Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Urade tehničku dokumentaciju - klasično i primjenom računara 2. Objasne primjenu softvera i hardvera CAD sistema u različitim fazama konstruisanja mašinskih elemenata i sklopova 3. Koriste neki od softvera CAD sistema u fazi izrade tehničke dokumentacije (radionički, sklopni, montažni, šematski crteži) mašinskih elemenata i sklopova (AutoCAD, Catia, SolidWorks ili slično)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Novi termin za izvođenje nastave iz predmeta Inženjerska grafika i dokumentacija na Drumskom saobraćaju

Inženjrska grafika i dokumentacija - Drumski saobraćaj

DRUGI GRAFIČKI RAD

Obavještenje o predaju prvog grafičkog rada

Rezultati JUN II

Treći graficki rad

Prezentacije sa predavanja