ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEMENTI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Obavještenje o rasporedu grupa i planiranim aktivnostima u junskom ispitnom roku

02.06.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEMENTI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rješenja zadataka sa pripreme za test

31.05.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEMENTI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Linkovi za video vježbe iz LabViewa

15.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEMENTI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Laboratorijske vježbe iz Labview-a

13.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEMENTI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Password za pristup ZOOM aplikaciji

07.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MEHATRONIKA

Odbrana domaćih zadataka

06.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MEHATRONIKA

Nastavni materijal i on-line nastava

02.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEMENTI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

On-line nastava

30.03.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE I REGULACIJA ELEKTRIČNIH POGONA

Nova objava - 29.03.2020 16:08

29.03.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - MEHATRONIKA

Domaci zadaci

21.03.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETSKA ELEKTRONIKA

Odlaganje kolokvijuma

14.03.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETSKA ELEKTRONIKA

Datum održavanja kolokvijuma

09.03.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETSKA ELEKTRONIKA

Termin konsultacija iz Energetske elektronike

24.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM PROCESIMA

Bodovno stanje sa predlogom ocjena nakon drugog termina u januarskom roku iz predmeta Upravljanje tehnološkim procesima

10.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati popravnog završnog ispita

09.02.2020


MAŠINSTVO -

Rezultati nakon popravnog ispita

06.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNI POGONI (ie)

Popravak prvog dijela ispita

06.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR

Rezultati sa predlogom ocjena (06.02.2020)

06.02.2020


MAŠINSTVO -

Termin popravnog ispita

04.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati nakon popravog završnog ispita

02.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETSKA ELEKTRONIKA

Rezultati ispita održanog 28.01.2020.

30.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin završnog ispita

26.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Instalacije i osvjetljenje

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

24.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Instalacije i osvjetljenje

Drugi termin predaje Projekta i izrade završnog ispita

21.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETSKA ELEKTRONIKA

Rezultati ispita održanog 14.01.2020.

21.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR

Rezultati nakon pregleda seminarskih radova (21.01.2020.)

21.01.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - TEHNOLOŠKI PROCESI - LAB VIEW

Rezultati nakon završnog ispita

17.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM PROCESIMA

Bodovno stanje sa predlogom ocjena nakon prvog termina u januarskom roku iz predmeta Upravljanje tehnološkim procesima

17.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Instalacije i osvjetljenje

Rezultati nakon prvog termina završnog testa i ocjene projekta

15.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Instalacije i osvjetljenje

Raspored grupa za izradu završnog testa iz predmeta Električne instalacije i osvjetljenje

09.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNI POGONI (ie)

REZULTATI NAKON DRUGOG DIJELA ISPITA I PREDLOG OCJENA

04.01.2020


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

REZULTATI NAKON POPRAVNIH KOLOKVIJUMA

04.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Instalacije i osvjetljenje

Termini predaje i odbrane projekata

01.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETSKA ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

31.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM PROCESIMA

TERMINI ZAVRŠNOG ISPITA - Bodovno stanje nakon izrade popravka kolokvijuma iz predmeta Upravljanje tehnološkim procesima

27.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Instalacije i osvjetljenje

Rezutati provjera (testova i projekta) tokom nastave

26.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - TEHNOLOŠKI PROCESI - LAB VIEW

Rezutati popravnog kolokvijuma

25.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ELEKTRIČNI POGONI (ie)

Termin drugog kolokvijuma

23.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - Instalacije i osvjetljenje

Termin vježbi

22.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati drugog kolokvijuma

21.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

19.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETSKA ELEKTRONIKA

Termin odžavanja popravnog kolokvijuma

19.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - TEHNOLOŠKI PROCESI - LAB VIEW

Raspored grupa za izradu drugog kolokvijuma 18 12. 2019. godine

17.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin održavanja II kolokvijuma

13.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Popravak laboratorijskih vježbi

09.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ENERGETSKA ELEKTRONIKA

Drugi ciklus laboratorijskih vježbi

08.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR

Rezultati kolokvijuma

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM PROCESIMA

Bodovno stanje nakon izrade četvrtog testa iz predmeta UTP

04.12.2019


STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA - ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Treća laboratorijska vježba

02.12.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5