INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Urade tehničku dokumentaciju - klasično i primjenom računara 2. Objasne primjenu softvera i hardvera CAD sistema u različitim fazama konstruisanja mašinskih elemenata i sklopova 3. Koriste neki od softvera CAD sistema u fazi izrade tehničke dokumentacije (radionički, sklopni, montažni, šematski crteži) mašinskih elemenata i sklopova (AutoCAD, Catia, SolidWorks ili slično)

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOSLAV TOMOVIĆ2x1
80B+11P
2x3
80B+11P