- PRAVNE NAUKE - - POMORSKO PRAVO

Predavanje, 8.03.2021.

05.03.2021


- PRAVNE NAUKE - - POMORSKO PRAVO

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

02.03.2021


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Treće predavanje - 02.03.2021 10:21

02.03.2021


- PRAVNE NAUKE - - POMORSKO PRAVO

Pomorsko pravo - vježbe - 1.3.2021.

28.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - POMORSKO PRAVO

Predavanje 1.03.2021.

26.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Informaciona lista - 25.02.2021 08:56

25.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Međunarodno poslovno pravo - vježbe - 25.2.2021.

25.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - NOTARSKO PRAVO

Predavanje / Online

23.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Materija kolokvijuma - 23.02.2021 11:07

23.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Drugo predavanje - 23.02.2021 11:08

23.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - NOTARSKO PRAVO

Vježbe / Notarsko pravo / 24.2.2021.

22.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - POMORSKO PRAVO

Nova objava - 19.02.2021 10:18

19.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - POMORSKO PRAVO

Vježbe iz predmeta Pomorsko pravo / 22.2.2021.

19.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Informaciona lista i teme za seminarske radove

18.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Rezultati ispita

16.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Uvod u gradjansko pravo - rezultati

16.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

kolokvijum GPP Bolonja prije 2017

16.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Nova objava - 16.02.2021 08:57

16.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE

AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE - predavanja

14.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

GPP generacije Bolonje prije 2017

14.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - POMORSKO PRAVO

1. Info lista; 2. Teme za seminarske radove; 3. Upute za izradu seminarskih radova. (11.02.2021 09:33)

11.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Stvarno pravo - popravni završni ispit

09.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Rezultati završnog ispita 06. 02. 2021. - 08.02.2021 10:16

08.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Raspored studenata po grupama - popravni ispit - 03.02.2021 16:09

03.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - TRGOVINSKO PRAVO

Rezultati popravnog završnog ispita od 02.02.2021 09:36

02.02.2021


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Rezultati završnog ispita 29. 01. 2021. - 31.01.2021 00:30

31.01.2021


- PRAVNE NAUKE - - PORODIČNO PRAVO

Popravni završni ispit

31.01.2021


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Stvarno pravo - završni ispit

29.01.2021


- PRAVNE NAUKE - - TRGOVINSKO PRAVO

Raspored grupa za 02. februar 2021 - 28.01.2021 12:30

28.01.2021


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Završni ispit - 28.01.2021 18:26

28.01.2021


- PRAVNE NAUKE - - PORODIČNO PRAVO

Završni ispit - Raspored

13.01.2021


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Odlaganje termina ispita - 12.01.2021 08:36

12.01.2021


- PRAVNE NAUKE - - TRGOVINSKO PRAVO

Rezultati završnog ispita - 12.01.2021 11:20

12.01.2021


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Završni ispit - 31.12.2020 13:41

31.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - TRGOVINSKO PRAVO

Raspored grupa za završni ispit 12. januara 2021.- 30.12.2020 15:47

30.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online predavanje

28.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online predavanje

27.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Odbrana seminarskih radova - 23.12.2020 11:14

23.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Uvid u testove - 22.12.2020 09:56

22.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Uvid u testove

22.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Rezultati kolokvijuma

21.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - TRGOVINSKO PRAVO

Seminarski radovi

21.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO

Online predavanje 21.12.

18.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Odbrana seminarskih radova - 18.12.2020 09:25

18.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Online nastava 16. 12. - 15.12.2020 16:26

15.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

POPRAVNI KOLOKVIJUM GPP, PODGORICA

14.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - PORODIČNO PRAVO

Popravni kolokvijum

13.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO

Rezultati kolokvijuma od 9. decembra 2020. godine - 11.12.2020 10:37

11.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

popravni kolokvijum

09.12.2020


- PRAVNE NAUKE - - TRGOVINSKO PRAVO

REZULTATI KOLOKVIJUMA od 09.decembra 2020 - 09.12.2020 14:46

09.12.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5