FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Informator, ispitna pitanja, praktična nastava

17.02.2021


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Informator, ispitna pitanja

16.02.2021


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Uputstva za seminarski rad

13.02.2021


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Prvo predavanje - izmjena!

13.02.2021


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Prvo predavanje - izmjena!

13.02.2021


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Prvo predavanje

11.02.2021


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Prvo predavanje

11.02.2021


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Prvo predavanje

08.02.2021


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati Popravnog završnog ispita iz Hemije za studente medicine

06.02.2021


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati Završnog ispita iz Hemije za studente medicine

22.01.2021


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.01.2021


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Termin uvida u kolokvijume-organska hemija

11.01.2021


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanje

21.12.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanje

16.12.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanje

13.12.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanje

08.12.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Informator, ispitna pitanja

05.12.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Prvo predavanje

04.12.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (Hemija 64)

Rezultati, Septembarski rokovi, Hemija

21.09.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (Hemija 64)

Rezultati Septembar Hemija

08.09.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (Hemija 64)

Termin Ispita iz Hemije

07.09.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati kolokvijuma

05.09.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Julski rok, Hemija u medicini

10.07.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Rezultati kolokvijuma

04.07.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati kolokvijuma

04.07.2020


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Predavanja

06.04.2020


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Predavanja

05.04.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanja

26.03.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanja

26.03.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Dio materijala sa vjezbi

26.03.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanja

26.03.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Dio materijala za vjezbe

26.03.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Dio materijala sa vjezbi - 1

26.03.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Dio materijala sa vjezbi - 2

26.03.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanja

26.03.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanja

16.03.2020


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Predavanje

16.03.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanja

16.03.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Predavanja

16.03.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanje

13.03.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Predavanje

09.03.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanje

06.03.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Predavanje

02.03.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanja

02.03.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanje

28.02.2020


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Predavanje

27.02.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanje

26.02.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanje UH

24.02.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Predavanje

18.02.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanje

15.02.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5