FIZIKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - razumije glavne fizičke koncepte poznavanja materijalnog svijeta - razumije logiku uzročno-posljedičnih odnosa u fizičkim interakcijama mikrosvijeta - poznaje metode proučavanja fizičkih sistema - matematički predstavi talasno kretanje i opiše osobine fizičkog sistema - primjenjuje usvojena znanja iz mehanike, optike, atomske fizike i nuklearne fizike

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VELJOVIĆ2x2
96B+1S+22P
STEVAN ĐURĐEVIĆ2x2
96B+1S+22P
MARA ŠĆEPANOVIĆ2x1
96B+1S+22P