Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ1x1
3B+2P
BORIS HRNČIĆ1x1
3B+2P
IGOR VUŠANOVIĆ2x1
3B+2P
UROŠ KARADŽIĆ2x1
3B+2P