RAČUNARSKE MREŽE

Druga lab. vježba

26.10.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 16