MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (Hemija 64)

Rezultati, Septembarski rokovi, Hemija

21.09.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (Hemija 64)

Rezultati Septembar Hemija

08.09.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (Hemija 64)

Termin Ispita iz Hemije

07.09.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati kolokvijuma

05.09.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Julski rok, Hemija u medicini

10.07.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Rezultati kolokvijuma

04.07.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati kolokvijuma

04.07.2020


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Predavanja

06.04.2020


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Predavanja

05.04.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanja

26.03.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanja

26.03.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Dio materijala sa vjezbi

26.03.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanja

26.03.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Dio materijala za vjezbe

26.03.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Dio materijala sa vjezbi - 1

26.03.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Dio materijala sa vjezbi - 2

26.03.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanja

26.03.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanja

16.03.2020


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Predavanje

16.03.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanja

16.03.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Predavanja

16.03.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanje

13.03.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Predavanje

09.03.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanje

06.03.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Predavanje

02.03.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanja

02.03.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanje

28.02.2020


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Predavanje

27.02.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanje

26.02.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Predavanje UH

24.02.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Predavanje

18.02.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanje

15.02.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Informator, ispitna pitanja, raspored vjezbi

15.02.2020


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Katalog nastave, pravila seminarskog rada

15.02.2020


STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Informacije o predmetu, seminarski radovi i ispitna pitanja

10.02.2020


FARMACIJA - OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI

Prvo predavanje

07.02.2020


FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA

Prvo predavanje

07.02.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (Hemija 64)

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Hemije

01.02.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati Ispita Hemija

19.01.2020


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ HEMIJE

27.12.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Osvojeni poeni do Ispita iz Hemije

27.12.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanja

26.12.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (Hemija 64)

Rezultati kolokvijuma

24.12.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati kolokvijuma

24.12.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanje 13.12.

13.12.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanje 10.12.

11.12.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Predavanje 06.12.2019.

07.12.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Informator

03.12.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Ispitna pitanja

03.12.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Raspored praktične nastave

03.12.2019


1 | 2 | 3 | 4